Skolsköterska, Enskede skola och Lindeskolan

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Enskede skola är en F-9-skola med ca 950 elever. På Enskede skola trivs man, det syns både i elevernas svar kring trygghet och trivsel samt i en låg personalomsättning. Vi har en mycket hög andel behörig personal.
Vi är en skola som arbetar för tillgänglig lärmiljö och som har elevernas välmående i fokus så att vi på bästa sätt kan tillgodose alla elevers rätt till en god utbildning. Vi strävar efter att våra elever ska kunna tillgodogöra sig undervisningen i klassrummet med hjälp av bland annat generella anpassningar och en varierad undervisning. Vår verksamhet ska genomsyras av struktur, tydlighet och igenkänning. På Enskede skola har alla elever hemklassrum och vi tillämpar mobilfri skoldag.
Rörelse är ett av våra prioriterade utvecklingsområden där vi arbetar för att bryta stillasittandet under skoldagen och har en rastverksamhet med styrda rastaktiviteter som innehåller rörelsemoment varje rast.
Skolan ligger trevligt belägen i Gamla Enskede med goda kommunikationer, nära T-bana Sandsborg och Sockenplan samt bussar.


I höst öppnar vi Lindeskolan, en ny skola i Enskede gård. Läsåret 2020/2021 kommer vi att starta upp med tre förskoleklasser och sedan växa underifrån allteftersom.

Arbetsbeskrivning

Vi söker nu en skolsköterska med ansvar för Enskede skolas yngre åldrar, åk F-4 samt Lindeskolans förskoleklasser. Tillsammans med skolsköterskan för åk 5-9 ska du utföra elevhälsans medicinska insatser i skolan enligt gällande lagstiftning, stadens Kvalitetsprogram för elevhälsoarbete som inkluderar Ledningssystem för elevhälsans medicinska insatser och centrala Skolhälsans föreskrifter och riktlinjer.

Skolsköterskans uppdrag är att i samverkan med skolledning och övrig elevhälsopersonal utifrån sin medicinska kompetens skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas lärande, utveckling och hälsa. Att tillsammans med skolläkaren och i samråd med skolledningen ansvara för organisationen av elevhälsans medicinska insatser i skolan. Arbetet innefattar samverkan med elever, föräldrar, skolans personal samt organisationer och myndigheter utanför skolan. Stockholm stads skolsköterskor journalför i PMO.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden - värna om den enskilda elevens välbefinnande och hälsa i skolan - vara elevhälsans medicinska insats - samarbeta med skolläkaren på läkarmottagningen - bidra med medicinsk kompetens i EHT - arbeta förebyggande genom att följa elevernas hälsoutveckling - erbjuda regelbundna årsbundna hälsokontroller/hälsobesök - erbjuda vaccinationer enligt nationellt program - samarbete med vårdnadshavare, pedagoger och instanser utanför skolan - ansvara för dokumentation och patientdatajournaler.

Tillsammans med elevhälsoteam och i samråd med skolledningen, ansvarar du för att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas hälsa, utveckling och lärande. För att passa i rollen som skolsköterska på Enskede skola och Lindeskolan tror vi att du är empatisk, flexibel och målfokuserad. Viktiga egenskaper är också gott omdöme, noggrannhet och god samarbetsförmåga. Därutöver krävs förmåga att vara strukturerad för att planera verksamheten på kort och lång sikt.

Kvalifikationer

Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeutbildning inom Hälso –och sjukvård för barn och ungdom 60 hp. Distriktssköterska 75 hp. eller Skolsköterskeprogrammet Högskolan i Skövde 60 hp, Folkhälsovetenskaplig kompetens är meriterande. Stockholm stads skolsköterskor journalför i PMO och bör kunna arbeta i grundläggande dataprogram och ha erfarenhet av datajournaler. Du är empatisk, flexibel och målfokuserad. Viktiga egenskaper är också gott omdöme, noggrannhet och god samarbetsförmåga. Därutöver krävs förmåga att vara strukturerad för att planera verksamheten på kort och lång sikt.

Övrigt

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Intervjuer sker löpande.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-09-15
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Enskede
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2020/3301
Kontakt
  • Sofia Stenberg, 0850816753
Facklig företrädare
  • Eva Jillefors Olsson, evajo1@live.se
Publicerat 2020-06-24
Sista ansökningsdag 2020-08-03
Legitimationskrav Sjuksköterska
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan