Östberga kulturhus och fritidsgård söker föreståndare med samordningsansvar

Stockholms Stad, Enskede-Årsta-Vantör SDF, Social omsorg barn och unga

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Enskede Årsta Vantör är en av 13 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 100 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet.

Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 25 000 nya lägenheter planeras här till år 2030.

Vi erbjuder dig möjlighet att arbeta i en visionsstyrd och utvecklingsinriktad verksamhet. Här kommer du att kunna bidra till samhällsnyttan i en växande stadsdel där vi ser olikheter och mångfald som en resurs.

Arbetsplatsbeskrivning

Avdelningen för Social omsorg - barn och ungdom omfattar förutom enheten för Förebyggande arbete, Mottagningsenhet, Utredningsenhet, Öppenvård, Familjerätten och Familjevården. Enheten för förebyggande arbete innefattar följande verksamheter; Fritid Södra respektive Norra, Öppna förskolan med introduktionsförskola och Prevention/tidigt stöd, där fältassistenter, föräldramottagning samt ungdomsmottagning ingår. Vårt uppdrag är att arbeta främjande, uppsökande och förebyggande med barn, ungdomar och deras familjer. Enheten leds av enhetschef tillsammans med fyra biträdande enhetschefer. Östberga kulturhus och fritidsgård är en del av Fritid södra och finns vid Östberga torg. I Kulturhuset finns även Öppna förskolan, Äldreomsorgens förebyggande verksamhet samt Stadsbiblioteket. I och med en omorganistation kommer fritidsgårdsföreståndarrollen även ha samordnande roll i huset.

Arbetsbeskrivning

Som föreståndare ansvarar du för att planera och genomföra aktivteter, schemalägga och vikarietillsätta, i ungdoms- och mellanstadieverksamheten. Arbetsleda och handleda medarbetare i ungdoms- och mellanstadieverksamheten. Samordna aktiviteter i huset med övriga verksamheter; öppna förskolan, Kulturskolan, Äldreomsorgen, föreningar och andra samarbetspartners. Samverka och föra dialog med boende och foreningar i området, för att möjliggöra möten och aktiveter. Utveckla ungdomsverksamheten utifrån kunskap och beprövad erfarenhet, och delta i utvecklingsarbete inom hela Fritiden och enheten. Tillsammans med chefer ansvara för att trygghetsplaner och andra styrdokument efterlevs och är förankrade. Administrativt arbete med statistik, uppföljning, beställningar, fakturahantering, viss löneadministration, boka städning, lokalansvar tillsammans med lokalsamordnare och chef. Hålla i personalmöten, medverka i APT och föreståndarmöten. Samverkan internt och externt. Följa upp barn och ungdomskontakter vid oro i samråd med arbetsgrupp och bitr ec. Närmaste chef är biträdande enhetschef för Fritid Norra. Du har ett gemensamt ansvar för helheten tillsammans med övriga föreståndare för fritidsgårdar och parklekar. Regelbundna föreståndarmöten tillsammans med Fritid Södra.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har fritidsledarutbildning eller liknande pedagogisk, socialpedagogisk eller motsvarande eftergymnasial utbildning. Utbildning inom ledarskap och/eller preventionsarbete är meriterande.

Du ska ha erfarenhet av arbete i öppen ungdomsverksamhet, samt av ledarskap i någon form, arbetsledning, gruppledare eller liknande. Erfarenhet av samverkan och samarbete med andra verksamheter. Du ska vara förtrogen med arbete inom politiskt styrd verksamhet och ha Erfarenhet av arbete i socialt utsatt områden. God kännedom om socialtjänstens uppdrag, och erfarenhet av samverkan med socialtjänsten och skola. Erfarenhet av att anordna aktivteter och evenemang. Meriterande är erfarenhet av administrativt arbete med ekonomi, schemaläggning, löneadministration. Kunskap om att planera och ordna aktiviteter och evenemang, kan kommunicera och marknadsföra program och aktiviteter utåt. Kunskap om anmälningsplikt.

Vi söker dig som är stabil och kommunikativ med förmåga att samordna och strukturera upp verksamhet samt nå resultat. Du ska ha en god samarbetsförmåga och vara serviceinriktad, vara kulturellt medveten och ha ett tydligt ledarskap som präglas av en helhetssyn.:

Övrigt

Schemalagt arbete på kvällar och helger förekommer, i snitt 2,5 kväll/vecka. Provanställning kan tillämpas. Vid anställning ska belastningsregisterutdrag utan anmärkning uppvisas. Rekrytering sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Rekrytering kan komma att ske löpande under rekryteringstiden. Personlig lämplighet är avgörande.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Enskede Årsta Vantör
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2020/4633
Kontakt
  • Jenny Bertvall, Enhetschef, 08-508 20 719
  • Katja Viklund, 08-508 14 287
Facklig företrädare
  • Anne Sulkanen, Kommunal, 076-825 43 05
  • Eva Fagerhem, Vision, 08-508 201 14
Publicerat 2020-10-15
Sista ansökningsdag 2020-10-29
Utbildningskrav Yrkeshögskola

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan