generell-orange.png

Teamledare till team Kista-norra Järva

Stockholms Stad, Stadsbyggnadskontoret, Planavdelningen, Yttre västerort

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning
Planavdelningen arbetar med stadsbyggnadskontorets planeringsuppdrag avseende översiktsplanering, tematisk strategisk planering, geografisk strategisk planering och detaljplanering. På planavdelningen är vi ca 115 anställda indelade i en strategisk enhet samt sex geografiska planenheter.

Arbetsuppgifter
I denna expansiva fas av Stockholms utveckling ökar kraven på att detaljplaner drivs effektivt och med hög kvalitet utifrån fastställda mål. Planavdelningens teamledare har en nyckelroll att samordna planproduktionen inom ett geografiskt avgränsat team och stödja detaljplanernas framdrift utifrån dess mål. Teamledare är en senior roll. Erfarenheten av olika typer av projekt från start till mål, skalor, problemställningar som behöver hanteras och uppnå projektets stadsbyggnadsidé behöver vara förvärvad för att kunna rådge teamets stadsplanerare i desamma.

Platserna och omvärldens krav blir alltmer komplexa och det krävs en stor erfarenhet för att navigera projekten framåt utifrån en tydlig målbild och lösa frågor i projekten till rätt nivå. Förmågan att sammanväga utifrån projektets stadsbyggnadsidé samt erfarenheten av vad som är planfrågor respektive genomförandefrågor som inte behöver lösas i planarbetet är central.
Förvärvade kunskaper om andra förvaltningars, byggaktörers och dess konsulters tidplanpåverkande aktiviteter under planprocessen är nödvändig för att kunna rådge teamets stadsplanerare i upprättande av tidplaner och därefter stödja i att styra projektet i enlighet med den upprättade tidplanen.

Syftet med geografiska team är att uppnå helhetsplanering, synergieffekter och kvalitetssäkring. Teamledarens kunskap om team-geografins utvecklingsmöjligheter, behov av stadsvärden och planeringsförutsättningar är viktigt så att samordningen förhåller sig till en helhet som är hållbar över tid.

Utgångspunkten är att en del av arbetstiden läggs på teamledarrollen och en del som stadsplanerare i egna detaljplanprojekt. Tillsammans med andra teamledare deltar du i möten kring övergripande förhållningssätt, arbetsmetoder och rutiner. Alla personal-, arbetslednings- och arbetsmiljörelaterade frågor hanteras av enhetschefen.

Kvalifikationer
Vi söker dig som:

  • Har masterexamen inom arkitektur, planeringsarkitektur eller motsvarande 
  • Har mångårig dokumenterad erfarenhet av arbete med detaljplanering och PBL
  • Har dokumenterad erfarenhet av och goda kunskaper om olika skalor, gestaltningsfrågor och innehåll inom detaljplanering

Du ser helheter, tar hänsyn till flera perspektiv och har god förmåga att göra avvägningar, med avseende på verksamhetens uppdrag och mål. Utöver detta är du självgående och strukturerad, med god förmåga att planera, prioritera och avgränsa ditt arbete på ett effektivt sätt utifrån syfte, mål och rådighet.

Du drivs av att stödja kolleger gällande process-, tidplan- och projektrelaterade frågor med avseende på både avgränsning och kvalitet utifrån projektets syfte, mål och rådighet och delar på ett konstruktivt sätt med dig av dina erfarenheter.

Att samordna teamets arbete med pågående detaljplanprojekt utifrån dess syfte, mål och rådighet med fokus på helhet och synergieffekter samt att på ett gott sätt samverka med andra är andra viktiga drivkrafter.

Du bör ha ett urbant förhållningssätt till Stockholms utveckling och vill att hela Stockholm ska utvecklas.

Som teamledare för Kista-norra Järva har du ett stort ansvar för att medverka i arbetet med stadsutvecklingsprojektet Kista-Järva tillsammans med exploateringskontoret och fastighetsägarna i Kista. Fokus för stadsutvecklingsområdet är, förutom bostäder, att tillskapa arbetsplatser.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 39,5h/v
Ort Kungsholmen
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2020/4308
Kontakt
  • Louise Heimler, enhetschef , 08-508 273 68
  • Cecilia Svensson, HR-konsult , 08-508 271 68
Facklig företrädare
  • Gunnar Swahn, VISION , 08-508 282 02
  • Sofia Eriksson, SACO , 08-508 273 60
Publicerat 2020-09-02
Sista ansökningsdag 2020-10-11
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan