socialtjanst-orange.png

Administrativ chef till Rålambshovsskolan

Rålambshovsskolan

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Rålambshovsskolan ligger på Kungsholmen och är en kommunal grundskola åk 7-9. Skolan är organiserad i årskursvisa arbetslag som leds av arbetslagsledare. Till skolan hör också en CSI-grupp, med inriktning på särskilda behov. Skolans CSI-grupp tar emot elever från hela Stockholms kommun och i dessa verksamheter finns hög specialpedagogisk kompetens. Målet med CSI-gruppen är att eleverna ska inkluderas successivt i skolans ordinarie klasser. Skolledningen består av rektor och biträdande rektorer med övergripande funktioner över alla stadier för att få en jämn och rättvis kvalitet där allas kompetens tillvaratas till fullo. Ledningsgruppen som består av skolledning och arbetslagsledare träffas varje vecka för att följa upp, utvärdera och planera skolans arbete och resultat. Organisationsstrukturen med regelbundna kvalitativa resultatuppföljningar, där personal träffas varje vecka för att följa upp elevernas resultat och mående, ser vi har varit framgångsrik för elevernas måluppfyllelse. Organisationsstrukten stödjer effektivt elevernas lärande och medarbetarnas kompetensutveckling. Det centrala läget gör att det finns goda möjligheter att lätt ta del av stadens stora kulturutbud. Skolgården, som gränsar till Rålambshovsparken, ger möjlighet till både idrottsaktiviteter och social samvaro. Skolans bibliotek är bemannat med bibliotekarie på heltid och är en viktig del av skolans pedagogiska verksamhet. På Rålambshovsskolan arbetar två fritidsledare som organiserar skolans rast- och rörelseaktivitet. Rålambshovsskolan har ett aktivt demokratiarbete som genomsyrar hela verksamheten. Skolans elevråd är engagerat med representanter från alla klasser och Rålambshovsskolan är certifierad som “Ambassadörsskola för Europaparlamentet”. Skolan har löpande internationella projekt kopplade till Nordplus, Erasmus samt Atlas som en del i att utveckla undervisningen samt stärka demokratiarbetet. På Rålambshovsskolan lägger vi stor vikt vid förebyggande arbetsmiljö- och elevhälsoarbete. Vi stärker likvärdigheten på skolan genom ett gott bemötande, ett gemensamt förhållningssätt och generella anpassningar för att kunna inkludera alla elever i undervisningen. Vi har ett prisbelönt och väl fungerande elevhälsoteam som arbetar främjande och förebyggande med elevhälsofrågor. Elevhälsoteamet handleder personal utifrån sina professioner och har en viktig del i den pedagogiska planeringen. Teamet består av rektor, biträdande rektor, skolpsykolog, skolläkare, specialpedagog/speciallärare, skolsköterska, kurator samt studie- och yrkesvägledare. Varje vecka följer arbetslagen upp elevernas resultat, frånvaro och mående under ledning av specialpedagog/speciallärare som är knuten till arbetslaget. Specialpedagogen/specialläraren tar sedan med sig informationen till elevhälsoteamet som träffas varje vecka för att kunna planera det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Skolan kompetensutvecklar löpande personal inom UDL (Universal Design for Learning). Detta har bidragit till att lärare har ett gemensamt arbetssätt, som bygger på förutsägbarhet genom kända strukturer. Vi arbetar för att alla elever och personal ska ha tillgång till digitala verktyg och kunskap om digitalt användande. Skolan har som mål att varje elev har tillgång till en egen digital enhet inför terminsstarten ht-2019 och att all personal har minst en dator/iPad samt mobiltelefon som arbetsverktyg. Rålambshovsskolans elever har bland det högsta meritvärdet i Stockholm.

Arbetsbeskrivning

Vi söker nu en administrativ chef som i sitt arbete är operativ och har förmåga att leda serviceenheten på ett tillgängligt och nära sätt. Du måste vara van att ha många bollar i luften och kunna prioritera i arbetsuppgifter och kunna arbeta på ett strukturerat sätt. Tjänsten som administrativ chef innebär dels ett ansvar för det ekonomiska uppföljningsarbetet dels att sköta personal och fastighetsfrågor kopplade till enheten. Vi ser att du behöver ha högskoleutbildning med ekonomisk inriktning och vara väl förtrogen med hur det är att verka i en kommunal grundskoleverksamhet. Som administrativ chef ingår du i skolans ledningsorganisation och har ett nära samarbete med skolans rektor. Vi värdesätter därför de personliga egenskaperna högt och förutom att vara strukturerad behöver du vara självständig, lyhörd och ha en förmåga att se hur de administrativa delarna kan verka stödjande för skolan som helhet. Skolan har ett internationellt fokus och är idag en EU-skola där flera projekt bedrivs. Av den anledningen behöver du i din roll vara delaktig och drivande i hur EU-medel rekvireras och även hur andra medel erhålls som genom exempelvis Atlasprojekt.

Kvalifikationer

Ekonomisk högskoleutbildning
Övrigt

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 190808
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2019/3255
Kontakt
  • Gunilla Olsson, 0761208701
Facklig företrädare
  • Susanne Eklund, Vision, 076-1208703
Publicerat 2019-05-20
Sista ansökningsdag 2019-06-03
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan