forskola-rosa.png

Vill du göra skillnad med barnets bästa i fokus? Årsta 2 söker en rektor

Stockholms Stad, Enskede-Årsta-Vantör SDF, Förskola

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Enskede Årsta Vantör är en av 14 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 100 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet.

Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 25 000 nya lägenheter planeras här till år 2030.

Vi strävar hela tiden efter att Enskede Årsta Vantör ska vara ett stadsdelsområde för alla. Våra fokusområden är: Attraktiv arbetsgivare, jämställdhet och bemötande.

Vi erbjuder dig möjlighet att arbeta i en visionsstyrd och utvecklingsinriktad verksamhet. Här kommer du att kunna bidra till samhällsnyttan i en växande stadsdel där vi ser olikheter och mångfald som en resurs.

Utbyggnaden av vårt stadsdelsområde kräver ett innovativt nytänkande och bjuder på många intressanta utmaningar och möjligheter till att bidra till utvecklingen i förskolan för rätt person.

Då nuvarande rektor går i pension, söker vi nu en rektor till Årsta 2 förskoleenhet.

Som rektor…

….ansvarar du för personal-, budget-, arbetsmiljö-, lokal- och verksamhetsfrågor. Du leder och fördelar arbetet och har ett övergripande ansvar för att förskolornas utbildning utvecklas och bedrivs i enlighet med skollagen och inom givna budgetramar. I organisationen finns två biträdande rektorer som tillsammans med dig utgör enhetens ledningsgrupp samt en administratör. Du får ett gediget stöd från centrala stödfunktioner inom avdelningen där du som rektor har ett nära samarbete med HR, controller, stödteam och övriga funktioner.

….ingår du i avdelningens ledningsgrupp bestående av avdelningschef, biträdande avdelningschef samt stadsdelsområdets rektorer från totalt 11 enheter. Tillsammans har ni ett gemensamt ansvar för att utveckla utbildningen på förskolorna. Fokus i Enskede-Årsta-Vantör är att skapa likvärdiga förskolor utifrån skollag och läroplan.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:

 • pedagogisk högskoleexamen
 • flerårig aktuell chefs- och ledarerfarenhet av personal-, budget-, kvalitets- och lokalansvar i förskola
 • goda kunskaper i svenska både i tal och skrift
 • goda datorkunskaper med stor vana att arbeta i flertalet system

Det är meriterande om du har:

 • slutfört eller pågående rektorsprogram
 • erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation
 • erfarenhet eller intresse av jämställdhets-, mångfalds- och bemötandefrågor

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vid följande kompetenser:

Du har ett stort engagemang för ditt uppdrag och mycket god förmåga att engagera andra och inspirera till arbetsglädje. För dig är ett aktivt medarbetarskap nyckeln till framgång. Du har en väl utvecklad kommunikativ förmåga och samverkar på ett förtroendefullt sätt med barn, vårdnadshavare, medarbetare och ledning. Att vara mål- och kvalitetsorienterad och att driva ditt arbete framåt med stort fokus på kvalitet är en självklarhet för dig. Du stimuleras av att arbeta i en organisation som växer och utvecklas. Vidare är du lösningsorienterad, uthållig och flexibel. Du är tydlig och strukturerad och har förmåga att snabbt bilda dig en helhetssyn och utifrån det kunna fatta beslut. Du värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra.

Om Årsta 2 förskoleenhet

Enheten består av sex förskolor: Lilla Dalen, Skogsbacken, Valla, Sandfjärden, Torget och Mejeriet. Det är 27 avdelningar med cirka 450 barn samt ca 100 medarbetare.

Fem av förskolorna är centralt belägna runt Årsta Torg och Valla Torg och ligger geografiskt nära varandra. Det bjuder in till ökad samverkan och samspel mellan förskolorna och möjliggör skapandet av gemensamma mötesplatser.

Tillsammans med nyfikna och medforskande pedagoger erbjuds barnen en rolig, trygg och lärorik miljö på Årsta 2. Enheten arbetar medvetet med att främja leken för att utveckla och utmana det lustfyllda lärandet. Den pedagogiska dokumentationen visar vägen för pedagogerna i det projektinriktade arbetet och är en utgångspunkt i det systematiska kvalitetsarbetet.

Enheten präglas av högt engagemang från medarbetarna med en öppenhet och transparens som främjar det kollegiala lärandet. Tillsammans har vi skapat forum där alla möts och där vi tillsammans arbetar för en likvärdighet på förskolorna och enhetens fortsatta utveckling.

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning är den första och det enda stadsdelsområdet i Stockholms stad som använder ett kostdatasystem i förskolornas tillagningskök. Införandet av kostdatasystemet har bidragit till att andelen ekologiska livsmedel har ökat, matsvinnet har minskat och vi säkerställer att barnen serveras näringsriktig mat med hög kvalitet.

Vi ingår i forsknings- och utvecklingsprogrammet Flerstämmig undervisning i förskolan, i samarbete med Malmö Universitet och andra kommuner i Sverige. Här har vi möjligheten att vidareutveckla utbildningen och säkerställa att den vilar på en vetenskaplig grund som kopplar samman forskning och praktik. Programmet möjliggör också nationellt kollegialt lärande.

Genom de här filmerna kan du få mer information om flerstämmig undervisning och kostdatasystemet

Varmt välkommen med din ansökan!

Övrigt

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Våra lokaler är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Årsta
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2020/576
Kontakt
 • Nozha Amezeane, HR-konsult , nozha.amezeane@hotmail.com 08-508 11 716
 • Karin Åberg, Avdelningschef, 08-508 20 495
 • Christina Agewall, Bitr. avdelningschef , 08- 508 201 09
Facklig företrädare
 • Karin Wrannvik, Ledarna, 076-129 07 50
 • Olle Petterson, Lärarförbundet , 076- 122 17 43
 • Anne Sulkanen, Kommunal , 076- 825 43 05
Publicerat 2020-02-13
Sista ansökningsdag 2020-03-04
Legitimationskrav Lärare
Förskollärare
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan