Skolkurator till Sjöstadsskolan

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Sjöstadsskolan - en skola för framtiden. Sjöstadsskolan är en kommunal grundskola (F-9) i Hammarby Sjöstad. Skolan startades hösten 2006 och har förskola, grundskola, grundsärskola, fritidsverksamhet. Det går ca 1000 barn och elever i Sjöstadsskolan. Alla pedagoger är utbildade inom sitt område och arbetar för att stödja elevernas kunskapsutveckling och möjlighet att nå goda resultat. Vi arbetar aktivt med elevvård, antimobbning och skolmedling. Arbetslagen består av en eller två årskurser och undervisningen bedrivs i flexibla undervisningsgrupper. Vi har en väl utbyggd IT-satsning, med bl a en dator per elever i år 6-9 och iPads till de yngre eleverna. Alla lärare deltar sedan flera år tillbaka, i systematisk och kollektiv utveckling av undervisning.

Arbetsbeskrivning

Som skolkurator på Sjöstadsskolan ingår du i skolans elevhälsoteam som även omfattar skolsköterskor, skolpsykolog, specialpedagoger, speciallärare, SYV, skolkurator samt bitr. rektor. Elevhälsoteamet arbetar tillsammans både hälsofrämjande och förebyggande.

Tjänsten innebär bl.a:

- handledande, coachande, konsultativt förhållningssätt gentemot våra arbetslag och pedagoger

- stödja verksamheten kring sociala och psykosociala ärenden

- rådgivande, stödjande samtal med enskilda elever och deras familjer

- utreda och bedöma den sociala och psykosociala situationen för enskilda elever tillföra social och psykosociala perspektivet i skolans elevhälsoarbete

-initiera och medverka i anmälningar till socialtjänst och förmedla kontakt till t.ex. psykiatri, miniMaria, mfl

- delta i skolans trygghetsarbete med upprättande av likabehandlingsplan och utreda kränkningsanmälningar - genomföra sociala utredningar t.ex. mottagande i grundsärskola

- bidra med analyser kring elevers behov

Kvalifikationer

Du har en Socionomutbildning 140 p. Du har en flerårig yrkeserfarenhet som kurator i skolmiljö. Meriterande om du har erfarenhet från arbete inom socialtjänsten.

Du har erfarenhet av att handleda grupper/individer.

Du har kunskap om barn/ungdomar som är i behov av särskilt stöd.


Skolkuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera flera perspektiv i både det direkta elevarbetet och det indirekta förebyggande arbetet. Detta förutsätter ett brett register av arbetsmetoder och djupa kunskaper om barn och ungdomar och deras utveckling och deras situation i samhället. Det betyder djupa kunskaper i beteende- och samhällsvetenskap, sociallagstiftning och socialt behandlingsarbete. Kunskap inom den lagstiftning som styr skolverksamhet och sekretesslag är också viktigt. Vidare förutsätts en bred och fortlöpande uppdaterad omvärldskunskap.

Skolkuratorn måste självständigt ta ansvar för det egna professionella arbetet. Det innebär att kurator, tillsammans med sin kollega och på bas av en dialog med skolledning och elevhälsoteamet leder och organiserar sitt arbete. Det ger stor handlingsfrihet men ställer också krav på gott omdöme. Det ställer också krav på att skolkurator tar ansvar för att bibehålla och fördjupa sin yrkeskompetens och sitt omvärldskunnande.

Övrigt

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast-enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2019/22
Kontakt
  • Bert Johansson, 0850842514
Publicerat 2019-01-10
Sista ansökningsdag 2019-01-24
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan