_3C41501.jpg

Socialsekreterare till Modellen för tidigt socialt stöd

Stockholms Stad, Hässelby-Vällingby SDF, Avd för barn och unga

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning är beläget i västra Stockholm med närhet till natursköna områden och med tillgång till flera strandbad.
Våra 1 600 medarbetare är vår viktigaste resurs och vi söker dig som vill vara med och bidra till att våra verksamheter håller en hög kvalitet med våra invånare i fokus.
Vi är varandras arbetsmiljö och vi strävar efter ett klimat som präglas av mod, respekt, tydlighet och hjälpsamhet. För att nå dit krävs ett nära ledarskap som kännetecknas av personlig mognad och tydlighet samt att du som medarbetare bidrar med ett aktivt medarbetarskap.

1-2 socialsekreterare för pilotverksamhet inom ramen för Modellen för tidigt socialt stöd - Vill du vara med och forma framtidens socialtjänst? 

Om avdelningen och utvecklingsarbetet
Inom Avdelningen barn och unga pågår ett förändringsarbete mot en innovativ och hållbar socialtjänst som ligger i linje med idéerna för en ny socialtjänstlag. Tillsammans inom avdelningen arbetar vi för att nå våra mål för att kunna göra skillnad för barn och unga.

Vårt arbete är ständigt under utveckling och förbättring. Just nu pågår ett arbete med utveckla en modell för tidigt socialt stöd inom socialtjänsten för barn och unga. Arbetet kommer att pågå fram till 2022. Målet med arbetet är att barn och unga ska få tidigt samordnat stöd genom arbetssätt och insatser som är lättillgängliga, håller hög och jämn kvalité, bygger på kontinuitet och ser barn och unga i en helhet. Arbetet sker i samverkan med Uppdrag psykisk hälsa (UPH) i Stockholms län och UPH på Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt Socialförvaltningen i Stockholm stad.

Om pilotverksamheten
För att bedriva förändringsarbetet har stadsdelsförvaltningen beviljats medel från stadens sociala investeringsfond för att starta en pilotverksamhet i form av en ”mini-socialtjänst” där nya arbetssätt kommer arbetas fram och testas. Pilotverksamhet som kommer att behandla en avgränsad del av socialtjänstens ärenden för barn och unga i ett visst geografiskt område. Det innebär att piloten hanterar alla orosanmälningar, ansökningar och utredningar och insatser gällande barn och unga 0-18 år som bor i området. Pilotverksamheten ska testa nya arbetssätt och insatser där socialsekreterare bland annat har en bredare och mer flexibel roll och där arbetet till viss del kommer att bedrivas på förskolor och skolor. Verksamheten kommer att bestå ca 8 socialsekreterare, en teamchef och en projektadministratör. Vi söker nu två socialsekreterare som inte arbetar i Hässelby-Vällingby för att få olika erfarenheter och perspektiv i utvecklingsarbetet.

Arbetsuppgifter
Som medarbetare i pilotverksamheten kommer du ha en viktig roll i att utforma den nya verksamheten och dess arbetssätt. Det erbjuds ett varierat arbete som innefattar myndighetsutövning enligt SoL och LVU, råd och stöd, uppsökande arbete och behandling. Syftet med att medarbetare har flera funktioner är att familjer inte ska behöva träffa många olika medarbetare i sin kontakt med socialtjänsten. En viktig del i arbetet kommer att bestå av tät samverkan med andra aktörer såsom förskola, skola, polis och BUP. Delar av arbetet kommer att bedrivas på arenor där barn och unga och familjer vistas.

Inom pilotverksamheten kommer du erbjudas bra stöd i form av en pilotchef och projektadministratör. Avdelningen har även två processledare som erbjuder pilotverksamheten metodstöd och ansvarar uppföljning samt implementering av goda resultat från pilotverksamheten in i ordinarie verksamhet. Du kommer att ha stor möjlighet att påverka ditt arbete i en dynamisk organisation med öppet och tillåtande klimat.

Vem söker vi?
Vi söker dig som är utbildad socionom och har flerårig kompetens inom socialtjänstområdet, särskilt inom myndighetsutövning för barn och unga. Dokumenterad erfarenhet från öppenvård/behandling och förebyggande arbete är meriterande. Du har goda kunskaper om barn och ungas utveckling samt ett engagemang för barn och unga och deras familjer. Du värdesätter samverkan då arbetet förutsätter samhandling med externa aktörer som polis, skola, förskola och BUP. Du har även kunskap inom gällande lagstiftningar och utredningsmodeller. Det är meriterande om du har utbildning inom systemteori och barnsamtal samt erfarenhet av Signs of Safety och BBIC.

Som person i pilotverksamheten är det viktigt att du motiveras av att arbeta i en föränderlig och flexibel arbetsmiljö. Du vill arbeta inom en innovativ verksamhet där arbetsgruppen gemensamt utforskar och tar lärdom av de nya arbetssätt som testas. I ditt bemötande är du serviceinriktad, lugn och tillmötesgående. Du har intresse för och förmåga att hjälpa och skapa kontakt med människor i en utsatt situation. Du behöver ha förmåga att kunna arbeta självständigt och driva ditt arbete framåt men även kunna fungera ihop med arbetsgruppen och övriga samverkansaktörer. Det är av stor vikt att du har ett förhållningssätt som går i linje med grundtankarna i Signs of Safety när det gäller synsätt, bemötande och samarbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. B-körkort är ett krav. 

Flexibla arbetstider där kvälls- och helgarbete kan förekomma. 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enl. ök
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Hässelby-Vällingby
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2020/1618
Kontakt
  • Sofie Anderman, 0850805308
Facklig företrädare
  • Charles Smalldridge Virgo, Vision, 076-12 249 31
  • Mikael Jarnlo, SSR, 08-508 05 257
Publicerat 2020-04-06
Sista ansökningsdag 2020-04-27
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan