Biträdande Campuschef till Campus Åsö

Stockholms Stad, Arbetsmarknadsförvaltningen, Vuxenutbildning, Campus Åsö

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Stockholm är landets ledande tillväxtregion. Det kräver en arbetsmarknad där arbetsgivare kan rekrytera den kompetens de behöver och där stockholmarna har möjlighet att byta bransch, komma tillbaka i arbete eller studera vidare. Arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för stadens samlade
arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning - kommunal vuxenutbildning inklusive utbildning i svenska för invandrare, särskild utbildning för vuxna och yrkeshögskola.

Campus Åsö som arbetsplats

I augusti gick startskottet för Campus Åsö, ett samlingsnamn för den vuxenutbildning som finns på Blekingegatan vid Medborgarplatsen. Vi är Stockholms största utbildningsanordnare av vuxenutbildning i kommunal egen regi. Våra skolor erbjuder ett brett kursutbud inom grundläggande och gymnasiala utbildningar, Sfi samt yrkeshögskoleutbildningar.

Arbetsmarknadsförvaltningen erbjuder en attraktiv arbetsplats med strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Du får ett utvecklande arbete där du är delaktig i utvecklingen av morgondagens Stockholm! Miljön präglas av nyfikenhet, öppenhet och förtroende där vi arbetar utifrån verksamhetens bästa. Uppdragen innebär många kontaktytor och stora möjligheter till att utveckla samt att utvecklas. Det är roligt att arbeta här och du gör ett viktigt jobb!

Om Tjänsten

Tillsammans med campuschefen leder och organiserar du stöd- och serviceverksamheten på Campus Åsö. Denna ska anpassas till skolverksamheternas förutsättningar och behov och rektorerna ska i sina uppdrag kunna fokusera på ett nära ledarskap för den pedagogiska verksamheten. Som biträdande campuschef leder du ett team av medarbetare där ni dagligen möter elever, personal och externa besökare. Du är en del av ledningsgruppen tillsammans med rektorer, biträdande rektorer och campuschef. Campuschefen är din närmsta chef.

Uppdrag:

 • Vara närmsta chef för personalen inom ditt ansvarsområde.
 • Tillsammans med campuschefen driva utveckling och effektivisering av stöd- och serviceverksamheten.
 • Delta i arbetet med den ekonomiska uppföljningen samt framtagandet av underlag för styrning och ledning.
 • Kontakter med fastighetsförvaltare och entreprenörer i ett ständigt pågående arbete med att hålla skolans lokaler i gott skick, rustade för pedagogisk verksamhet.
 • Leda och vara en del av det vardagliga arbetet med administration kring elever, personal och pedagogisk verksamhet.
 • Ansvara för att kansli, vaktmästeri, IT, studievägledning, bibliotek samt lokaler och städning dagligen fungerar.
 • Driva det systematiska arbetsmiljöarbetet inom ditt ansvarsområde.
 • Verka för tillit, ett gott arbetsklimat och bemötande inom den egna enheten och på Campus Åsö som helhet.
 • Vara en god ambassadör för staden.
 • I övrigt arbetsuppgifter på uppdrag av campuschefen.

Kvalifikationer

Till den här tjänsten söker vi dig som har en relevant högskoleutbildning. Du har dokumenterad chefserfarenhet från verksamheter i olika storlekar. Du har haft både budget- och personalansvar. Du vill leda ditt medarbetarteam i den dagliga verksamheten mot att tillsammans verka för Campus Åsös gemensamma mål. Du har stor vana vid processledning, gärna från pedagogisk verksamhet. För tjänsten krävs god skriftlig och muntlig kommunikation.

Det är meriterande om du har erfarenhet av schemaläggning och tjänsteplanering samt erfarenhet av ekonomiuppföljning och budgetarbete. Vi ser gärna att du har kunskap samt erfarenhet om vuxenutbildningens verksamhetsgrenar och olika uppdrag. Det är stor fördel om du har kunskap om Stockholms Stads digitala stödsystem inklusive Skolplattformen.

Vid intervjun kommer vi lägga stor vikt vid följande förmågor och färdigheter:

Du leder, motiverar och ger förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du uttrycker en positiv attityd till ditt arbete och verksamhet. Du handlar i enlighet med fattade beslut, verksamhetsplan, mål, policys och riktlinjer. Du ser helheter, tar hänsyn till det större perspektivet och ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheterna i förändringar. Du är strukturerad och har en god organisationsförmåga. Du arbetar bra med andra människor, är lyhörd och lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Vi lägger stor vikt på förmågan att samarbeta då ett väl fungerande delat ledarskap är centralt i skolans ledning. Du har ett öga för samordning och ser hur skolans olika funktioner kan samverka samt är beredd att leda och driva fram förändring. Du leder gärna pågående projekt och ser till att de blir slutförda.

Övrigt

Läs gärna mer om Stockholms stad som arbetsgivare:

http://www.stockholm.se/Arbete/Att-arbeta-i-Stockholms-stad/

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.

Varmt välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2018/7521
Kontakt
 • Anna Waltré, HR-konsult, 08- 508 11 729
 • Anneli Hofström, Enhetschef Campus Åsö, 076-129 16 18
Facklig företrädare
 • Carl Korch, SACO, 08- 508 47 960
 • Malin Appelqvist, Kommunal, 08- 508 33 657
 • Jösta Claeson, Vision, 08-508 252 29
Publicerat 2018-11-26
Sista ansökningsdag 2018-12-10

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan