Fritidspedagog/ lärare mot fritidshem till Rinkebygruppen

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

I våra skolor ska varje elev få möjlighet att nå sin fulla potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare:

 • Ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov.
 • Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
 • Fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande.
 • Ta ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen.

Arbetsplatsbeskrivning                     
 
Vill du vara med och bygga upp en unik verksamhet för elever med särskilda behov i årskurs 1-4? Då är det här ett uppdrag för dig!

Uppstart av Rinkebygruppen sker i samverkan mellan stadsdelsförvaltningen i Rinkeby-Kista och kommunala grundskolor i Rinkeby.

Verksamheten är en riktad individuellt anpassad undervisningsgrupp. Den syftar till att fånga upp barn i ett tidigt stadium genom förstärkt samverkan mellan skolan och elevens övriga nätverk. Målet är att skolans elever ska uppnå godkända betyg i grundskolan och få bättre livskvalité. Det unika med verksamheten är ett nära samarbete mellan skolpersonal och elevens övriga nätverk som arbetar i team för att skapa helhetssyn, förutsägbarhet och ett tryggt sammanhang för eleven att växa upp i.

Det stora förändringsarbetet riktas mot nätverkets förståelse av och förhållningssätt till eleven. Samtidigt kommer varje elev att erhålla stöd och vägledning i att uppnå målen i skolan. En grundläggande inriktning som arbetsmetoderna bygger på är TBA (tillämpad beteende analys). Vidare kommer rörelse och fysisk aktivitet att vara en naturlig del av elevens vardag. Dessutom får varje elev och familj en egen plan utifrån sina specifika behov. Några av de insatser som kan erbjudas är: 

 • Föräldrautbildning
 • Social färdighetsträning
 • Stödsamtal

Vi strävar efter att främja känslan av att lyckas och ge våra elever en positiv självkänsla. Vi vill skapa framtidstro och hopp hos våra elever. 

I Rinkebygruppen kommer lärare, speciallärare, socialpedagog, fritidspedagog att arbeta. Utifrån varje elevs specifika behov kommer ett team att bildas kring eleven. Den vanligaste kombinationen av dessa team kommer att bestå av:

Mentor – en lärare/speciallärare, socialpedagog eller fritidspedagog som finns med i den dagliga verksamheten.

 • Representant från elevhälsan – en skolsköterska, kurator, specialpedagog, studievägledare eller skolpsykolog från elevens ordinarie skola.
 • Externa aktörerArbetsbeskrivning

Dina arbetsuppgifter är bland annat:

- att tillsammans med andra lärare och medarbetare genomföra och planera undervisning för gruppen utifrån elevernas olika behov.

- mentorsansvar för elever samt tät kontakt med vårdnadshavare.

- utförande av myndighetsbeslut/utredningar såsom t.ex. åtgärdsprogram och pedagogiska utredningar.

Du kommer att ingå i ett arbetslag där medarbetare med olika professioner, fritidspedagog, socialpedagog, lärare/speciallärare, gemensamt bildar ett team. I gruppen finns elever med flera diagnoser och/eller sociala utmaningar som behöver extra anpassningar av undervisningen under hela skoldagen. Ni kommer ha ett nära samarbete med externa aktörer.  
 
 
Kvalifikationer:

Vi söker dig som är legitimerad lärare/speciallärare med utbildning och erfarenhet inom arbete med elever i behov av särskilt stöd.

Du ska:

- ha kunskap om att bedriva undervisning utifrån forskning och beprövad erfarenhet. - ha god kännedom om särskilt stöd

- ha god förmåga i att kommunicera i såväl tal som skrift Det är meriterande om du: - har påbyggnadsutbildning som speciallärare/specialpedagog

- ha bred ämnesbehörighet.

- ha utbildning eller kunskap inom neuropsykiatriska funktionsvariationer och tillämpad beteendeanalys (TBA). - tidigare ha arbetat i en särskild undervisningsgrupp.

-ha pedagogisk insikt, god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och deras olika förutsättningar

Utbildning och arbetserfarenheten ska styrkas med intyg.  


Låt dig inspireras av vårt breda utbud av kompetensutveckling för utveckling av och stöd i undervisningen. Som lärare i Stockholms stads skolor har du även möjlighet till såväl handledning som coachning, och vi satsar på karriärtjänsterna förstelärare och lektorat.
Läs mer på www.pedagogstockholm.se

I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och knappt 30 gymnasieskolor med olika inriktningar. Hos oss hittar du nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare. Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enligt överrenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Rinkeby
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2019/243
Kontakt
 • Mia Bungsmuhr, rektor, 08- 508 41 001
 • Soma Amin, projektledare , 08-508 33 693
 • Lena Hellström, rektor, 08-508 41 541
Publicerat 2019-01-18
Sista ansökningsdag 2019-02-18
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan