Förstelärare i svenska och SVA åk 7-9 sökes till en skola i utveckling!

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Hjulsta grundskola

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Vår skola

Hjulsta grundskola är en F-9 skola med cirka 400 elever som ligger 100 meter från tunnelbanestationen i Hjulsta, första stationen på blå linjen. Många elever kommer från olika kulturer och de flesta har svenska som sitt andra språk, vilket berikar, utvecklar och utmanar vår vardag. Skolledningen består av rektor, biträdande rektorer, en administrativ chef och en personalgrupp på ungefär 90 personer varav cirka hälften är lärare. Vi har ett komplett elevhälsoteam bestående av SYV, tre specialpedagoger, två kuratorer, skolsköterska och skolpsykolog.

Våra elever ska ges möjlighet att utveckla sitt bästa jag, med goda kunskaper och väl utvecklade förmågor inför framtiden. Vi som arbetar på Hjulsta grundskola vill göra skillnad, och med stort engagemang och stor kunskap arbetar vi tillsammans.

Nu sätter vi fart på skolans gemensamma utvecklingsarbete mot högre måluppfyllelse. Vårt främsta fokus kommande läsår är utveckling av undervisning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Hjulsta grundskola har sedan höstterminen 2019 intensifierat arbetet med att systematiskt utveckla undervisningen. En lektorstjänst är tillsatt och vår nya lektor har som del av sin tjänst ett ansvar för att leda ett praktiknära och forskningsinriktat utvecklingsarbete på skolan.

Tillgänglig undervisning, digitalisering, språk- och kunskapsutvecklande undervisning är andra områden som vi prioriterar, liksom samarbetet mellan skola och arbetsliv. Vi lever i en dynamisk värld och vill att alla som arbetar här är flexibla och har ett lösningsinriktat förhållningssätt. Med prestigelöshet och lagarbete går det mesta att lösa.

Nu söker vi en förstelärare i ämnena svenska och svenska som andraspråk som vill arbeta hos oss och bidra till skolans utveckling i samarbete med många kompetenta kollegor.

Välkommen till en spännande resa på Hjulsta grundskola!

Ditt arbete

Uppdraget som förstelärare innebär undervisning i svenska och svenska som andraspråk i årskurserna 7-9. Det innebär också att leda ämneslaget i svenska och svenska som andraspråk, och genom att initiera, stödja och driva undervisningsutvecklande lärardrivna utvecklingsprojekt bidrar du till kollegors och yrkets professionsutveckling. Du ska utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet systematiskt och strukturerat bidra till att undervisningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Som förstelärare bidrar du till kunskapsutveckling för egen del, kollegors samt för professionen som helhet.

Din kompetens och erfarenhet

Vi söker dig som är behörig och legitimerad att undervisa på högstadiet i ämnena svenska och svenska som andraspråk.

Du har en väl utvecklad kommunikativ förmåga, vilket innebär att du skapar bra möten med både individer och grupper. Du skapar en trygg lärandemiljö och har höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas. Du har ett stort intresse för hela skolans och alla elevers utveckling. Du har erfarenhet av och ser olika bakgrund och kultur som en tillgång som berikar verksamheten, samtidigt har du förståelse för de utmaningar som detta skapar

Som person är du noggrann, kommunikativ och strukturerad och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är en tydlig pedagogisk ledare i klassrummet som skapar trygghet, energi, glädje, inspiration och engagemang och lyfter det bästa hos varje elev. Du har ett högt kvalitetstänk och är väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Du har lätt för att ta beslut, även i mer tidspressade situationer.

För att bli aktuell behöver du uppfylla skolverkets minimikrav:

 • minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet dokumenterat.
 • visar en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen
 • är av huvudmannen bedömd som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen
 • kan synliggöra elevernas lärande och resultat

Särskilt kvalificerande för förstelärare är:

 • Aretemeritering
 • VFU-handledarutbildning, mentorsutbildning eller annan coach/handledarutbildning
 • Magister/masterexamen inom utbildningsvetenskapligt område
 • Erfarenhet av utvecklingsarbete

Varmt välkommen med din ansökan!

Övrigt

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast, efter överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Hjulsta
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2020/4300
Kontakt
 • Anders Westin, biträdande rektor, 08-508 41359
 • Marie Ahlman, rekryteringskonsult, 08-508 117 20, marie.ahlman@stockholm.se
Facklig företrädare
 • Sarah Kahnberg, LR, 08-508-41351
 • Carolina Öystilä, Lärarförbundet , 08-508 413 50
Publicerat 2020-09-23
Sista ansökningsdag 2020-10-07
Legitimationskrav Lärare
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan