Lärarvikarier till förskoleklass, grundskolans årskurs 1-9 och fritidshem i Hässelby-Vällingby och Kungsholmen

Logga in och sök jobbet

Utbildningsförvaltningen har i uppdrag att samordna behovet av vikarier för att underlätta skolornas vikariehantering vid ordinarie personals korttidsfrånvaro. Uppdraget kallas för Mobila lärarteam och ska genomföras som ett pilotprojekt i skolorna i ett av Stockholms stads grundskoleområden under 2018. Skolorna som är utvalda att ingå i pilotprojektet ligger i Hässelby-Vällingby och på Kungsholmen. Till pilotprojektet söker vi lärarvikarier till förskoleklass, grundskolans årskurser 1-9 samt fritidshem.

Arbetsbeskrivning

Som vikarie i Mobila lärarteam bidrar du till att alla elever får bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling. Vi ser att du har ett stort engagemang för arbete med barn och unga och är flexibel, lugn och har lätt för att samarbeta. Du bör känna dig trygg med att hantera en klassrumssituation på egen hand.

För Mobila lärarteam använder utbildningsförvaltningen ett digitalt bokningssystem som heter Vikariebanken®. I Vikariebanken® lägger du som vikarie in den tid då du kan och vill arbeta. När behov om vikarie uppstår på en skola bokar de tillgänglig vikarie genom bokningssystemet.

För att göra en ansökan fyller du i en intresseanmälan på: https://stockholm.vikariebanken.se/grundskola/index.xml

Kvalifikationer

Till Vikariebanken® söker vi i första hand dig som är utbildad eller studerar till lärare, förskollärare eller lärare i fritidshem/ fritidspedagog. I andra hand söker vi dig som har en fullständig gymnasieexamen och är intresserad av att arbeta i skolan och med barn och unga.

Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete med barn och unga och/ eller har annan akademisk utbildning.

Anställning

När vi mottagit en intresseanmälan går vi igenom den och efter bedömning av CV blir du, om passande tjänst finns, kallad för intervju. Om det bedöms att dina meriter är fullständiga för att arbeta inom Stockholms stads kommer du att erbjudas arbete efter behov. Lönen är en timlön vilken baseras på en månadslön utifrån meriter och erfarenhet och beräknas på en månadsarbetstid om 165 timmar.

För att få arbeta inom Stockholms stads skolor behöver du uppvisa utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola eller förskola. Vi rekommenderar att du beställer det så snart du gjort klart din intresseanmälan då det kan dröja ett par veckor innan du får det hemskickat. Du kan beställa utdrag ur belastningsregistret här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Att arbeta i Stockholms stad

Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart Stockholm där alla kan växa. Tillsammans skapar vi en klimatsmart stad som utmärks av social, ekonomisk och demokratisk hållbarhet.

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

 

Logga in och sök jobbet