Sommarvikarie till vårt relationsvåldsteam

Stockholms Stad, Hässelby-Vällingby SDF, Avd för vuxna, Vuxenenheten

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning är beläget i västra Stockholm med närhet till natursköna områden och med tillgång till flera strandbad.
Våra 1 600 medarbetare är vår viktigaste resurs och vi söker dig som vill vara med och bidra till att våra verksamheter håller en hög kvalitet med våra invånare i fokus.
Vi är varandras arbetsmiljö och vi strävar efter ett klimat som präglas av mod, respekt, tydlighet och hjälpsamhet. För att nå dit krävs ett nära ledarskap som kännetecknas av personlig mognad och tydlighet samt att du som medarbetare bidrar med ett aktivt medarbetarskap.

Arbetsplatsbeskrivning

Relationsvåldsteamet är en del av socialtjänsten och ingår i Vuxenenheten tillsammans med missbruk, sociala insatsgrupper (SIG) och lägenhetsverksamhet. Teamet består av fyra socialsekreterare och en bitr. enhetschef. Vi är tight arbetsgrupp som arbetar nära varandra. Vi erbjuder en genomtänkt introduktion på arbetsplatsen och har fasta beslutsrutiner. Att öppet kunna uttrycka sina åsikter och tankar värderas högt, likaså att ha roligt tillsammans.

Arbetsbeskrivning

Välkommen att söka ett väldigt viktigt och spännande jobb! Vi söker dig med ett stort engagemang och genuint intresse för frågan våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck. God samarbetsförmåga, stabilitet och flexibilitet är egenskaper som kommer att hjälpa dig i arbetet. Kreativa lösningar och uthållighet kan ibland vara avgörande för att arbetet med att hjälpa klienter till ett liv fritt från våld ska lyckas. Samtidigt behöver du ha den professionalitet som krävs för att kunna skilja det personliga från det privata.

Som socialsekreterare i Relationsvåldsteamet turas du och dina kollegor om att ha jour och att ta emot och bedöma akuta ärenden gällande våldsutsatthet. Parallellt med det är du ansvarig för dokumentation, utredning och uppföljning av ärenden och placeringar. Detta ställer höga krav på den muntliga och skriftliga kommunikationen, samt på god förmåga att hantera komplexa sammanhang. Riskbedömningar görs med hjälp av bl.a. FREDA och Patriark och i nära samarbete med kollegor och chef. Placeringar på skyddade boenden görs efter riskbedömning och i samråd med bitr. enhetschef. Visst utåtriktat arbete kan komma att bli aktuellt avseende interna utbildningar samt arbete med att skapa rutiner och kontaktvägar till olika verksamheter i och utanför den egna förvaltningen.

I arbetet som socialsekreterare kan det bland annat ingå att konsultera, aktualisera ärenden, inhämta information, göra bedömningar, fatta beslut och följa upp insatser. Ditt arbete utgår från den lagstiftning och det kunskapsstöd som finns och du arbetar utifrån en evidensbaserad praktik, dvs. att du använder de tre kunskapskällorna; brukarnas perspektiv, teoretisk kunskap och beprövade erfarenheter. I ditt arbete kommer du att samarbeta både med kollegor i staden och externa samarbetspartners som till exempel landsting, försäkringskassa, polis, arbetsförmedling.

Kvalifikationer

Du är nyutexaminerad socionom eller senior socionomstudent med ett dokumenterat intresse för verksamhetsområdet relationsvåld. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för denna tjänst. Vi ser gärna att du är relationsskapande, lyhörd och har god förmåga att etablera kontakt med människor i en utsatt situation. Du är trygg, stabil och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Eftersom arbetet oftast innebär att möta människor i kris och/eller med en komplex livssituation är det väldigt viktigt att du själv kan se möjligheter, förmedla hopp och bemöta människor på ett respektfullt sätt. Du ska ha god kunskap om om våldsformer och riskfaktorer, normalisering- och uppbrottsprocess, samt grundläggande kunskap om de lagar, regler och riktlinjer som styr socialtjänstens arbete. Meriterande med kunskaper om hedersrelaterat våld och fötryck, trauma, samt språkkunskaper i de vanligaste invandrarspråken.


Du är stabil och strukturerad i din yrkesroll, samtidigt som du är flexibel och har ett bra bemötande gentemot enskilda hjälpsökande och våra samverkansparter. Du arbetar både självständigt och strukturerat genom att planera, organisera och prioritera ditt arbete väl, samt behåller ett realistiskt perspektiv på situationer som uppstår i det dagliga arbetet som myndighetsutövare. Du har en problemlösande analysförmåga, du arbetar bra med komplexa frågor och kan snabbt analysera situationer och fatta beslut. Du har en mycket god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört sätt samt trivs med att samverka med andra professioner, ständigt med individen i fokus. Du värdesätter olikheter och förstår att olika bakgrund, kultur och grupptillhörighet kan påverka en själv och andra på olika sätt.

Övrigt

Vi begär utdrag från polisens belastningsregister för alla socialsekreterartjänster.

B-körkort är önskvärt.


Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Juni
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Hässelby gård
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2021/836
Kontakt
  • Shqiptar Oseku, 0850805334
Facklig företrädare
  • Hélène Bagge Österlund, VISION, 072-231 40 02
  • Michael Jarnlo, SSR, 076-120 52 57
Publicerat 2021-02-23
Sista ansökningsdag 2021-03-09
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan