Vi söker enhetschef till planavdelningens strategiska enhet

Stockholms Stad, Stadsbyggnadskontoret, Planavdelningen, Plan ledning

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Stadsbyggnadskontoret planerar för ett framtida Stockholm på uppdrag av stadsbyggnadsnämnden. Vi arbetar med stadsplanering såväl översiktligt som på detaljnivå, bygglov, stadsmätning, fastighetsbildning och bostadsanpassning. Stadsbyggnadskontoret, som arbetar på uppdrag av stadsbyggnadsnämnden, har ca 360 anställda. Vi sitter i centralt belägna lokaler i Tekniska nämndhuset på Fleminggatan.

Arbetsplatsbeskrivning
Planavdelningen arbetar med stadsbyggnadskontorets planeringsuppdrag avseende översiktsplanering, tematisk strategisk planering, geografisk strategisk planering och detaljplanering. Ett av stadsbyggnadskontorets viktigaste uppdrag är målet om ett ökat bostadsbyggande, tillsammans med fokus på hållbar stadsbyggnad. För att nå målen är implementeringen av översiktsplanen i detaljplaneringen med utgångspunkt från olika stadsdelars identitet och kvaliteter centralt.

På planavdelningen är vi ca 100 anställda indelade i en strategisk enhet som ansvarar för hela stadens översiktsplanering och tematiska strategiska planering samt sex geografiska planenheter som var och en ansvarar för den geografiska strategiska planeringen och detaljplaneringen.

Strategi- och utvecklingsenheten ansvarar för den löpande översiktsplaneringen, den löpande tematiska strategiska planeringen samt en rad strategiska budgetuppdrag som berör hela stadens utveckling. Exempel är  planeringsunderlag, policydokument och manualer inom den tematiska strategiska planeringen avseende arkitektur, bebyggelsestruktur, grönstruktur, kulturmiljö, transportinfrastruktur, teknisk infrastruktur, klimat, risk, sociala hållbarhetsperspektiv och vatten. På så vis arbetar enheten med proaktiv planering och tar fram planeringsförutsättningar och riktlinjer som ska implementeras i de efterföljande plan- och bygglovsprocesserna för att uppnå en arkitektoniskt kvalitativ byggd miljö. Enheten har ett nära samarbete med planavdelningens områdesstrateger som arbetar med geografisk strategisk planering utifrån den tematiska strategiska planeringen och med stadsarkitekten. Inom ramen för uppdragen har enheten ett löpande och tätt samarbete med andra förvaltningar och regionala planeringsaktörer. Utöver strategiska planeringsuppdrag hanterar enheten de flesta remisser ställda till stadsbyggnadsnämnden.

Som enhetschef för Strategi- och utvecklingsenheten på stadsbyggnadskontorets planavdelning erbjuds du ett spännande, meningsfullt, utvecklande och proaktivt arbete inom strategisk stadsplanering.

Arbetsbeskrivning
Vi söker nu en erfaren chef med goda ledaregenskaper, god förmåga att utveckla medarbetare samt god samarbetsförmåga till enheten för Strategi- och utveckling. Du ingår i planavdelningens ledningsgrupp och bidrar till hela avdelningens utveckling.  

Som enhetschef har du ett verksamhetsansvar för enheten, vilket innebär att du har:

 • Ansvar för att leda, utveckla och följa upp avdelningens arbete med översiktsplanering och tematisk strategiska planering
 • Ansvarar för omvärldskontakter och nätverk i regionen
 • Ansvar för samordning på tematisk nivå med övriga förvaltningar
 • Personalansvar där resursplanering, arbetsmiljö, lönesättning m.m ingår
 • Budgetansvar med uppföljning och rapportering av enhetens verksamhet

Det ingår också i ditt uppdrag att kommunicera verksamhetens mål och resultat med god förståelse för innebörden av politisk styrning och vara lojal mot de politiska besluten. Du behöver därför trivas med att verka i enlighet med förvaltningens mål, policys och verksamhetsplan. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:

 • Magister- eller masterexamen inom arkitektur, fysisk planering eller motsvarande utbildning
 • Flerårig erfarenhet av arbete med strategisk planering och/ eller fysisk planering med strategisk inriktning, med fördel i storstadsmiljö, inom politiskt styrd verksamhet
 • Erfarenhet av att leda andra i rollen som chef
 • Erfarenhet av arbete med program, detaljplanering och/ eller projekterande arkitektarbete är meriterande

Vi lägger stor vikt vid följande kompetenser i denna rekrytering:
Du har en god förmåga att coacha och entusiasmera medarbetare mot verksamhetens uppsatta mål. Du engagerar och skapar förutsättningar för delaktighet, ömsesidig förståelse och öppenhet på arbetsplatsen. Som person är du prestigelös, lyhörd och relationsskapande, med god förmåga att skapa goda kontakter och underhålla dem. Du är tydlig i din kommunikation och motiveras av att uppnå goda resultat tillsammans med andra. 

Vidare har du helhetssyn, tar hänsyn till flera perspektiv och har god förmåga att göra avvägningar, med avseende till verksamhetens bästa. Du är analytisk och ser samtliga verksamhetsfrågor ur hela avdelningens, kontorets liksom stadens perspektiv. För att trivas i rollen ska du vara intresserad och drivas av att utveckla stadsbyggnadskontorets verksamhet, med fokus på översiktsplanering och tematisk strategiska planering.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig en inspirerande och lärande arbetsplats där du får goda möjligheter att utvecklas och lära nytt.

Som medarbetare hos oss på planavdelningen kan vi erbjuda

 • utvecklande och självständiga arbetsuppgifter
 • kompetenta och kreativa kollegor
 • regelbunden och relevant kompetensutveckling i form av t.ex. kurser, föreläsningar och seminarier
 • flexibel arbetstid
 • friskvårdsbidrag/friskvårdstimme och andra rabatter på olika aktivitetsmöjligheter

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 39,5h/v
Ort Kungsholmen
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2019/5931
Kontakt
 • Monika Joelsson, Avdelningschef Planavdelningen, 08-50827380
 • Anna Magnusson, HR-chef, 08-50827158
Facklig företrädare
 • Björn de Maré, SACO , 08-508 282 81
 • Gunnar Swahn, Vision , 08-508 282 02
 • Karin Wrannvik, Ledarna , 076-129 07 50
Publicerat 2019-10-10
Sista ansökningsdag 2019-10-27

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan