Resurspedagog till Hammarbyhöjdens och Björkhagens förskolor

Stockholms Stad, Skarpnäck SDF, Förskolan, Hammarby/Björkhagen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där ett aktivt medarbetarskap och ett tydligt ledarskap är grunden för att ge stockholmarna den bästa verksamheten. Eftersom vi gemensamt skapar vår arbetsmiljö är det viktigt med öppenhet, respekt och lyhördhet.

Arbetsplatsbeskrivning

Hammarbyhöjdens och Björkhagens förskolor är från och med augusti 2018 en enhet med sex förskolor och 19 arbetslag. Vi är tillsammans ca 350 barn, 70 medarbetare och en ledning som består av rektor, två biträdande rektorer, 3 pedagogiska ledare och en administrativ assistent.

Alla förskolor gränsar till skog och natur som vi flitigt besöker tillsammans med barnen i olika projekt. På våra gårdar erbjuder vi många stationer med möjligheter till olika sorters skapande, bygg- och konstruktion, odlande och spännande miljöer som välkomnar till lek. Vi har egna kockar som lagar vår goda mat från grunden med till stor del ekologiska råvaror.

I vår stadsdel finns en lång erfarenhet av utforskande och projekterande arbetssätt tillsammans med kompetenta barn och kollegor. Enheten präglas av ett generöst och vänligt klimat med öppenhet mellan förskolorna. Våra förskolemiljöer är planerade och iordningställda för att stödja barns lek, stimulera till samarbete och kreativitet. Vi tänker att lärande sker genom glädje, vänskap, fantasi, humor och lekfullhet tillsammans med andra. Vi har under flera år arbetat med ett gemensamt projekt i stadsdelen kallat ODLA VÄXA MAT. Projektet är nu en naturlig del av vår utbildning i vårt fortsatta arbete kring en ”Hållbar framtid”.

Förskollärare har schemalagd utvecklingstid och arbetslaget har gemensam reflektions- och planeringstid återkommande varje vecka. Arbetslagen får också handledning av stödenhetens specialpedagoger då behov finns.

I Hammarbyhöjdens och Björkhagens förskolor utvecklar vi ett arbetssätt och en miljö, där alla barn är inkluderade på samma villkor och med likabehandling utifrån diskrimineringsgrunderna. Varje barn har rätt att bli bemött med respekt och få inflytande i sin vardag på förskolan. Vår utbildning präglas av struktur, tillit, representativ delaktighet och transparens som möjliggör att vi alla på olika sätt kan bidra genom att leda och ta ansvar i vårt gemensamma arbete.

De digitala verktygen är en del av barnens vardagliga redskap och en av många uttrycksformer för att stimulera kommunikation, dokumentera och skapa egna berättelser.

Vi har ett systematiskt pågående arbete för att fördjupa ett normkritiskt förhållningssätt Vi följer därför regelbundet och systematiskt upp olika situationer som inträffar i vår vardag. Arbetslagen får stöd av enhetens genuspedagog och på så sätt blir ett normkritiskt perspektiv en naturlig del i det dagliga arbetet.

Alla våra barn ska få ingå i sammanhang av lustfyllt och omsorgsfullt lärande som gör dem nyfikna och möjliggör att de får utveckla sin fulla potential. Mångfald och olikhet skapar kreativitet och utveckling. I Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, liksom i staden som helhet, strävar vi efter blandade arbetsgrupper och vi välkomnar därför en mångfald av sökande.

Arbetsbeskrivning

Vi söker nu en resurspedagog gärna med barnskötarutbildning som har erfarenhet och stort intresse av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd.

Denna tjänst är ett resursuppdrag. Som resurspedagog kommer du att ingå i ett arbetslag och har ansvar att ge särskilt stöd till ett barn med särskilda behov. Du ska arbeta utifrån en helhetssyn på barnet och barnets behov så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

På förskolan följer vi tillsammans upp våra arbetsprocesser i reflektionsmöten. Den pedagogiska dokumentationen blir grund för hur vi planerar, analyserar och utvecklar utbildningen. Vi har schemalagd arbetslagstid varje vecka. Arbetslaget får handledning av stödenhetens specialpedagoger. Samarbete med barnhabiliteringen ingår.

Kvalifikationer

Du har erfarenhet och stort intresse av arbete som resurspedagog med yngre barn, 1-5 år. Meriterande är om du har barnskötarutbildning samt kunskaper i TAKK.

Du har ett bra bemötande, är lyhörd och initiativrik. Du är seriöst nyfiken och intresserad av barns utveckling och lärande, värnar de demokratiska värdena samt har lätt att skapa goda relationer med kollegor, barn och deras vårdnadshavare. Du är målmedveten och tycker att det är roligt med utvecklings- och förändringsarbete.

Tunga lyft förekommer dagligen och därför är det nödvändigt att du har goda kunskaper inom ergonomi och praktiska erfarenheter av att arbeta med barn som behöver extra stöd.

Du har god förmåga att uttrycka och göra dig förstådd på svenska, både i tal och skrift. Beskriv i din ansökan hur du tänker kring barn och lärande och hur du tänker att du som resurspedagog kan bidra till ett fortsatt gemensamt lärande hos oss.

Vi kommer att ta stor hänsyn till din personliga lämplighet.

Utdrag från Polisens belastningsregister för förskola/skola måste du själv ansöka om och ta med i ett obrutet kuvert vid en eventuell intervju. Du gör ansökan på Polisens hemsida. Det tar cirka två veckor att få det hemskickat.

Övrigt

Vi erbjuder arbetskläder och fria pedagogiska måltider för förskollärare och barnskötare. Läs mer om staden som arbetsgivare här:

http://www.stockholm.se/Arbete/Att-arbeta-i-Stockholms-stad/Formaner-och-utvecklingsmojligheter/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde December 2019 eller enl. överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 40,00/40,00
Ort Skarpnäck
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2019/6189
Kontakt
  • Berit Jirdén, bitr. rektor, 08-508 152 58
Facklig företrädare
  • Gun Thimander, Kommunal, 08-508158 10
Publicerat 2019-10-22
Sista ansökningsdag 2019-11-05
Utbildningskrav Gymnasium

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan