Förstelärare som speciallärare 7-9 till Hjulsta Grundskola

Utbildningsförvaltningen, Grundskoleavdelningen, Hjulsta grundskola

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Hjulsta grundskola har nu en helt ny skolledningen med stor erfarenhet av förändring och utveckling, där rektor har prisats ett flertal gånger och där det finns en stor erfarenhet av att skapa en elevhälsa i världsklass!

Hjulsta grundskola är en F-9 skola med drygt 400 elever. Många elever kommer från olika kulturer och de flesta har svenska som sitt andra språk, vilket berikar, utvecklar och utmanar vår vardag. Skolledningen består av rektor, två biträdande rektorer, en administrativ chef och en personalgrupp på ungefär 90 personer varav cirka hälften är lärare. Vi har ett komplett elevhälsoteam bestående av tre specialpedagoger, två kuratorer, skolsköterska och skolpsykolog.
Våra elever ska ges möjlighet att utveckla sitt bästa jag, med goda kunskaper och väl utvecklade förmågor inför framtiden. Vi som arbetar på Hjulsta grundskola vill göra skillnad, och med stort engagemang och stor kunskap arbetar vi tillsammans.
Nu fortsätter vi vårt gemensamma utvecklingsarbete mot högre måluppfyllelse. Vi vill att alla som arbetar här tycker att samarbete, lösningsinriktat förhållningssätt och flexibilitet är framgångsfaktorer för att komma så långt som möjligt i elevernas utveckling. Med prestigelöshet och lagarbete går det mesta att lösa!

 

Arbetsbeskrivning

Din kompetens och erfarenhet: Vi söker dig som är legitimerad speciallärare i svenska (läs- och skriv) eller matematik. Som förstelärare uppfyller du Skolverkets minimikrav: Är av Skolverket legitimerad lärare Kan genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet. Har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen. Är av huvudmannen bedömd som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Du har uppfyllt kvalifikationerna för dokumenterat yrkesskicklig lärare. Genom systematisk och strukturerad dokumentation har du visat att du: Har särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat Kan synliggöra elevernas lärande och resultat Har stort engagemang i undervisning och arbetar för hela skolans och alla elevers utveckling. Skapar en trygg lärandemiljö och har höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas. Utvecklar din praktik och bidrar till kollegors och yrkets kunskapsutveckling. Särskilt kvalificerande för förstelärare är: Aretemeritering VFU-handledarutbildning, mentorsutbildning eller annan coach/handledarutbildning. Magister/masterexamen inom utbildningsvetenskapligt område. Erfarenhet av att arbeta med skolutveckling och/eller leda professionsutveckling för lärare. Som person är du noggrann, kommunikativ och strukturerad och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är en tydlig pedagogisk ledare i klassrummet som skapar trygghet, energi, glädje, inspiration och engagemang och lyfter det bästa hos varje elev. Du har ett högt kvalitetstänk och är väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Du har lätt för att ta beslut, även i mer tidspressade situationer.

Varmt välkommen med din ansökan!

Kvalifikationer

Utbildad och legitimerad speciallärare i läs- och skriv (svenska) eller matematik.


Övrigt


Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 210811
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2021/657
Kontakt
  • Andreas Kihlberg, 0761240561
Facklig företrädare
  • Carolina Öystilä, 08-50841350
Publicerat 2021-03-18
Sista ansökningsdag 2021-04-04
Legitimationskrav Lärare
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan