Praktikant till Förskoleavdelningen

Logga in och sök jobbet

Beskrivning

Stockholms stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Utbildningsförvaltningen är stadens största förvaltning med 15 000 medarbetare. Stockholm kommer att växa till en miljonstad till år 2030. Det ställer höga krav på oss som arbetar i Stockholms stad att bli ännu bättre. Därför behöver vi dig som vill utveckla verksamheten för stockholmarna och skapa ett Stockholm i världsklass. Stockholms stad erbjuder spännande och utmanande arbeten med ett öppet arbetsklimat som präglas av respekt för allas lika värde.

Arbetsuppgifter

Stockholms stads utbildningsförvaltning söker en praktikant till Förskoleavdelningen under hösten 2017. Förskoleavdelningen ansvarar för stadsövergripande samordning, uppföljning, tillsyn och utvecklingsinsatser för stadens kommunala och fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg. Den långsiktiga effekten av avdelningens arbete är en likvärdig förskola och pedagogisk omsorg med hög kvalitet för alla barn.

Praktiken kommer att vara förlagd på avdelningens Myndighetsenhet. Myndighetsenheten har bland annat i uppdrag att bedriva tillsyn över fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg, utreda anmälningar och besluta om nya tillstånd för fristående verksamheter.

Som praktikant på Myndighetsenheten kommer du att få delta i alla moment i enhetens löpande arbete med tillsyn och tillståndsprövning. Inom ramen för praktiken kommer du även ges möjligheten att initiera egna utredningsuppdrag där syftet är att du genom ditt arbete förbättrar enhetens verksamhet och därigenom bereds möjligheten att omsätta teoretisk kunskap till praktik. Du kommer vidare att ges möjlighet att arbeta med samordningsfrågor kring regelverk och kvalitetsarbete i staden. Du kommer även att få delta i arbetet med att utveckla enhetens interna organisation.

Kvalifikationer

Vi söker dig som läser en universitetsutbildning inom statsvetenskap, juridik eller motsvarade, företrädesvis på masternivå. Förutsättningen är att praktiken är poänggrundande och studiemedelsberättigande. Vi vill att du har möjlighet att praktisera 15-20 veckor. Utlysningen gäller höstterminen 2017.

Då du kommer att delta i enhetens löpande arbete ser vi gärna att du har en god analytisk förmåga och att du kan uttrycka dig väl i tal. Vidare att du är självständigt i ditt arbete, initiativtagande och driftig samt har en väl utvecklad samarbetsförmåga.

Sysselsättningsgrad 100%
Kontakt Anna Rydin, enhetschef 08 508 33 861
Nathalia Guaje, handläggare 08 508 33 644
Sista ansökningsdag 2017-04-16

Logga in och sök jobbet