Lärare Ma/NO åk 4-6 vikariat 100%

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning
Konradsbergsskolan ligger på Kungsholmen och är en kommunal grundskola åk 4-9. Skolan är organiserad i årskursvisa arbetslag som leds av arbetslagsledare. Till skolan hör också en CSI-grupp, med inriktning på särskilda behov, för årskurserna 1-6. Skolans CSIgrupp tar emot elever från hela Stockholms kommun och i dessa verksamheter finns hög specialpedagogisk kompetens. Målet med CSIgruppen är att eleverna ska inkluderas successivt i skolans ordinarie klasser. Konradsbergsskolan växer snabbt, elevantalet har ökat det senaste året och det ställer ytterligare krav på organisation och kompetens. Skolledningen består av rektor och biträdande rektorer med övergripande funktioner över alla stadier för att få en jämn och rättvis kvalitet där allas kompetens tillvaratas till fullo. Ledningsgruppen som består av skolledning och arbetslagsledare träffas varje vecka för att följa upp, utvärdera och planera skolans arbete och resultat. Organisationsstrukturen med regelbundna kvalitativa resultatuppföljningar, där personal träffas varje vecka för att följa upp elevernas resultat och mående, ser vi har varit framgångsrik för elevernas måluppfyllelse. Organisationsstrukturen stödjer effektivt elevernas lärande och medarbetarnas kompetensutveckling. Det centrala läget gör att det finns goda möjligheter att lätt ta del av stadens stora kulturutbud. Skolgården, som gränsar till Rålambshovsparken, ger möjlighet till både idrottsaktiviteter och social samvaro. Bibliotek på Konradsbergs Campus är bemannat med bibliotekarie på heltid och är en viktig del av skolans pedagogiska verksamhet. På Konradsbergsskolan finns en fritidsklubb som organiserar skolans rast- och rörelseaktivitet. CSI Konradsberg har ett fritidshem för åk 1-6. Konradsbergsskolan har ett aktivt demokratiarbete som genomsyrar hela verksamheten. Skolans elevråd är engagerat med representanter från alla klasser. På Konradsbergsskolan lägger vi stor vikt vid förebyggande arbetsmiljö- och elevhälsoarbete. Med ett gott bemötande, ett gemensamt förhållningssätt och generella anpassningar för att kunna inkludera alla elever i undervisningen stärks likvärdigheten på skolan. Vi har ett väl fungerande och prisbelönat elevhälsoteam som arbetar främjande och förebyggande med elevhälsofrågor. Elevhälsoteamet handleder personal utifrån sina professioner och har en viktig del i den pedagogiska planeringen. Teamet består av rektor, biträdande rektor, skolpsykolog, skolläkare, specialpedagog/speciallärare, skolsköterska, kurator samt studie- och yrkesvägledare. Varje vecka följer arbetslagen upp elevernas resultat, frånvaro och mående under ledning av specialpedagog/speciallärare som är knuten till arbetslaget. Specialpedagogen/ specialläraren tar sedan med sig informationen till elevhälsoteamet som träffas varje vecka för att kunna planera det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Skolan kompetensutvecklar löpande personal inom UDL (Universal Design för Learning). Detta har bidragit till att lärare har ett gemensamt arbetssätt, som bygger på förutsägbarhet genom kända strukturer. Vi arbetar för en HBTQ diplomerad skola. Vi arbetar för att alla elever och personal ska ha tillgång till digitala verktyg och kunskap om digitalt användande. Skolan har som mål att varje elev har tillgång till en egen digital enhet inför terminsstarten ht-2019 och att all personal har minst en dator/iPad samt mobiltelefon som arbetsverktyg.

Arbetsbeskrivning

Vi söker dig som är legitimerad och behörig lärare i matematik och NO för åk 4-7. Vi har behov av en vikarie under minst 6 månader vi ser att du:

Leder och organiserar arbetet och skapar en trygg lärandemiljö för eleverna. •Driver ämnesutveckling i nära samarbete med dina ämneskollegor genom att samplanera och sambedöma. •Gör eleven delaktig i planeringen och utvecklar elevens förmåga att lära, både självständigt och tillsammans med andra. •Ser det kollegiala lärandet som en självklar utgångspunkt för att skapa ny och fördjupad kunskap.

Ser mentorskap som en viktig del av ditt arbete.

Kvalifikationer

Behörig lärare Ma/NO

Vi söker dig som har ett stort engagemang för elevers utveckling, som är kreativ, ser olikheter som en möjlighet. Skapar goda relationer med dina kollegor och främst av allt med våra elever. Du ska ha en helhetssyn på ditt uppdrag och kunna tydliggöra kunskapskrav och kunskapsmål så att det blir tydligt för eleverna.

Övrigt

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde omgående
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100% vikariat
Ort kungsholmen
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2019/6086
Facklig företrädare
  • Petra Rosengren Bürén Lärarförbundet, 0761240792
  • Elisabeth Sandstedt LR, 0739234030
Publicerat 2019-10-15
Sista ansökningsdag 2019-10-29
Legitimationskrav Lärare
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan