Skolkurator till Kvarnbyskolan 50%

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Kvarnbyskolan

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning
Vi söker en skolkurator till oss, som vill vara med och utveckla och arbeta med de socioemotionella frågorna på Kvarnbyskolan. Vi söker en person, som ska arbeta med eleverna åk F - 6 samt samarbeta med skolans lärare och övrig personal. Du kommer också ingå som en viktig del våra respektive elevhälsoteam.
Anställningen är 50% på Kvarnbyskolan.

  • Samverka med andra aktörer såsom socialtjänst, BUP och organisationer.
  • Kunna genomföra skolsociala utredningar.
  • Utreda, följa upp och dokumentera konflikter och kränkningar mellan elever på skolan.
  • Arbeta hälsofrämjande och förbyggande med stort fokus på att förebygga kränkningar
  • I viss utsträckning arbeta med elevers beteendeproblematik
  • Driva och utbilda vår personal i normkritiskt förhållningssätt

Arbetsbeskrivning

Skolkuratorn bidrar som skolans socialarbetare med psykosocial och social kompetens inom elevhälsans arbete på olika nivåer. Handledning och konsultation inom det psykosociala området innebär ett indirekt stöd i verksamheten både till enskilda och till grupper. Arbetet på en övergripanden nivå omfattar ett strukturellt arbete i syfte att stärka skolan som miljö för lärande, hälsa och utveckling.

- Socialt utrednings/kartläggnings- och behandlingsarbete.

- Samtal med elever enskilt och i grupp, klassarbete.

- Dokumentation av arbetet med enskilda elever.

- Föräldrasamtal och nätverksmöten.

- Handledning och konsultation av skolpersonal.

- Ingå som en resursperson vid upprättande och implementering av handlings-planer i värdegrundsarbete och mot mobbning och andra kränkande handlingar.

- Arbeta med krishantering och konfliktlösning.

- I skolans elevhälsoteam och i samverkan med övriga arbeta med att utveckla skolans arbetsmiljö för eleverna.

- Samverka med socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, habilitering, fritid och polis.

Kvalifikationer

Socionomutbildning

Skolkuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera flera perspektiv i både det direkta elevarbetet och det indirekta förebyggande arbetet. Detta förutsätter ett brett register av arbetsmetoder och djupa kunskaper om barn och ungdomar och deras utveckling och deras situation i samhället. Det betyder djupa kunskaper i beteende- och samhällsvetenskap, sociallagstiftning och socialt behandlingsarbete. Kunskap inom den lagstiftning som styr skolverksamhet och sekretesslag är också viktigt. Vidare förutsätts en bred och fortlöpande uppdaterad omvärldskunskap.

Skolkuratorn måste självständigt ta ansvar för det egna professionella arbetet. På skolan finns ingen arbetsledning inom yrkesområdet. Det innebär att kurator, på bas av en dialog med rektor där arbetsområden prioriteras, själv leder och organiserar sitt arbete. Det ger stor handlingsfrihet men ställer också krav på gott omdöme. Det ställer också krav på att skolkurator tar ansvar för att bibehålla och fördjupa sin yrkeskompetens och sitt omvärldskunnande.

Övrigt

I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och knappt 30 gymnasieskolor med olika inriktningar. Hos oss hittar du nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 20210401
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Rinkeby
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2021/98
Kontakt
  • Robert Staby, 0850843612
Publicerat 2021-01-13
Sista ansökningsdag 2021-01-29
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan