Vikarierande projektledare inom vattenförvaltning

Stockholms Stad, Miljöförvaltningen, Miljöanalys, Vattenmiljöenheten

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Miljöförvaltningen övervakar den inre och yttre miljön i Stockholm och arbetar för att alla i Stockholm ska leva i en frisk och hälsosam miljö. Förvaltningens arbetsområden är mycket varierade, det kan röra sig om allt ifrån mathygien och, inomhusmiljö till trafikbuller, vattenkvalité eller kemikalier.

Vattenmiljöenheten, avdelningen för Miljöanalys, söker en vikarierande projektledare som ska vara med och driva stadens arbete med att ta fram lokala åtgärdsprogram för att uppnå god ekologisk och kemisk status i stadens vattenområden. Anställningen är ett vikariat med start den 15 augusti till och med 29 februari 2020. Vattenmiljöenheten består idag av en enhetschef samt sex medarbetare som arbetar med strategisk program- och projektverksamhet, miljöövervakning samt utgör expertstöd inom vatten för övriga delar av staden. 


Arbetsuppgifter
Stockholm kommunfullmäktige har i mars 2015 beslutat om en handlingsplan för god vattenstatus till 2021/2027. Handlingsplanen anger hur stadens vattenarbete ska utvecklas och fokusera på operativa åtgärder. Lokala åtgärdsprogram ska tas fram för stadens samtliga vattenförekomster och arbetet drivs av miljöförvaltningen i samverkan med Stockholm Vatten och Avfall AB.

Du hittar handlingsplanen här: 
http://miljobarometern.stockholm.se/content/docs/vp/Handlingsplan_god_vattenstatus.pdf

Ett annat viktigt styrdokument för arbetet är stadens dagvattenstrategi som du hittar här:
http://miljobarometern.stockholm.se/content/docs/vp/Stockholms_dagvattenstrategi_2015-03-09.pdf  

Du kommer att arbeta med projektledning, framtagande av lokala åtgärdsprogram samt driva genomförande av fysiska åtgärder, främst kopplat till dagvattenrening och förbättring av fysiska livsmiljöer i urbana vatten. Vidare kommer du att arbeta med planering av miljöövervakning av ekologisk status i stadens sjöar och vattendrag.

I din roll kommer du att samarbeta med såväl externa som interna aktörer så som nationella myndigheter, grannkommuner, stadens förvaltningar och bolag (framförallt med Stockholm Vatten och Avfall AB).

Mer information om stadens vattenarbete kan du hitta på: http://miljobarometern.stockholm.se/vatten.


Kvalifikationer
Du har erfarenhet från tidigare arbeten med inriktning på ett eller flera av följande områden:

  • Vattenanknutet åtgärdsarbete
  • Miljöövervakning, kartläggning och analys av vattenmiljöer och påverkanskällor
  • VA-projektering och utredning

Du har en relevant högskoleutbildning med inriktning mot akvatisk ekologi, ekotoxikologi, miljö- och vattenteknik eller motsvarande. Det är meriterande om du har kännedom om kommunala processer samt åtgärdsarbete för vatten i urbana miljöer, vattenförvaltningen, lagstiftning inom vattenområdet, miljökommunikation samt kunskaper i GIS.

Vi söker dig som är en engagerad, strategisk och kreativ projektledare med god kännedom om operativt åtgärdsarbete inom vattenområdet. Arbetsuppgifterna sker i stor utsträckning i samarbete med andra specialister, både inom och utanför stadens organisation. Du kommer att kommunicera resultaten från arbetet till kollegor, politiker och allmänhet. Arbetet kräver därför att du är kommunikativ, serviceinriktad och drivande. 

Rollen projektledare med ansvar för egna delprojekt ställer höga krav på förmåga att planera och organisera arbetet så att du kan leverera resultat mot uppsatta mål utifrån tids- och budgetramar. Du har god datorvana och är bra på att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

Då arbetet innebär mycket samverkan och nära arbete med andra fäster vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Vi erbjuder
Miljöförvaltningen med cirka 260 anställda är en trivsam arbetsplats med god gemenskap och blandade åldrar, belägen mitt i centrala Stockholm. Vi erbjuder dig ett intressant och varierande arbete på en arbetsplats med både bred och djup expertkunskap. Vi har flexibel arbetstid med moderna flexramar och satsar på hälsa och friskvård. Du blir en del av en framåtsträvande verksamhet där vi arbetar för en frisk och hälsosam miljö.

Välkommen med din ansökan!

Miljöförvaltningen ser mångfald som en tillgång och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsvariation och ålder.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-08-15
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Kungsholmen
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2019/829
Kontakt
  • Juha Salonsaari, Enhetschef , 076-122 87 92
  • e-post:, juha.salonsaari@stockholm.se
Facklig företrädare
  • Luis Lopez, Vision , 08-508 27 929
  • Weronica Rydoff, SACO , 08-508 28 963
Publicerat 2019-03-04
Sista ansökningsdag 2019-03-31
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan