3 Förstelärare Speciallärare till Hjulsta grundskola

Grundskoleavdelningen, Område 5, Hjulsta grundskola

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Vår skola Hjulsta grundskola är en F-9 skola med cirka 400 elever som ligger 100 meter från tunnelbanestationen i Hjulsta, första stationen på blå linjen. Många elever kommer från olika kulturer och de flesta har svenska som sitt andra språk, vilket berikar, utvecklar och utmanar vår vardag.

Skolledningen består av rektor, biträdande rektorer, en administrativ chef och en personalgrupp på ungefär 90 personer varav cirka hälften är lärare. Vi har ett komplett elevhälsoteam bestående av SYV, tre specialpedagoger, två kuratorer, skolsköterska och skolpsykolog. Våra elever ska ges möjlighet att utveckla sitt bästa jag, med goda kunskaper och väl utvecklade förmågor inför framtiden. Vi som arbetar på Hjulsta grundskola vill göra skillnad, och med stort engagemang och stor kunskap arbetar vi tillsammans. Nu sätter vi fart på skolans gemensamma utvecklingsarbete mot högre måluppfyllelse. Vårt främsta fokus kommande läsår är utveckling av undervisning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Hjulsta grundskola har sedan höstterminen 2019 intensifierat arbetet med att systematiskt utveckla undervisningen. En lektorstjänst är tillsatt och vår nya lektor har som del av sin tjänst ett ansvar för att leda ett praktiknära och forskningsinriktat utvecklingsarbete på skolan. Tillgänglig undervisning, digitalisering, språk- och kunskapsutvecklande undervisning är andra områden som vi prioriterar, liksom samarbetet mellan skola och arbetsliv. Vi lever i en dynamisk värld och vill att alla som arbetar här är flexibla och har ett lösningsinriktat förhållningssätt. Med prestigelöshet och lagarbete går det mesta att lösa. Nu söker vi tre förstelärare i specialpedagogik som vill arbeta hos oss och bidra till skolans utveckling i samarbete med många kompetenta kollegor. Välkommen till en spännande resa på Hjulsta grundskola!

Arbetsbeskrivning

Din kompetens och erfarenhet

Vi söker dig som är legitimerad speciallärare i svenska (läs- och skriv) eller matematik. Som förstelärare uppfyller du Skolverkets minimikrav:

Är av Skolverket legitimerad lärare

Kan genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet

Har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen

Är av huvudmannen bedömd som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen

Du har uppfyllt kvalifikationerna för dokumenterat yrkesskicklig lärare. Genom systematisk och strukturerad dokumentation har du visat att du:

Har särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat

Kan synliggöra elevernas lärande och resultat

Har stort engagemang i undervisning och arbetar för hela skolans och alla elevers utveckling

Skapar en trygg lärandemiljö och har höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas

Utvecklar din praktik och bidrar till kollegors och yrkets kunskapsutveckling

Särskilt kvalificerande för förstelärare är:

Aretemeritering

VFU-handledarutbildning, mentorsutbildning eller annan coach/handledarutbildning

Magister/masterexamen inom utbildningsvetenskapligt område

Erfarenhet av att arbeta med skolutveckling och/eller leda professionsutveckling för lärare

Som person är du noggrann, kommunikativ och strukturerad och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är en tydlig pedagogisk ledare i klassrummet som skapar trygghet, energi, glädje, inspiration och engagemang och lyfter det bästa hos varje elev. Du har ett högt kvalitetstänk och är väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Du har lätt för att ta beslut, även i mer tidspressade situationer.

Varmt välkommen med din ansökan

Kvalifikationer

Utbildad och legitimerad speciallärare i läs- och skriv (svenska) eller matematik
Övrigt

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2020/5216
Facklig företrädare
  • Sara Kahnberg LR, 08-50841351
  • Carolina Öystilä, 08-50841350
Publicerat 2020-11-18
Sista ansökningsdag 2020-12-16
Legitimationskrav Lärare
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan