Biträdande Förskolechef Sköndals förskolor

Stockholms stad

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Farsta stadsdelsområde växer och utvecklas, det byggs nya bostäder och förskolor. Området består av tio stadsdelar av skiftande karaktär med villaområden, tunnelbaneförorter och centrala Farsta med sin höghusbebyggelse. Det är nära till kommunikationer och till naturen samt Farsta centrum med butiker och restauranger. I Farsta bor cirka 58 000 invånare och inom Farsta stadsdelsförvaltning arbetar cirka 1 300 medarbetare.

Arbetsplatsbeskrivning

Sköndals förskolor är en kommunal förskolenhet med hög kvalitet avseende uppfyllelse av nationella mål och andra mål som är med dessa förenliga, som strävar efter utveckling genom att förnya och förbättra utbildningen genom ett systematiskt kvalitetsarbete. Enheten består av 6 förskolor och 31 avdelningar med plats för ca.500 barn. Antalet medarbetare är 93 tillsvidareanställda pedagoger varav 38 är legitimerade förskollärare. Dessutom arbetar 8 medarbetare som kock/kokerska/ekonomibiträde i kök plus en ledningsgrupp som består av en förskolechef och 2 biträdande förskolechefer samt administrativt stöd. I organisationen har vi också arbetslagsledare med uppdrag att delta i ledningen av det pedagogiska arbetet med undervisning och utbildning.

Eftersom vi har en planerad pensionsavgång avser vi nu att rekrytera en ny biträdande förskolechef.

"Vår vision är en lärande organisation med hög kvalitet för framtidens medborgare, där vi ligger i framkant för framtidens medborgare och har en stor andel nöjda barn, vårdnadshavare och medarbetare"

Arbetsbeskrivning

Organisationen har en relativt hög andel förskollärare och överlag många skickliga och erfarna medarbetare. Den samlade kompetensen utgör enhetens absoluta styrka. En förutsättning för hög kvalitet i organisationen är att våra medarbetare mår bra och att arbetsplatsen präglas av öppenhet och respekt. Vi har en nolltolerans mot alla former av diskriminering och kränkande särbehandling. Förskolans ledning har som sin viktigaste uppgift att sträva efter att vara en attraktiv arbetsgivare genom att ge medarbetarna bästa möjliga förutsättningar och erbjuda adekvat stöd, stimulans och utmaningar.

Alla medarbetare är lika viktiga i arbetet mot ökad måluppfyllelse och alla ska ges möjlighet till inflytande och delaktighet på arbetsplatsen. Vi ska ha höga förväntningar på varandra i organisationen men de måste också vara realistiska och på förhand upplevas som hanterbara. Av den anledningen ska det finnas utrymme för individuella anpassningar med avsikt att alla upplever att de har en rimlig arbetsbelastning. Det är ledningens ansvar att tydliggöra uppdraget och hjälpa medarbetarna att göra prioriteringar vid behov.

Vi anser att det är en framgångsfaktor att organisera barnen i mindre och varierande grupper under så stor del av dagen som möjligt. Vi anser också att barnen i förskolan har rätt till en meningsskapande vardag där mål och syfte tydligt framträder liksom att våra miljöer är välorganiserade, spännande och estiska. Både barn och vuxna skall få utrymme till återhämtning och vila under arbetsdagen. För oss är det självklart att alla barn har rätt att bli sedda och lyssnade till och att mötas av nyfikna, medforskande och närvarande pedagoger. Det är förskolans ledning som tillsammans ansvarar för att organisera och styra för att det ska vara möjligt.

Att utveckla en lärande organisation är vårt självklara mål. Genom att vi hela tiden ser varandra i vardagens göromål har vi unika möjligheter att välja att lära av varandra i praktiken. Arbetslagsvis reflekterar vi tillsammans med avsikt att utveckla vårt valda arbetssätt och utbildningens innehåll. Vi organiserar också för att medarbetarna kontinuerligt sätts i dialog med varandra och deltar i olika former av nätverk. Den enskilda pedagogiska utvecklingstiden ger möjlighet att analysera och göra anpassningar i undervisningen. Ledningen i förskolan skapar en struktur för pedagogisk utvecklingstid, reflektion och nätverk.

Biträdande förskolechefs roll och uppdrag i Farsta stadsdelsförvaltningen är enligt nedan;

  • Ersätta förskolechef vid dennes frånvaro
  • Bistå förskolechef genom att coacha och handleda medarbetare i det dagliga arbetet
  • Bistå förskolechef med underlag för planering, uppföljning och utvärdering av verksamheten
  • Bidra till att verksamheten bedrivs inom beslutade ekonomiska ramar
  • Bidra till att uppsatta mål nås
  • Bidra till verksamhetsutveckling
  • Utföra de arbetsuppgifter som förskolechef fördelat

Biträdande förskolechef kan inte överta ansvar som förskolechef har

 

Kvalifikationer

Vi söker dig som är särskilt skicklig att leda genom att påverka andras tankar, värderingar och förhållningssätt i riktning mot våra gemensamma mål.

God kännedom om lagar, förordningar och föreskrifter om förskolans uppdrag och arbetsgivaransvar är en förutsättning liksom erfarenhet av att ha arbetat i en politisk styrd organisation.

Dokumenterat god samarbetsförmåga och förmåga att skapa goda relationer med barn, vårdnadshavare, medarbetare och övriga intressenter är ett absolut krav och en förutsättning att lyckas med uppdraget.

Som chef i Stockholm stad har du ett särskilt ansvar att kontinuerligt reflektera över och utveckla ditt eget ledarskap.  

Övrigt

Vi avser att i hög grad låta personlig lämplighet styra valet av ny chef i vår organisation.

Intervjuer sker löpande efter ansökningar inkommit för en snabbare handläggning.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 augusti
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2019/1035
Kontakt
  • Hans Winblad, 0850847340
Publicerat 2019-02-26
Sista ansökningsdag 2019-03-25
Legitimationskrav Förskollärare
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan