Solhemsskolan söker engagerad Skolbibliotekarie

Stockholms stad/Solhemsskolan/Solhemsängens skola

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Solhemsskolan ligger i Spånga med ca tio minuters promenad från Spånga Centrum. Till oss tar du dig lätt med hjälp av pendeltåg från bland annat T-Centralen. Spånga C har många valbara busslinjer till vårt närområde. På vår 4-parallelliga F-6 skola går drygt 730 elever och vår personal består idag av ca 100 medarbetare. Skolledningen består idag av rektor och tre biträdande rektorer samt en administrativ chef. Solhemsskolan är en skola som strävar efter att ligga i framkant avseende förväntad skolutveckling! Vi är mitt inne i ett starkt positivt utvecklingsskede och söker nu nya medarbetare med ett starkt engagemang för skolutveckling. På vår skola tar vi alla ett individuellt ansvar för en gemensam sak: att lärandet ökar i alla delar av verksamheten.

Arbetsbeskrivning

En skolbibliotekaries arbete handlar om att, utifrån skolans styrdokument, stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens. Skolbibliotekarien har ett uttalat pedagogiskt uppdrag för alla elevers läs- och kunskapsutveckling och bör därför ha ett brett register av arbetsmetoder. En god kännedom om styrdokumenten och lagstiftning som rör skolans verksamhet och kunskap kring lärarnas uppdrag är en viktig grund för skolbibliotekariens yrkesutövning. Det är betydelsefullt att kunna arbeta strukturerat och utifrån uppföljbara mål. Arbetet ställer krav på både lyhördhet, självständighet och samarbetsförmåga. Uppdraget kräver god kännedom om litteratur för barn och unga samt intresse för en aktiv utveckling av skolbibliotekets mediebestånd. Skolbibliotekarien ska även ha god kunskap inom medie-och informationskunnighet. Dessa kompetenser förutsätter aktiv omvärldsbevakning för att hållas uppdaterade och innebär en öppenhet för förändrade krav och förutsättningar. Att särskilt kunna uppmärksamma de elever som är i behov av särskilt stöd och extra anpassningar är centralt. Det kan handla om att tillgodose behov av anpassade medier som talböcker och lättläst litteratur. Även arbetet gentemot andra prioriterade grupper som flerspråkiga elever är betydelsefullt och bör inbegripa tillgängliggörande av litteratur på modersmålet. Skolbibliotekarien bör också vara involverad i skolans värdegrundsarbete och arbeta aktivt för elevinflytande.

Du ansvarar för att driva skolans bibliotek och utveckla dess pedagogiska verksamhet. I din yrkesutövning kommer du att arbeta läsfrämjande både på egen hand och i samarbete med skolans övriga pedagogiska personal. Det inkluderar exempelvis litteraturpresentationer, boksamtal och olika aktiviteter för att väcka och stärka elevernas läslust. I egenskap av skolbibliotekarie ska du även kunna arbeta pedagogiskt med medie-och informationskunnighet och digital kompetens. Det innebär bland annat undervisning i käll-och sökkritik samt biblioteks- och internetkunnighet. Meriterande är om du är väl insatt i yttrandefrihetsfrågor och upphovsrätt samt håller dig uppdaterad genom kontinuerlig omvärldsbevakning. Som skolbibliotekarie förväntas du vara en aktiv del i hela skolans verksamhetsutveckling i syfte att stärka elevernas språkliga och digitala kompetens. Vi ser gärna att du har god ledarskapsförmåga då du kommer att bedriva en stor del av din pedagogiska verksamhet i olika elevgrupper. Du kan arbeta självständigt och strukturerat samt har en god samarbetsförmåga. Du förväntas också delta i skolans värdegrundsarbete och stödja prioriterade grupper.

Kvalifikationer

Examen i Biblioteks- och Informationsvetenskap
Övrigt

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 200108
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Spånga
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2019/6054
Kontakt
  • Martin Hellstadius Rangborg, 08-508 412 74
  • David Johansson, 08-508 412 80
Publicerat 2019-10-15
Sista ansökningsdag 2019-10-29
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan