Miljöstrateg till trafikkontoret på Stockholms Stad

Stockholms Stad, Trafikkontoret, Stab

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Trafikkontoret ansvarar för att Stockholm ska ha trygga och attraktiva offentliga platser, effektiva transportlösningar och god framkomlighet. Vi planerar, bygger och underhåller gator och torg, så att stockholmarna både vill vistas och kan ta sig fram i den allt tätare staden. För att klara vårt uppdrag är vi 400 kompetenta medarbetare, som huvudsakligen sitter i Tekniska Nämndhusets lokaler på Kungsholmen. Tillsammans ser vi till att Stockholm fortsätter vara en vacker, ren, levande och trygg stad, både idag och i framtiden.

Till trafikkontoret söker vi dig som vill bidra med din gedigna erfarenhet av att arbeta med miljöfrågor och samtidigt är intresserad av att lära dig mer om vår verksamhet. Då tjänsten är ny kommer du få goda möjligheter att forma den. Som miljöstrateg ingår du i kontorets stab och rapporterar till stabschefen.

Pragmatisk miljöstrateg – operativt och strategiskt arbete i kombination

I rollen som miljöstrateg samordnar du trafikkontorets arbete med miljöfrågor. Kontorets arbete inom detta område är spritt över flera avdelningar och ditt uppdrag blir att koppla ihop miljöfrågorna för att skapa en gemensam bild och driva det strategiska miljöarbetet framåt. Ett nytt miljöprogram har tagits fram som höjer ambitionen för stadens miljöarbete, till exempel inom upphandling, biologisk mångfald, klimatpåverkan och klimatanpassning. Kopplat till programmet tas flera handlingsplaner inom miljöområdet fram. Trafikkontoret ser dels ett behov av ökad samordning av dagens miljöarbete, dels ett behov av ett operativt, drivande stöd till kontorets avdelningar i att förverkliga stadens höga ambitioner inom miljöområdet.

Utöver detta kommer du som miljöstrateg även att:

  • Vara ett operativt stöd till kontorets avdelningar i miljöstrategiska frågor, detta kan t.ex. innebära att leda övergripande miljöprojekt, sammanställa och formulera kontorets inställning i remisser och tjänsteutlåtanden samt ta fram övergripande rapporter inom miljöområdet.
  • Genom omvärldsbevakning och kompetenshöjande insatser stödja övriga kontoret i miljöfrågor och utveckla kontorets samlade kunskap inom detta område. Ett särskilt fokusområde är att stärka kontorets förmåga att ställa miljökrav i upphandlingar och att därigenom bidra till att kontoret är en fossilfri organisation senast 2030.
  • Utveckla trafikkontorets miljöarbete kopplat till väghållaransvaret i dialog med miljöförvaltningen.
  • Delta i kontorets innovationsarbete inom miljöområdet inom områdena trafik, dagvatten, buller, arbetsmaskiner, smart belysning och trafiksignaler mm.
  • Leda ett internt miljönätverk på trafikkontoret, och delta i stadens övergripande miljöarbete.
  • Samverka med interna och externa aktörer.

 

Din kompetens och erfarenhet

Vi söker dig som har relevant högskole- eller civilingenjörsexamen, med mångårig erfarenhet av att ha arbetat med miljöfrågor. Det är meriterande att ha erfarenhet av projektledning, strategiskt arbete och av arbete i en politiskt styrd organisation. Du är tydlig i din kommunikation och uttrycker dig väl i tal och skrift, på svenska såväl som på engelska.

Du har en god förmåga att bryta ner planer och omsätta dem till konkret handling i kombination med en pedagogisk insikt där du anpassar ditt budskap efter mottagaren. Du är även duktig på att engagera och inspirerar så att de personer du samarbetar med får förståelse för miljöarbetet på trafikkontoret. Kontaktytorna är många och för att bli framgångsrik i rollen behöver du ha en god förmåga att etablera och bibehålla goda relationer. Eftersom rollen är ny trivs du med att själv driva och planera ditt arbete.

Varmt välkommen med din ansökan!

Övrigt

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad Heltid
Ort Kungsholmen
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2020/5034
Kontakt
  • Philip Hall, stabschef, 08-508 263 76
  • Eliana Hjelm, rekryteringskonsult, 08-508 117 23
Facklig företrädare
  • Louis Lopez, Vision , 08-508 279 29, luis.lopez@stockholm.se
  • Johan Sundman, SACO , 08-508 260 27
Publicerat 2020-11-17
Sista ansökningsdag 2020-12-01
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan