Biträdande rektor med specialpedagogisk kompetens

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Hammarbyskolan Södra

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Hammarbyskolan södra är en f-9 skola som ligger i södra Stockholm. Skolan har idag 850 elever i förskoleklass och grundskola. I organisationen finns även en stor fritidshemsverksamhet med flera avdelningar och en väl fungerande fritidsklubb. Skolan har nyrenoverade lokaler och en nyrenoverad skolgård med många möjlighet till lek och motorisk träning. Skolan har vuxit under de senaste fem åren, från en f-6-skola med 200 elever, och förväntas inom några år vara fullt utvecklad med ca 1000 elever. På Hammarbyskolan södra möts du av glädje och ett öppet samt välkomnande klimat. Det är en skola där alla ska kunna lyckas. Du möts av välutbildad personal med lång erfarenhet och stort engagemang för att skapa förutsättningar för elevernas framgång. Under åren 2019 och 2020 genomgår all personal på skolan utbildning i "preventiva inkluderande lösningar" tillsammans med Magelungen Akademi. Detta för att skapa en gemensam grund att stå på och därigenom utveckla undervisningen för att nå alla elevers utvecklingspotential. Hammarbyskolan södra är en skola för elever med olika bakgrund och förutsättningar. Personal och skolledning har höga och positiva förväntningar på våra elever. Trygghet, trivsel och god hälsa är avgörande för att våra elever ska nå goda resultat i skolan. I vårt gemensamma elevhälsoarbete har vi fokus på förebyggande och hälsofrämjande arbete. Organisationen har tillagningskök med två kockar och ett eget skolbageri, vilket innebär att vi får mat lagad från grunden varje dag. Detta bidrar till elevernas möjlighet till lärande under hela skoldagen. Läs mer om skolan här: hammarbyskolansodra.stockholm.se

Arbetsbeskrivning

Du arbetar som biträdande rektor i en ledningsgrupp bestående av rektor, tre biträdande rektorer och en administrativ chef. Du har ett delegerat ansvar för skolans verksamhet i årskurs 3-6 och personalansvar för tillhörande personal. Som biträdande rektor förväntas du vara med och leda det pedagogiska utvecklingsarbetet och se till att enheten arbetar mot gemensamma mål under stimulerande samverkansformer. Du arbetar tillsammans med ledningsgruppen och medarbetarna i förändrings- och utvecklingsarbete. Utöver detta har du ett övergripande ansvar för att stödja vårt specialpedagogiska team. I ditt specialpedagogiska uppdrag som biträdande rektor ingår det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet med elevhälsa. Du ingår i elevhälsoteamet och tar ansvar för att processer kring elever i behov av särskilt stöd genomförs och dokumenteras.

Kvalifikationer

Du har lärarexamen med legitimation med behörighet mot åk 4-6 och har med fördel även genomgått rektorsprogrammet. Det är meriterande om du har genomfört specialpedagogprogrammet.

Du är väl insatt i arbetet riktat mot årskurs 3-6 för att kunna bidra med ditt pedagogiska ledarskap riktat mot personal i verksamheten. Du har god kunskap om grundskolans styrdokument och erfarenhet utifrån ledarskap i skolan. Du har väl utvecklad förmåga att skapa goda relationer med såväl medarbetare, elever och vårdnadshavare samt externa samarbetspartners. Du är lyhörd för idéer och förslag och kan vara med och förverkliga dessa samt ansvarar för att följa upp och utvärdera det systematiska kvalitetsarbetet, vilket innebär att du behöver ha erfarenhet av att leda utvecklingsarbeten. Du är kreativ, idérik och har ett coachande förhållningssätt. Du sätter fokus på struktur och tydlighet för att processerna ska genomföras på ett professionellt och effektivt sätt utan tidsfördröjning. Du har en elevsyn som utgår från elevernas bästa i fokus och förmåga att anpassa verksamheten för att nå resultat utifrån givna ramar.


Övrigt

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-01-07 eller enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Johanneshov
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2020/4767
Kontakt
  • Kristina Forslund, 0850846820
  • Anette Markström, 08-50846819
Publicerat 2020-10-23
Sista ansökningsdag 2020-11-06
Legitimationskrav Lärare
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan