Lärare i fritidshem/fritidspedagog

Utbildningsförvaltningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

I våra skolor och på våra fritidshem ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare i fritidshem/fritidspedagoger:

  • Planera, genomföra och utvärdera verksamheten med utgångspunkt från nationella mål och riktlinjer.
  • Tillämpa en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer.
  • Erbjuda en meningsfull fritid som utgår ifrån elevernas behov, intressen och erfarenheter.
  • Inta ett demokratiskt och empatiskt förhållningsätt. Där god omsorg kombinerat med undervisning, tillsammans stimulerar elevens utveckling och lärande.

Arbetsplatsbeskrivning

Bagarmossens skola är en kommunal grundskola (F-9) som tillsammans med Brotorpsskolan (F-6) utgör enheten Bagarmossen-Brotorp. Bagarmossens skola är belägen nära Nackareservatet. Skolan har en stor skolgård med rastverksamhet som inbjuder till lek. På Bagarmossens skola har vi höga ambitioner och samarbetar för att hålla en hög kvalité. Fritidshemmen på Bagarmossens skola är organiserade i åldershomogena avdelningar och är helintegrerad i skolans lokaler. Varje fritidshemsavdelning har en samordnare som har ett pedagogiskt arbetsledande och samordnande ansvar för avdelningen. Tillsammans med kollegor skapar de förutsättningar för en god fritidsverksamhet, planerar upp densamma samt leder aktiviteter utifrån fritidshemmens styrdokument.
Vi är i startgroparna för ett omfattande utvecklingsarbete på fritidshemmen som innebär en tydlig ansvarsfördelning och pedagogisk riktning utifrån våra styrdokument med tillhörande fokus på skolans rastverksamhet. Arbetet kommer ledas av biträdande rektor, en pedagogisk utvecklingsledare på fritidshemmen samt samordnare från varje fritidshemsavdelning.


Arbetsbeskrivning

Inför vårterminen 2021 söker vi en legitimerad lärare i fritidshem/fritidspedagog som vill vara delaktig i att driva utvecklingsarbetet framåt och axla rollen som samordnare för en av våra fritidshemsavdelningar.
Du kommer tillhöra ett arbetslag utifrån en åldershomogen årskurs där du samverkar med lärare i fritidshem/fritidspedagog, fritidspersonal och lärare. Tillsammans med dina kollegor medverkar du till att en positiv, meningsfull och utvecklande lärmiljö skapas för varje barn och hela barngruppen hela dagen. Sålunda kommer du att ha uppdrag i fritidsverksamheten, rastverksamheten och i skolsamverkan.
Vi söker dig som är nyfiken på människors olikheter, företagsam vad gäller att hitta lösningar och enträgen när det gäller att stå kvar. Du är en tydlig ledare med ett inkluderande arbetssätt. Detta innebär att du har förmågan att se varje barns behov och sätta det i en större kontext. Vidare söker vi dig som brinner för att värna om fritidshemmets unika särart och mer än gärna vill vara med och utveckla densamma i samverkan med skolans olika yrkeskategorier. Viktigt är att kunna leda en barngrupp i olika aktiviteter, både lek, utevistelse, skapande och sociala sammanhang.
Vi erbjuder dig ett spännande och utmanande uppdrag där du som samordnare kommer få tid och möjlighet att utveckla verksamheten med utgångspunkt i våra styrdokument tillsammans med kollegor under både enskild och gemensam planeringstid. Varje vecka deltar du även i Fritidsutvecklingsgruppen i rollen som samordnare.

 
Kvalifikationer

Examen som grundlärare med inriktning mot fritidshem eller fritidspedagog. Du har eller väntar på din legitimation med behörighet att undervisa i fritidshem. Du har tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
Vi söker en engagerad lagspelare.
Du ska vara en tydlig ledare med bra samarbetsförmåga.
Du har erfarenhet av elever i behov av särskilt stöd och har förmågan att anpassa dig efter dessa elevers dagsform.
Du är kreativ, flexibel och lösningsinriktad.

Läs mer på www.pedagogstockholm.se

Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20210111
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Bagarmossen
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2020/4675
Kontakt
  • Peter Brolin, 0850815707
Facklig företrädare
  • Jonas Drougge Lärarförbundet, 0850815679
Publicerat 2020-10-19
Sista ansökningsdag 2020-11-07
Legitimationskrav Lärare
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan