stadsutveckling-gron.png

Stadsbyggnadskontoret söker en sakkunnig inom PBL till planavdelningen

Stockholms Stad, Stadsbyggnadskontoret, Planavdelningen, Plan ledning

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Stadsbyggnadskontoret planerar för utvecklingen av Stockholm på uppdrag av stadsbyggnadsnämnden. Vi arbetar med stadsplanering såväl översiktligt som på detaljnivå, bygglov, stadsmätning, fastighetsbildning och bostadsanpassning. Stadsbyggnadskontoret har ca 350 anställda.

Vi söker nu en sakkunnig inom plan- och bygglagen till planavdelningen som tillsammans med oss fortsätter att skriva morgondagens stadsbyggnadshistoria.

Om planavdelningen
Planavdelningen har idag omkring 115 anställda som arbetar för att Stockholm ska växa utifrån stadens mål, som bland annat omfattar att planera för 140 000 bostäder till år 2030. Planavdelningen kommer från årsskiftet 2020/2021 bestå av sju geografiska enheter som var och en ansvarar för den fysiska planeringen inom sitt respektive område. I planavdelningen ingår även enheten för strategi och utveckling som ansvarar för kommunövergripande översiktlig och tematisk strategisk planering.

Vi jobbar projektinriktat med kontorets planeringsuppdrag från översiktlig planering och strategiska planeringsuppdrag till detaljplanering för hela Stockholm. All planering ska ske med helhetssyn utifrån kunskap om den aktuella platsen och dess värden och ska möjliggöra Stockholms snabba och komplexa utveckling. Vi har ett öppet arbetsklimat där vi lär av varandra och samarbetar i team. Vi brinner för stadens utveckling, värnar om ett mer hållbart samhälle och vill ha dig med på vår resa!

Arbetsuppgifter
Vi söker nu sakkunnig inom plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken som ska fungera som ett stöd för hela planavdelningen i dessa frågor.

Du är under planprocessen rådgivande till avdelningens ca 90 stadsplanerare samt stöd vid överklagande av detaljplaner. Du kommer att skriva yttranden, föra muntliga förhandlingar och föredra i mark-och miljödomstolar samt samarbeta med stadsbyggnadskontorets och stadsledningskontorets jurister. I rollen ingår att löpande utbilda och informera avdelningen om PBL och miljöbalks frågor i alla skeden av planeringen samt svara på remisser inom detta fält.

Utveckling av kvalitetssäkring av planläggning inom de rättsliga ramarna ingår också, liksom samverkan inom interna och externa forum.

Omvärldsbevakning är en viktig del i ditt arbete och rollen innebär att ständigt hålla dig uppdaterad på de ändringar som sker i PBL, miljöbalken och annan relevant lagstiftning samt på prejudicerande fall.

Du är organisatoriskt placerad i planavdelningsstaben och rapporterar direkt till biträdande avdelningschef.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:

  • Avslutad relevant akademisk utbildning, exempelvis jurist, arkitekt med inriktning fysisk planering eller annan utbildning och kunskap som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
  • Flera års erfarenhet av arbete inom ramen för PBL med fokus på tillämpning inom planeringsfrågor
  • Goda kunskaper i PBL och miljöbalken
  • Goda kunskaper i fysisk planering och särskilt detaljplanering

I denna rekrytering lägger vi särskild vikt vid följande personliga kompetenser:

Du är trygg och stabil i din yrkesroll med en väl utvecklad förmåga att förhålla dig till olika typer av situationer på ett relevant sätt. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt samt arbetar strukturerat med komplexa frågor. Du sätter upp och håller angivna tidsramar. Du kan analysera och förklara kommunens avvägningar mellan olika intressen och har god förståelse för hur kommunens handlingsutrymme definieras av PBL:s och miljöbalkens bestämmelser.

Då det i rollen förkommer kontakter internt såväl som externt ställs det höga krav på din kommunikativa förmåga. Du är en god lyssnare och är mottaglig för motpartens argumentation samt anpassar din kommunikation till situationen. Vi ser även att du uttrycker dig väl i skrift och förstår komplicerade språkliga underlag, både talade och skrivna, samt producerar egna dokument av hög kvalitet.

För att trivas i rollen ska du vara intresserad och drivas av att utveckla stadsbyggnadskontorets verksamhet och samhällsbyggnadsprocessen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 39,5h/v
Ort Kungsholmen
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2020/4405
Kontakt
  • Martin Schröder, biträdande avdelningschef , 08-508 266 28
  • Anna Magnusson, HR-chef , 08-508 271 58
Facklig företrädare
  • Sofia Eriksson, SACO, 08-508 273 60
  • Gunnar Swahn, Vision , 08-508 282 02
Publicerat 2020-10-19
Sista ansökningsdag 2020-11-04
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan