Socialsekreterare till enheten för ekonomiskt bistånd, mottagningsgruppen

Stockholms Stad

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Enheten för ekonomiskt bistånd är en av enheterna inom Sociala avdelningen på Södermalm stadsdelsförvaltning. Vårt uppdrag är att utreda, bedöma samt besluta om ekonomiskt bistånd och genom väl utredda och målformulerade insatser stödja och stärka den enskildes förmåga till ett självständigt liv.

Vår målgrupp är personer som bor inom Södermalms stadsdelsområde och som inte genom egen försörjning kan tillgodose sina grundläggande ekonomiska behov. På enheten arbetar 28 handläggare i tre grupper: Mottagning för ekonomiskt bistånd, Utredningsgrupp, Stöd och samordning.

Varje grupp har en biträdande enhetschef som leder och fördelar arbetet. Vi söker nu en ny medarbetare till mottagningsgruppen.

Arbetsbeskrivning

Som socionom arbetar du med individen i centrum. Ditt arbete som socialsekreterare är mycket betydelsefullt och mångfacetterat då du i dialog med klienten ska arbeta för att hitta bästa lösningen för just individen i fråga.

I arbetet som socialsekreterare ingår det att göra tillhörighetsutredningar, ta emot nybesök, aktualisera ärenden, inhämta information, utreda, göra bedömningar och att fatta beslut. Ditt arbete utgår från den lagstiftning och det kunskapsstöd som finns och du arbetar utifrån en evidensbaserad praktik, dvs. att du använder de tre kunskapskällorna; brukarnas perspektiv, teoretisk kunskap och beprövade erfarenheter.

Du arbetar utifrån socialtjänstens tudelade uppdrag; att hjälpa den enskilde till egen försörjning och under tiden utreda rätten till ekonomiskt bistånd. Du arbetar också utifrån Södermalm stadsdelsförvaltnings kärnvärden genom vilka du är Engagerad, Professionell och Nytänkade.

I ditt arbete kommer du att samarbeta både med kollegor i staden och externa samarbetspartners som till exempel landsting, försäkringskassa, polis, arbetsförmedling och Jobbtorg.

Vi söker dig som trivs med ett omväxlande arbete i en föränderlig miljö där den ena dagen inte är den andra lik!

Kvalifikationer

Du har socionomexamen eller annan högskoleutbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren samt att du har erfarenhet av att arbeta med myndighetsutövning och med ekonomiskt bistånd.

Det är meriterande om du har utbildning i Motiverande samtal (MI) och om du har erfarenhet av att arbeta med Stockholms stads standardiserade bedömningsinstrument för ekonomiskt bistånd Initial bedömning (IB), alternativt liknande bedömningsintrument som exempelvis Instrument X. 

Du arbetar både självständigt och strukturerat genom att planera, organisera och prioritera ditt arbete väl. Du är relationsskapande och har mycket god förmåga att etablera kontakt med människor i en utsatt situation. Du har en mycket god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört sätt samt trivs med att samverka med andra professioner, ständigt med individen i fokus. Eftersom arbetet oftast innebär att möta människor i kris och/eller med en komplex livssituation är det väldigt viktigt att du själv kan se möjligheter, förmedla hopp och bemöta människor på ett respektfullt sätt. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du sätter upp och håller tidsramar. D kan snabbt ändra sitt synsätt och förhållningssätt och ser möjligheterna i förändringar.

Övrigt

Södermalms stadsdelsförvaltning tillämpar Vinter- och sommararbetstid samt har ett flextidsavatal. Förvaltningen arbetar aktivt för en hälsofrämjande arbetsplats. Som anställd har du friskvårdstimme, friskvårdsbidrag, träningspass erbjuds på arbetsplatsen samt möjlighet att köpa stadens simhallskort till subventionerat pris.

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder

Intervjuer kan komma att påbörjas innan ansökningstiden gått ut

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Medborgarplatsen 25
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2020/2760
Kontakt
  • Emma Wallin, 08-508 12 304
Facklig företrädare
  • Per Broman, Vision , 076-12 255 80
  • Ulf Folgeström, SSR , 08-508 12 556
Publicerat 2020-05-27
Sista ansökningsdag 2020-06-10
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan