Konradsbergsskolan söker behörig lärare i tyska/franska för åk 6-9

Stockholms Stad, Konradsbergsskolan

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Konradsbergsskolan ligger på Kungsholmen och är en kommunal grundskola åk 4-9. Skolan är organiserad i årskursvisa arbetslag som leds av arbetslagsledare. Till skolan hör också en CSI-grupp, med inriktning på särskilda behov, för årskurserna 1-6. Skolans CSI grupp tar emot elever från hela Stockholms kommun och i dessa verksamheter finns hög specialpedagogisk kompetens.

Skolan växer snabbt och elevantalet har ökat det senaste året vilket ställer ytterligare krav på organisation och kompetens. Som nystartad verksamhet pågår ett spännande utvecklingsarbete i formandet av skolan. Skolledningen består av rektor och biträdande rektorer med övergripande funktioner över alla stadier för att få en jämn och rättvis kvalitet där allas kompetens tillvaratas till fullo. Ledningsgruppen som består av skolledning och arbetslagsledare träffas varje vecka för att följa upp, utvärdera och planera skolans arbete och resultat. Organisationsstrukturen med regelbundna kvalitativa resultatuppföljningar, där personal träffas varje vecka för att följa upp elevernas resultat och mående, ser vi har varit framgångsrik för elevernas måluppfyllelse. Organisationsstrukturen stödjer effektivt elevernas lärande och medarbetarnas kompetensutveckling.

Det centrala läget gör att det finns goda möjligheter att lätt ta del av stadens stora kulturutbud. Biblioteket på Konradsbergs Campus är bemannat med bibliotekarie på heltid och är en viktig del av skolans pedagogiska verksamhet. Här finns en fritidsklubb som organiserar skolans rast- och rörelseaktivitet. CSI Konradsberg har ett fritidshem för åk 1-6.

Vi har ett aktivt demokratiarbete som genomsyrar hela verksamheten. Skolans elevråd är engagerat med representanter från alla klasser. Vi lägger stor vikt vid förebyggande arbetsmiljö- och elevhälsoarbete. Med ett gott bemötande, ett gemensamt förhållningssätt och generella anpassningar för att kunna inkludera alla elever i undervisningen stärks likvärdigheten på skolan. Vi har ett väl fungerande och prisbelönat elevhälsoteam som arbetar främjande och förebyggande med elevhälsofrågor. Elevhälsoteamet handleder personal utifrån sina professioner och har en viktig del i den pedagogiska planeringen. Varje vecka följer arbetslagen upp elevernas resultat, frånvaro och mående.

Skolan kompetensutvecklar löpande personal inom UDL (Universal Design för Learning). Detta har bidragit till att lärare har ett gemensamt arbetssätt, som bygger på förutsägbarhet genom kända strukturer. Alla elever på Konradsbergsskolan har en egen digital enhet. På skolan finns hög kompetens att använda digitala resurser i den ordinarie undervisningen och som ett redskap när elever behöver anpassningar.

Ditt arbete

Tjänsten innebär undervisning i tyska och franska i åk 6-9. Du kommer att ingå i ett arbetslag för åk 4-9 samt ha ett elevnära mentorskap i åk 7 i ditt uppdrag. Vi arbetar med UDL som ett redskap för att möta alla elever. Då vi är en nystartad skola finns det stor möjlighet att vara delaktig i vår utveckling!

Din kompetens och erfarenhet

Vi söker dig som:

  • är behörig lärare i tyska och franska för åk 6-9
  • har erfarenhet av mentorskap.
  • har erfarenhet av UDL.

Meriterande om du har behörighet i andra ämnen förutom tyska/franska.

Som lärare hos oss behöver du vara trygg i bedömningsfrågor och kunna ge elever möjligheter att visa sina kunskaper och förmågor på olika sätt. Du ska ha god digital kunskap som ett redskap i din undervisning.

Du har en god samarbetsförmåga och är intresserad av att samverka med kollegor i ett kollegialt lärande. Du brinner för att driva utveckling inom dina ämnen och se samverkansmöjligheter med andra ämnen. Du har ett elevnära förhållningssätt och ser alltid till elevens bästa. Du fångar och fördjupar elevernas intresse för dina ämnen, har stort intresse för elevers kunskapsutveckling och ser möjligheter till utveckling. Vidare är du resultatorienterad och kan arbeta självständigt och ta egna initiativ.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi ger dig möjlighet att växa och göra karriär

Som lärare i Stockholms stads skolor har du möjlighet till både handledning och coachning. Vi satsar på karriärtjänsterna förstelärare och lektorat.

Låt dig inspireras av vårt breda utbud av kompetensutveckling. Läs mer på http://pedagogstockholm.se.

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast, efter överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Kungsholmen
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2020/4595
Kontakt
  • Eva Andersson, rektor, 076-124 99 83, eva.chr.andersson@edu.stockholm.se
  • Karin Cesar, biträdande rektor, 076-825 25 60, karin.cesar@edu.stockholm.se
  • Marie Ahlman, rekryterings-konsult, 08-508 11 720, marie.ahlman@stockholm.se
Facklig företrädare
  • Sohila Iranly LR, sohila.iranly@edu.stockholm.se
  • Petra Rosengren Bürén LF, petra.buren@lararforbundeta
Publicerat 2020-10-14
Sista ansökningsdag 2020-10-28

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan