Förskollärare till förskolan Havet

Stockholms stad

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Kungsholmens stadsdelsförvaltning är en av Stockholms 14 stadsdelsförvaltningar och omfattar de tre öarna Kungsholmen, Lilla Essingen och Stora Essingen.

Inom stadsdelsförvaltningen arbetar ca 1300 medarbetare, som ansvarar för bland annat äldreomsorg, förskola, socialtjänst, omsorg om personer med funktionsnedsättning och stadsmiljö. Tillsammans arbetar vi för att ständigt utveckla våra verksamheter och ge bra service till alla som lever sitt liv på Kungsholmen och Essingeöarna.

Arbetsplatsbeskrivning

Havet är en inkluderande tvåspråkig verksamhet där både fullt hörande och barn med hörselnedsättning finns. Detta innebär att både svenskt teckenspråk och svenska används i alla sammanhang på förskolan och är av lika stor vikt. Barnen på förskolan ska alla ha svenska även de med hörselnedsättning samtidigt som deras teckenspråk ska utvecklas. Tanken är att barnen i behov av teckenspråk ska kunna välja utbildningsspråk efter avslutad förskolevistelse. Samtliga pedagoger arbetar med båda språkgrupperna oavsett modersmål. Alla på arbetsplatsen kan teckenspråk i varierad grad.

Arbetsbeskrivning

På förskolan Havet är det projekterande arbetssättet grunden för arbetet och ska inkludera samtliga barn oberoende av språkbehov, en viktig aspekt är att barnen lär tillsammans och inte isolerat utanför gruppen. Vi arbetar i smågrupper för att möjliggöra alla barns delaktighet och skapa en miljö där alla barn kan göra sig hörda/förstådd och ha inflytande.

Att arbeta som förskollärare innebär unika – och betydelsefulla – möjligheter att påverka och bidra till barns utveckling. Som förskollärare medverkar du till att en positiv och utvecklande miljö, med en god balans av omsorg och lärande, dagligen skapas för varje barn och för hela barngruppen. Det gör du genom att ansvara för det pedagogiska arbetet enligt förskolans verksamhetsmål. Vår välorganiserade dagsstruktur, som utgår från barnens delaktighet och inflytande, utgör grunden för vårt pedagogiska arbete. Vår pedagogiska idé bygger på ett utforskande arbetssätt där vårt främsta arbetsredskap är pedagogisk dokumentation. Med hjälp av verktyg som observation, dokumentation och reflektion synliggör vi barns lärandeprocesser och tar ut riktning för nästa steg i det pedagogiska arbetet. Vi ser också den pedagogiska dokumentationen som en självklar del i vårt systematiska kvalitetsarbete och vår verksamhetsutveckling. Som förskollärare på förskolan Havet kommer du att verka i ett sammanhang där vi erbjuder olika mötesplatser och engagerar barnen i lekfulla och lärande utmaningar.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har förskollärarutbildning samt en förskollärarlegitimation alternativt inväntar din legitimation. Det är meriterande om du har erfarenhet från yrket. Datorvana samt goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift krävs. Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Du har kunskap och en idé om hur du tillsammans med dina kollegor ska förverkliga läroplanens mål och värdegrund. Ditt barnfokus är tydligt, och återspeglas i ditt förhållningssätt i vardagen. Du har även kunskap om hur du synliggör och vidareutvecklar barns lärprocesser med hjälp av pedagogisk dokumentation. Du har en stark drivkraft att hålla utvecklingen av den pedagogiska miljön levande.

I din yrkesroll är du engagerad, professionell och initiativtagande. Du är också ansvarstagande och strukturerad, med god förmåga att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Din samarbetsförmåga är mycket god och du är tillmötesgående i ditt bemötande av barn, vårdnadshavare och kollegor. Du hanterar konflikter på ett lyhört och konstruktivt sätt. Vidare har du god förmåga att kommunicera i såväl tal/teckenspråk som skrift. Du tycker om att leda och motivera andra, och delar med dig av dina erfarenheter och kunskaper.

För anställning på Havet krävs att du kan fullt teckenspråk samt svenska som andraspråk (skrift). Du behöver också vara insatt i de specifika behov som barn med hörselnedsättning har exempelvis; hörselteknik, hörselmiljö, språkutveckling, identitets utveckling m.m. samt har en förmåga att foga samman dessa bitar på ett sätt som är förenligt med Läroplanen. Vi ser gärna att du har goda kunskaper kring dövkulturen och är en god förebild för barnens identitets utveckling. Flexibilitet hos dig som pedagog är viktigt då arbetsplatsen och barngruppen präglas av mångfald och ständigt förändras utifrån barnens behov. Av vikt är också att du som pedagog är öppen för att jobba med samtliga barn och barn med svenska som första språk. Samt har ambitionen att stötta de tvåspråkiga barnen i deras två språk. Du behöver också vara intresserad och ha kunskaper kring det projekterande arbetssättet.

Övrigt

Type d'emploi Contrat de durée indéterminée
Type de contrat Temps complet
Le nombre de postes vacantes 1
Heures de travail 100%
Ville Stockholm
Département Stockholms län
Pays La Suède
Numéro de référence 2018/4783
Contact
  • Annika Rambell Moro, förskolechef, 0850808305
  • Birgitta Herne, 0850808305
Syndiqué
  • Anna Bäck, Lärarförbundet, 0850808643
Publié 09/07/2018
Dernier délai de dépôt de candidature 19/08/2018
Exigences d'identification
Exigences de formation

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan