Lärare i fritidshem/fritidspedagog

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Abrahamsbergsskolan

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

I våra skolor och på våra fritidshem ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare i fritidshem/fritidspedagoger:

  • Planera, genomföra och utvärdera verksamheten med utgångspunkt från nationella mål och riktlinjer.
  • Tillämpa en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer.
  • Erbjuda en meningsfull fritid som utgår ifrån elevernas behov, intressen och erfarenheter.
  • Inta ett demokratiskt och empatiskt förhållningsätt. Där god omsorg kombinerat med undervisning, tillsammans stimulerar elevens utveckling och lärande.

Arbetsplatsbeskrivning

Abrahamsbergskolan, byggd 1946, är en kommunal F-9 skola i Bromma med omkring 750 elever. Vi som arbetar på skolan vill skapa den bästa studiemiljö vi kan för att ge en god kunskapsgrund att stå på när eleven går vidare till gymnasiet. Tack vare erfarna och välutbildade lärare, studiemotiverade elever och vårdnadshavare med höga förväntningar är Abrahamsbergsskolan en skola med höga studieresultat
och en skola att trivas i.

Vår vision är att vara en av Stockholms bästa skolor på att utveckla våra elever
utifrån deras förutsättningar.

Skolans motto är Trygghet och Kunskap. Utan trygghet är det svårt att tillägna sig kunskap och kunskap ger trygghet.

Läs mer på https://abrahamsbergsskolan.stockholm.se/

Arbetsbeskrivning

Du ingår i fritids arbetslag tillsammans med förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare. Tjänsten innebär att du tillsammans med övrig personal planerar och genomför aktiviteter utifrån läroplanens mål för fritidshem och andra gällande styrdokument. Under skoltid samverkar du med lärare och övriga pedagoger i klassrummet samt vad det gäller trygghetsarbetet. Du är delaktig i och driver aktiviteter ute före, under och efter skoldagen samt elevstöd. 
 
Kvalifikationer

Du är utbildad lärare mot fritidshem eller fritidspedagog.

Du har kunskap om fritidshemmets pedagogiska uppdrag i grundskolan.

Du är väl insatt i läroplanen, kunskapskraven och övriga styrdokument för fritidshem, förskoleklass och grundskola.

Du arbetar utifrån ett heldagsperspektiv där skola, rastverksamhet och fritids är lika viktiga för att eleverna ska nå målen.

Du har god förmåga att kommunicera och samverka med elever, kollegor och vårdnadshavare.

Du är en ansvarstagande och en trygg person som gärna delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter.

Du kan leda och organisera ditt arbete i samarbete med kollegorna i ditt arbetslag, för att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevens hela skoldag.

Du bör vara en tydlig ledare och ha en helhetssyn på elevernas vistelse i skolan då vi jobbar med integrerad skola/fritidsverksamhet.


På skolan arbetar vi i arbetslag vilket ställer krav på god samarbetsförmåga med övriga kollegor i arbetslaget.

Du som är nyexaminerad lärare har rätt till en mentor under ditt första år, introduktionsperioden.
Låt dig inspireras av vårt breda utbud av kompetensutveckling för utveckling av och stöd i undervisningen. Som lärare i Stockholms stads skolor har du även möjlighet till såväl handledning som coachning, och vi satsar på karriärtjänsterna förstelärare och lektorat.
Läs mer på www.pedagogstockholm.se

Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20210107
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 40 tim/v
Ort Bromma
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2020/4666
Kontakt
  • Adriéne Rosén, 076-1248941
  • Anne-Sofie Flood, 0850848917
Publicerat 2020-10-23
Sista ansökningsdag 2020-11-06
Legitimationskrav Lärare
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan