Socialsekreterare till enheten för ekonomiskt bistånd Södermalm

Stockholms Stad

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Södermalms stadsdelsförvaltning är en av Stockholms 14 stadsdelsförvaltningar och omfattar stadsdelarna Södermalm, Reimersholme, Långholmen, Gamla Stan, Riddarholmen och Hammarby Sjöstad. Det bor drygt 130 000 invånare i området.

Inom Södermalms stadsdelsförvaltning arbetar 1700 medarbetare som ansvarar för att äldreomsorg, förskola, socialtjänst, omsorg om personer med funktionsnedsättning och stadsmiljö utförs på allra bästa sätt för Södermalmsborna.

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.

Vår arbetsplats

Enheten för ekonomiskt bistånd ligger under sociala avdelningen.

Sociala avdelningen arbetar systematiskt med att utveckal en sammanhållen socialtjänst med fokus på resultat för brukaren. För att utveckla en sammanhållen socialtjänst arbetar sociala avdelningen med processbaserad verksamhetsutveckling. Det finns processteam bestående av nyckelpersoner (chefer och medarbetare) som är kopplade till processen.

Enheten för ekonomiskt bistånd ansvarar för att utreda, bedöma samt besluta om ekonomiskt bistånd.

Genom välutredda och målformulerade insatser stödja och stärka den enskildes förmåga till att bli självförsörjande och självständigt. Målgruppen är personer som bor inom Södermalms stadsdelsområde och som inte kan tillgodose sina grundläggande ekonomiska behov.

På enheten arbetar idag 35 personer, fördelat på tre arbetsgrupper: mottagning, utredningsgrupp och samordning och stöd. Varje grupp har en biträdande enhetschef som leder och fördelar arbetet samt två samordnare.

Medarbetarna inom enheten drivs av ett genuint intresse av att stödja människor till egen försörjning. Vi har ett starkt engagemang i det sociala arbetet och vi är lojala och hjälpsamma mot varann. Vi bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete och vi har en egen trivselgrupp bestående av medarbetare som bjuder in till olika aktiviteter. På enheten finns hälsoinspiratörer för att främja hälsan och ett sunt arbetsliv hos medarbetarna.

Arbetsbeskrivning

Som socionom har du möjligheten att arbeta med individen i centrum. Ditt arbete som socialsekreterare är mycket betydelsefullt och mångfacetterat då du i dialog med klienten ska arbeta för att hitta bästa lösningen för just individen i fråga.

Inom ekonomiskt bistånd möter man en stor variation av social problematik och din roll är att utreda rätten till bistånd samt utföra socialt förändringsarbete med målet att hjälpa den enskilde hitta vägen till egen försörjning.

Samverkan och samarbete med övriga enheter inom Sociala avdelningen samt Jobbtorg, landstinget, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är självklarheter för att nå målet. Du samarbetar med bidragshandläggare i samtliga ärenden. Bidragshandläggarnas roll är att handlägga de månatliga ansökningarna om ekonomiskt bistånd, genomföra kontroller och säkerställa att rätt bistånd betalas ut.

Ditt arbete utgår från den lagstiftning och det kunskapsstöd som finns och du arbetar utifrån en evidensbaserad praktik, dvs. att du använder de tre kunskapskällorna; brukarnas perspektiv, teoretisk kunskap och beprövade erfarenheter. Vi söker dig som trivs med ett omväxlande arbete i en föränderlig miljö där den ena dagen inte är den andra lik!

Vi kommer att utöka med fyra tjänster under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Kvalifikationer

Du har socionomexamen.

Du arbetar både självständigt och strukturerat genom att planera, organisera och prioritera ditt arbete väl. Du är relationsskapande och har mycket god förmåga att etablera kontakt med människor i en utsatt situation. Du är lugn, stabil och har förmågan att behålla ett realistiskt perspektiv på situationer som uppstår i det dagliga arbetet som myndighetsutövare. Du har en problemlösande analysförmåga, du arbetar bra med komplexa frågor och kan snabbt analysera situationer och fatta beslut. Du har en mycket god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört sätt samt trivs med att samverka med andra professioner, ständigt med individen i fokus. Du värdesätter olikheter och förstår att olika bakgrund, kultur och grupptillhörighet kan påverka en själv och andra på olika sätt. Eftersom arbetet oftast innebär att möta människor i kris och/eller med en komplex livssituation är det väldigt viktigt att du själv kan se möjligheter, förmedla hopp och bemöta människor på ett respektfullt sätt.

Övrigt

Tjänsterna tillsättes under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Vi har ett flextidsavatal samt vinter- och sommararbesttid

Goda friskvårdsmöjligheter - Förvaltningen har ett aktivt friskvårdsarbete, med friskvårdsbidrag på 1000:-/år samt möjlighet till en friskvårdstimme/vecka samt att du kan köpa ett mycket förmånligt årskort till Stockholms stads simhallar inklusive gym.

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommesle
Antal lediga befattningar 4
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Södermalm stadsdelsförvaltning
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2019/4214
Kontakt
  • Ann-Louise Beckman, 0850812303
Facklig företrädare
  • Ulf Fogelström SACO/SSR, 08-50812430
  • Per Broman VISION, 08-50825580
Publicerat 2019-06-25
Sista ansökningsdag 2019-07-14
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan