socialtjanst-gron.png

Biträdande enhetschef till enheten för Barn och Unga

Stockholms Stad, Hässelby-Vällingby SDF, Enheten för barn och unga

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning är beläget i västra Stockholm med närhet till natursköna områden och med tillgång till flera strandbad.
Våra 1 600 medarbetare är vår viktigaste resurs och vi söker dig som vill vara med och bidra till att våra verksamheter håller en hög kvalitet med våra invånare i fokus.
Vi är varandras arbetsmiljö och vi strävar efter ett klimat som präglas av mod, respekt, tydlighet och hjälpsamhet. För att nå dit krävs ett nära ledarskap som kännetecknas av personlig mognad och tydlighet samt att du som medarbetare bidrar med ett aktivt medarbetarskap.

Enheten för Barn och Unga arbetar med barn och ungdomar från 0-18 år samt deras familjer. Enheten består i dagsläget av tre grupper, en som arbetar enligt SoL och LVU med målgruppen barn upp till 12 år. Den andra gruppen arbetar med målgruppen ungdomar mellan 12-18 år. Tredje gruppen arbetar med barn och ungdomar upp till 18 år med funktionsnedsättning enligt LSS. Grupperna är indelade i team med varsin biträdande enhetschef, totalt 8 team, varav ett för administration. Vid enheten finns en mentor som håller i introduktionen för nyanställda. Vi arbetar enligt Signs of Safety och det förhållningssättet genomsyrar hela förvaltningens verksamhet utifrån ett lärande och samverkande perspektiv. 

Är du redo att axla ansvaret för den andra gruppen med huvudfokus på ungdomar mellan 12 och 18 år? Då får du gärna läsa mer nedan om vad rollen innebär och kräver.

Ditt uppdrag som biträdande enhetschef
Tillsammans med enhetschef ansvarar du för personal, budget, arbetsmiljö och verksamhetsutveckling där ärendedragningar och beslut är en del av arbetsdagen. Du kommer till en arbetsplats där det på avdelningen pågår ett stort förändringsarbete med att ta fram en modell för tidigt socialt stöd, det vill säga rätt stöd i rätt tid på rätt nivå. Eftersom nya arbetssätt och metoder införs successivt kommer du vara ansvarig för implementeringen av det i teamet. Teamet består av sju medarbetare som i huvudsak arbetar med unga mellan 12-18 år. Vi tar också in ärenden från barngruppen när det handlar om syskonärenden. Där utgår vi från helhetsprincipen samt tanken om en sammanhållen socialtjänst.

Huvuddelen av uppdraget handlar om att leda och fördela arbetet i gruppen och säkerställa en rättssäker handläggning. Du handleder dina medarbetare både individuellt och i grupp, där de får stöd och vägledning i svåra bedömningar och beslut. Tillsammans med enhetschefen, ledningsgruppen och ditt team driver ni verksamheten utifrån de lagar, riktlinjer och styrdokument som föreligger. För att lyckas i uppdraget behöver du driva samverkan både inom enheten och övriga förvaltningen men också med externa aktörer. Framförallt handlar det om skolan, polisen och BUP där vi så gott som dagligen har kontakt i våra ärenden.

Det här är en tjänst för dig som trivs med myndighetsövning, förändring och ett nära ledarskap. 

Erfarenhet och kompetens som vi söker hos dig
Du har:

  • socionomexamen.
  • flerårig och aktuell erfarenhet av personalansvar
  • aktuell erfarenhet av myndighetsutövning inom området barn och unga

Det är meriterande om du har erfarenhet av arbetsledning inom socialtjänsten och varit med om implementering av nya metoder.

Utifrån din erfarenhet har du lätt för att göra korrekta bedömningar, även i svåra situationer där beslut behöver tas snabbt. Du är lugn, trygg och har ett coachande förhållningssätt med starkt fokus på att få till ett gott samarbete. Eftersom ditt arbete är operativt är du van att organisera, prioritera och driva dina processer vidare på ett effektivt sätt. När förändringar sker är du van att ställa om och anpassa dig efter de nya förutsättningarna. Genom ditt tydliga ledarskap skapar du goda förutsättningar för alla medarbetares utveckling, lärande och arbetsglädje.

Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och motivation för tjänsten.
Välkommen med din ansökan.

Övrigt
För att bli aktuell för anställning behöver du visa upp ett giltigt utdrag från polisens belastningsregister. 

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2021/29
Kontakt
  • Aida Rizvic/Enhetschef, 08-508 053 11
  • Mats Holmström/Rekryteringskonsult, 08-508 117 35
Facklig företrädare
  • Karin Wrannvik/Ledarna, 076-1290750
  • Charles Smallridge Virgo/Vision, 076-1224931
  • Mikael Jarnlo/SACO, 08-50805257
Publicerat 2021-01-11
Sista ansökningsdag 2021-01-25
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan