Kontaktpersoner till Farsta

Logga in och sök jobbet

Arbetsbeskrivning

Att ha någon att prata med och att dela sina upplevelser med är viktigt för de flesta människor. Många personer med funktionsnedsättning har ett litet socialt nätverk och svårt att få nya vänner. Då kan en kontaktperson spela en viktig roll för ett mer utåtriktat och händelserikt liv.

Som kontaktperson är man ett stöd och en vän för ett barn, en ungdom eller en vuxen och hjälper personen bryta en social isolering. Man träffas och gör något tillsammans t.ex. promenerar, fikar, går på bio eller bara sitter och pratar. Kontaktpersonens uppdrag kan se mycket olika ut, beroende på den enskildes behov. Stödet kan vara av praktisk art men oftast handlar det om personlig stöttning.

Insatsen kontaktperson är en frivillig insats och kan beviljas både genom LSS och SoL. Vanligtvis rör det sig om ca 2-4 kontakttillfällen per månad.

Du får viss ekonomisk ersättning. Uppdraget föregås alltid av en intervju för att du ska kunna matchas ihop med en lämplig person.

Kvalifikationer

Man behöver inte ha någon formell kompetens för att bli kontaktperson men du bör ha tid över och vara intresserad av hur andra människor har det. Du bör också ha en trygg och stabil livssituation. För att passa som kontaktperson är det viktigaste att du har ett stort intresse och engagemang för andra människor.

Du behöver vara minst 18 år för att kunna få ett uppdrag.

Övrigt

För uppdraget får du en viss ekonomiskt ersättning med arvode samt en omkostnadsdel. Omkostnaden täcker de merkostnader som uppdraget medför.

Har du frågor eller vill veta mer om att vara kontaktperson är du välkommen att kontakta oss personligtstod.farsta@stockholm.se

Logga in och sök jobbet