Socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd i Skärholmen

Stockholms Stad

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Skärholmens stadsdelsförvaltning är en av Stockholms stads 14 stadsdelsförvaltningar och omfattar stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Här arbetar mer än 1000 medarbetare för våra 37.000 invånare. Vi erbjuder en kommunal verksamhet som vi är stolta över och vi har en fantastisk mångfald. Välkommen med ditt unika bidrag!

Vi erbjuder dig

  • En bra introduktion tillsammans med senior på arbetsplatsen.
  • Ett varierat arbete där du får arbeta med socialtjänstens alla målgrupper.
  • Ett härligt gäng med kompetent personal och en god stämning med mycket skratt och högt i tak. Vi har ett bra samarbete där vi hjälper och stöttar varandra vilket vi ser som mycket värdefulla egenskaper i vårt team.
  • Ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad!

Arbetsplatsbeskrivning

Enheten för ekonomiskt bistånd ingår i förvaltningens avdelning för socialtjänst. Enheten består av ett mottagningsteam och ett utredningsteam vilka båda arbetar med sociala utredningar samt ett team med bidragshandläggare som handlägger ansökningar om ekonomiskt bistånd. Inom enheten arbetar en enhetschef, tre biträdande chefer, 22 socialsekreterare, en FUT utredare, åtta bidragshandläggare, en hyresrådgivare, två bolotsar samt en verksamhetsutvecklare.

Vi sitter i lokaler vid Skärholmens centrum - endast 20 minuter från T-centralen.

Två socialsekreterare på enheten ska gå på föräldraledighet och vi söker därmed två engagerade socialsekreterare till vår enhet för vikariat på ett år.

Arbetsbeskrivning

Socialsekreterare i mottagningsteamet tar emot alla nya ansökningar, utreder tillhörighet samt rätten till ekonomiskt bistånd. Bedöms behovet av ekonomiskt bistånd vara fortlöpande lämnas ärendet över till utredningsteamet som fortsätter driva det sociala förändringsarbetet med målet att stödja klienter ut i egen försörjning, ofta i samverkan med andra aktörer.

Som socialsekreterare i mottagningsteamet är ditt uppdrag att ge råd och stöd till stadsdelens invånare samt för förhandsbedömningar per telefon. Du ansvarar för att planera och genomföra nybesök med nya sökanden.

Som socialsekreterare i utredningsteamet kommer du att arbeta med att stödja de sökande att bli självförsörjande samtidigt som du utreder och beslutar om rätten till ekonomiskt bistånd. Du upprättar individuella planeringar i samverkan med den enskilde och med andra aktörer samt utreder den ekonomiska situationen parallellt som du utreder individens livssituation som helhet. Du kommer att jobba både självständigt och tillsammans med en bidragshandläggare.

Vi arbetar med alla målgrupper, vilket innebär ett omväxlande arbete då vägen mot självförsörjning kan variera. Försörjningshindren kan vara arbetslöshet, fysisk och/eller psykisk ohälsa och långvarig sjukskrivning.

Du kommer i arbetet att använda dig av Stockholms stads eget kartläggningsmaterial IB (initial bedömning). Vi arbetar med samtalsmetodiken MI (motiverande intervju) och har ett MI-inriktat förhållningssätt, vilket vi vill att du delar, där syftet med metoden är att uppnå ökad motivation till förändring hos sökanden.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har socionomexamen eller likvärdig utbildning som uppfyller Socialstyrelsens krav. Du har kunskaper om den lagstiftning som tillämpas och har i övrigt tillgodogjort dig kunskaper från din utbildning alternativt från tidigare arbetslivserfarenhet.

Erfarenhet av myndighetsutövning inom kommunal socialtjänst ser vi som mycket meriterande. Du är trygg i din roll, har ett coachande förhållningssätt med starkt fokus på att skapa gott samarbete samt ett gott arbetsklimat. Du är lyhörd och kan härbärgera oro och ge stöd även i komplexa sammanhang.

I rollen som socialsekreterare krävs att du är strukturerad, har en god omdömesförmåga och har uthållighet i arbetet samt är motiverad i arbetet att stödja sökanden till att bli självförsörjande. Vidare har du god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift samt god problemlösningsförmåga. Du förväntas delta aktivt i utvecklingsarbete på enheten för att uppnå verksamhetsmålen.

Välkommen med din ansökan i dag!

Övrigt

Båda dessa tjänster avser vikariat på ett år. För den ena av tjänsterna ser vi gärna att du börjar snarast möjligt. Den andra tjänsten har startdatum 2020-01-13.

Läs gärna mer om Stockholms stad som arbetsgivare: http://www.stockholm.se/Arbete/Att-arbeta-i-Stockholms-stad/

https://www.linkedin.com/company/stockholms-stad

Våra lokaler är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Vår vision - ett Stockholm för alla! Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast respektive 2020-01-13
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Skärholmen
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2019/5400
Kontakt
  • Thria Rahman, thria.rahman@stockholm.se
Facklig företrädare
  • Anette Petersson, SACO/SSR, 08 508 24 420
  • Irina Ben Bekhti, Vision, 08 508 24 263
Publicerat 2019-09-12
Sista ansökningsdag 2019-09-26

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan