Solhems förskolor söker en nyfiken och utforskande förskollärare!

Stockholms Stad, Spånga-Tensta SDF, Förskola, Solhem

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Spånga-Tensta stadsdelsområde är beläget i den nordvästra delen av Stockholm. Inom området finns Järvafältet, ett grönområde med unika kultur- och naturvärden. Vår vision är att göra skillnad för människan i vardagen.

Arbetsplatsbeskrivning

Solhems förskolors enhet ligger i Spånga och består av fem förskolor med 14 avdelningar. Ledningsgrupp består av rektor, biträdande rektor samt en administratör. Vi har tagit ett gemensamt ställningstagande i enheten där fokus ligger på att skapa en likvärdig förskoleenhet och söker nu dig som vill tillsammans med oss vara med i vårt förändringsarbete! 

Tillsammans med övriga kollegor på förskolan medverkar du till att en positiv, meningsfull och utvecklande miljö skapas för varje barn och för hela barngruppen. Våra förskolemiljöer ska locka, inspirera och utmana barnen i leken till lärande och utforskande tillsammans med andra barn och personal. Vi tänker att lärande sker genom glädje, vänskap, fantasi, humor och lekfullhet tillsammans med andra.

Hos oss arbetar engagerade medarbetare som vill ingå i ett kollegialt lärande. Vi skapar tillsammans ett generöst och öppet förhållningssätt där vi alla hjälps åt med arbetet mot målen och förväntade resultat utifrån våra olika uppdrag och arbetsuppgifter. Vi ser det som en styrka att vara många som lär tillsammans.

Vi vill att vår verksamhet ska präglas av tydlig struktur, representativ delaktighet och transparens som möjliggör att vi alla på olika sätt kan bidra genom att leda och ta ansvar i vårt gemensamma arbete. De digitala verktygen är en del av barnens vardagliga redskap i deras lärprocesser.

Arbetsbeskrivning

Att arbeta som förskollärare innebär unika – och betydelsefulla – möjligheter att påverka och bidra till barns utveckling och lärande. Som förskollärare medverkar du till att en positiv och utvecklande miljö, med en god balans av omsorg, lärande och undervisning, dagligen skapas för varje barn och för hela barngruppen. Det gör du genom att ansvara för det pedagogiska arbetet enligt förskolans läroplan och övriga styrdokument.

Vår välorganiserade dagstruktur, som utgår från barnens delaktighet och inflytande, utgör grunden för vårt pedagogiska arbete. Vår pedagogiska idé bygger på ett utforskande arbetssätt där vårt främsta arbetsredskap är pedagogisk dokumentation.

I reflektion utvecklar vi vårt arbete med stöd av observationer och pedagogisk dokumentation för att få syn på barns transdisciplinära processer och lärande. Vi ser också den pedagogiska dokumentationen som en självklar del i vårt systematiska kvalitetsarbete och vår verksamhetsutveckling. Som förskollärare på Solhems förskolor kommer du att verka i ett sammanhang där vi erbjuder olika mötesplatser och engagerar barnen i lekfulla och lärande utmaningar.

Stadsdelen har ett omfattande introduktionsprogram för nyanställda förskollärare, likaså ett mentorsprogram för nyexaminerade förskollärare under det första arbetsåret.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har förskollärarutbildning samt förskollärarlegitimation alternativt inväntar din legitimation. Datorvana samt goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift krävs.

Du har kunskap och en idé om hur du tillsammans med dina kollegor ska förverkliga läroplanens mål och värdegrund. Ditt barnfokus är tydligt, och återspeglas i ditt förhållningssätt i vardagen. Du har även kunskap om hur du synliggör och vidareutvecklar barns lärprocesser med hjälp av pedagogisk dokumentation. Du har en stark drivkraft att hålla utvecklingen av den pedagogiska miljön levande.

I din yrkesroll är du engagerad, professionell och initiativtagande. Du är också ansvarstagande och strukturerad, med god förmåga att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Din samarbetsförmåga är mycket god och du är tillmötesgående i ditt bemötande av barn, vårdnadshavare och kollegor. Vidare har du god förmåga att kommunicera i såväl tal som skrift. Du tycker om att leda och motivera andra, och delar med dig av dina erfarenheter och kunskaper. Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Vill du arbeta tillsammans med professionella och engagerade medarbetare och ledare? Här finns alla möjligheter att lära och utvecklas tillsammans!

Övrigt

Vi erbjuder arbetskläder för utevistelse, fria pedagogiska måltider och friskvård enlig Stockholm stads riktlinjer. Vi erbjuder bland annat utbildning i NTA (naturvetenskap och teknik för alla), handledning av specialpedagog/förskolepsykolog i arbetet med barn i behov av särskilt stöd.

I Spånga-Tensta vill vi ge dig som nyanställd förskollärare goda förutsättningar att lära känna vår organisation och vårt arbetssätt, som ett led i detta erbjuder vi dig ett introduktionsår. För dig som nyexaminerad förskollärare ligger fokus på Skolverkets fyra kompetensprofiler samt Spånga-Tensta förskolors systematiska kvalitetsarbete. Är du nyanställd förskollärare med yrkeserfarenhet ges en övergripande bild av stadsdelen, vår värdegrund och förskolans arbete.

Provanställning kan komma att tillämpas.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Spånga
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2019/6918
Kontakt
  • Cathrine Garp, biträdande rektor, 0850841421
Facklig företrädare
  • Farah Waly, Lärarförbundet, 08-50824407
Publicerat 2019-12-03
Sista ansökningsdag 2019-12-17
Legitimationskrav Förskollärare
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan