socialtjanst-gron.png

Biträdande enhetschef till barngrupp, Bromma

Bromma SDF, Avdelning Socialtjänst och Fritid, Enheten för barn och unga

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Bromma stadsdelsförvaltning är en av stadens 13 stadsdelar. Det är en av de mest expansiva stadsdelarna, med ökande befolkning och tillkommande bostäder. Här finns vackra naturområden, strandbad och blandad bebyggelse samt goda förbindelser och kommunikationer. Förvaltningskontoret är beläget i Alvik. Efter sommaren 2021 kommer vi flytta in i ett helt nybyggt förvaltningshus i vid Bromma Blocks. 

Bromma stadsdelsförvaltning består av fyra avdelningar, varav avdelningen Socialtjänst och fritid är en. Avdelningen består av fem enheter vilka ansvarar för stadsdelens individ- och familjeomsorg, fält, fritid och prevention samt myndighet och utförare inom funktionshinderområdet. Enheten för Barn och Unga består av totalt 32 medarbetare, varav en enhetschef, tre biträdande enhetschefer samt en metodutvecklare. Enheten är indelad i tre arbetsgrupper; en barngrupp (0-11 år), en ungdomsgrupp (12-17 år) och en grupp för familjevård/kontaktverksamhet. Varje arbetsgrupp leds av en biträdande enhetschef.

Arbetsbeskrivning

Som biträdande enhetschef för barngruppen har du ansvar för att leda, planera och fördela det dagliga arbetet till 10 socialsekreterare i ett nära operativt ledarskap. I tjänsten som biträdande enhetschef ingår även personal-, budget- och arbetsmiljöansvar. Som hjälp i detta finns ett flertal övergripande stödfunktioner.

Du deltar aktivt i att utveckla enhetens verksamhet tillsammans med medarbetare och chefer samt leder mot uppsatta mål. Du ser till att medarbetarna har en bra arbetssituation i ett krävande och utmanande, men också givande och roligt uppdrag. Du stödjer och coachar dina medarbetare och ni arbetar tillsammans för att utveckla innovativa lösningar och effektiva arbetssätt.

Du ansvarar för att arbetet håller god kvalitet med rättssäker handläggning. Stor vikt läggs vid att barn/unga och deras familjer görs delaktiga i arbetet och får ett lyhört och professionellt bemötande samt att utredningar utmynnar i välgrundade bedömningar och beslut. Beviljade insatser följs upp och utvärderas kontinuerligt. 

Som biträdande enhetschef är du direkt underställd enhetschefen. Du ingår i Enhetens ledningsgrupp som består av enhetschef och biträdande enhetschefer. Ledningsgruppen arbetar för att samordna, utveckla och förbättra enhetens arbete, säkerställa god kvalitet och nå uppsatta mål. 

Vi använder Signs och safety som arbetssätt och har intentioner att fortsätta utveckla det arbetet. Vi arbetar aktivt med att mobilisera och involvera barns och ungas nätverk för att tillsammans hitta lösningar på svårigheter i barnet/ungdomens hemmiljö. Till hösten kommer vi ha en intern nätverksutbildning som stadsdelens familjebehandlare håller i. Vi har nära samverkan med stadsdelens öppenvård som erbjuder individuellt anpassad familjebehandling till barn, unga och deras familjer. Vi samverkar med BVC, förskolor/skolor, barnahus, RVT (relationsvåldsteamet) BUP med flera och kommer att lägga fokus på att öka samverkan med förskolor/skolor. 

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en socionomexamen med flerårig erfarenhet av arbete med myndighetsutövning inom den sociala barn- och ungdomsvården. Du har tidigare chefserfarenhet inom liknande arbetsområde. Du har mycket goda kunskaper om gällande lagstiftning, föreskrifter och riktlinjer som styr arbetet inom barn och ungdom. Din förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift är mycket god.

Du har lätt för att bygga relationer och skapa ett gott klimat i arbetsgruppen. Du är trygg och stabil i din roll samt en ansvarstagande och närvarande ledare med god förmåga att situationsanpassa ditt ledarskap. Du är ansvarstagande, strukturerad och tydlig och kan planera ditt arbete väl. Du kan också vara flexibel och öppen för diskussion kring olika perspektiv och se möjliga lösningar. Du är samarbetsorienterad i ditt arbetssätt och ser vikten av och har förmåga till gott samarbete med olika aktörer. Det är önskvärt om du har erfarenhet av att dokumentera i verksamhetssystemet Paraplyet.

Stor vikt kommer att läggas på personliga lämplighet.

Vi erbjuder dig

Som chef i Stockholms stad har du ett meningsfullt, utvecklande och varierande uppdrag där du bidrar till utvecklingen av samhället och välfärden. Du kommer till en expansiv stadsdel med spännande utmaningar, en arbetsplats som präglas av öppenhet, transparens och trevligt klimat och med god facklig samverkan.

Vi erbjuder flextid, sommar- och vinterarbetstid, semesterväxling, friskvårdsbidrag på 500 kr/termin, en friskvårdstimme/vecka och möjlighet att köpa förmånligt årskort till Stockholms stads simhallar inkl. gym. 

Som stöd i ditt arbete har du tillgång till ett stort internt och externt nätverk, bl.a. stadens barnchefsnätverk. Som chef har du också tillgång till ett professionellt verksamhetsstöd inom bl.a. ekonomi och HR. Vidare erbjuds du chefs- och ledarskapsutbildningar, handledning och andra kompetenshöjande insatser.

Välkommen med din ansökan!

Övrigt

Urval och intervjuer kommer att ske löpande under annonseringstiden.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Alvik, Bromma
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2020/3254
Kontakt
  • Eva Torstensson, 0850806009
Facklig företrädare
  • Kamilla Lantz, Vision, 076-12 06 999
  • Matilda Wanngård, SSR, 08-508 06 215
  • Karin Wrannvik, Ledarna, 076-1290750
Publicerat 2020-06-25
Sista ansökningsdag 2020-07-14
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan