socialtjanst-orange.png

Biträdande enhetschef till mottagningen

Bromma SDF, Avdelning Socialtjänst och Fritid, Enheten för mottagning

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Då en av våra biträdande enhetschefer slutar hos oss söker vi nu en engagerad och kunnig chef till team barn och unga!

Arbetsplatsbeskrivning

Bromma stadsdelsförvaltning är en av stadens 13 stadsdelar. Det är en expansiv stadsdel, med ökande befolkning och tillkommande bostäder. I stadsdelen bor ca 80 000 invånare och inom 3 år beräknas vi vara 84 000. Här finns vackra naturområden, strandbad, blandad bebyggelse och goda kommunikationer till centrala staden. Förvaltningskontoret är beläget i Alvik. Efter sommaren 2021 kommer vi att flytta in i ett helt nybyggt förvaltningshus vid Bromma Blocks.

Bromma stadsdelsförvaltning består av fyra avdelningar. Avdelningen socialtjänst och fritid består i sin tur av fem enheter som ansvarar för stadsdelens individ- och familjeomsorg, fält, fritid och prevention samt myndighet och utförare inom funktionshinderområdet.

Enheten för mottagning består av 23 medarbetare, varav en enhetschef och tre biträdande enhetschefer. Enheten är indelad i tre arbetsgrupper: barn och unga, vuxen och administrativt stöd. Varje arbetsgrupp leds av en biträdande enhetschef.

Arbetsbeskrivning 

Som biträdande enhetschef ansvarar du för att leda, planera och fördela det dagliga arbetet till 6 socialsekreterare i ett nära operativt ledarskap. I rollen ingår personal-, budget-, arbetsmiljö- och verksamhetsansvar. Du leder gruppen i att nå uppsatta mål enligt verksamhetsplan och förväntas dagligen fatta beslut, säkerställa rättssäker handläggning samt stödja och coacha dina medarbetare. Inom ditt arbetsmiljöansvar ska du säkerställa att medarbetarna har en bra arbetssituation i ett krävande, men också givande och roligt uppdrag.

Teamet hanterar alla inkomna anmälningar och ansökningar som rör barn mellan 0-18 år. Arbetet är ofta av akut karaktär, där omedelbara skyddsbedömningar behöver göras och allvarliga ärenden kräver omedelbara åtgärder. Du ska säkerställa efterlevnad av gällande lagstiftning, riktlinjer, rutiner och andra styrdokument, samt bidra till att utveckla arbetssätt och rutiner vid behov. Bland dina arbetsuppgifter ingår även att rekrytera nya medarbetare, säkerställa god introduktion, ha regelbundna ärendedragning och leda arbetsplatsträffar (APT).

Som biträdande enhetschef är du direkt underställd enhetschefen och ingår i enhetens ledningsgrupp. Det innebär ett ansvar i att bidra till enhetens utvecklingsarbete, mål- och kvalitetsuppfyllelse. Vi arbetar utifrån en sammanhållen socialtjänst, vilket kräver ett tätt samarbeta med övriga enheter inom avdelningen. Under hösten fortsätter vi även vårt arbete med fokus på barns bästa och barnrättsperspektiv i förhandsbedömningar samt att utveckla samverkan med skolor och förskolor. 

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en socionomexamen och mångårig erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Du har mycket goda kunskaper om gällande lagstiftning, bestämmelser och riktlinjer som styr arbetet inom verksamhetsområdet. Din förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift är mycket god. Du har kunskap och erfarenhet av BBIC och Signs of safety, kunskap om barns utveckling och behov samt en god digital kompetens. Det är meriterande om du har tidigare chefs-/ledarerfarenheter, erfarenhet av arbete inom en mottagningsenhet, målstyrning och förändringsarbete. 

Vi söker dig som är trygg och har självinsikt. Du anpassar ditt ledarskap, din kommunikation och pedagogik utifrån målgrupp och situation. Du har god samarbetsförmåga, är lyhörd och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du ser värdet i olikheter och har förståelse för hur bakgrund och tillhörighet påverkar en själv och andra. Du är flexibel och öppen för diskussion kring olika perspektiv och möjliga lösningar.

Du styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande. Du har ett strukturerat arbetssätt och beaktar såväl kvalitet och ekonomi i arbetssätt och beslut. Du har förmåga att skapa engagemang, motivation och delaktighet hos andra och samordna en grupp mot gemensamma mål. Du är tydlig med förväntningar, påminner och följer upp. Vidare har du förmåga att se helheter och förbättringsmöjligheter samt initiera och driva utvecklingsarbete.

Stor vikt kommer att läggas på personliga lämplighet och efterfrågade förmågor. 

Vi erbjuder dig

Som chef i Stockholms stad har du ett meningsfullt, utvecklande och varierande uppdrag där du bidrar till utvecklingen av samhället och välfärden. Du kommer till en stadsdel med spännande utmaningar, en arbetsplats som präglas av öppenhet, transparens och trevligt klimat och med god facklig samverkan.

Vi erbjuder flextid, sommar- och vinterarbetstid, semesterväxling, friskvårdsbidrag om 500 kr/termin, en friskvårdstimme/vecka och möjlighet att köpa förmånligt årskort till Stockholms stads simhallar inkl. gym.

Som stöd i ditt arbete har du tillgång till ett stort internt och externt nätverk, ett chefsnätverk och professionellt verksamhetsstöd inom bl.a. ekonomi och HR. Vidare erbjuds du chefs- och ledarskapsutbildningar, handledning och andra kompetenshöjande insatser.

Övrigt

Urval och intervjuer kommer att ske löpande under annonseringstiden.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Alvik, Bromma
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2020/3338
Kontakt
  • Hillevi Laine, 0850806203
Facklig företrädare
  • Matilda Wanngård, Akademikerförbundet SSR, 08-508 06 215
  • Karin Wrannvik, Ledarna, 076-1290750
  • Kamilla Lantz, Vision, 076-1206999
Publicerat 2020-07-01
Sista ansökningsdag 2020-07-22
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan