Biträdande Rektor

Stockholms Stad, Bromma SDF, Avdelning Förskola, Blackebergs förskolor

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Blackeberg Förskoleområde omfattar fem förskolor och en öppen förskola. Förskolorna ligger naturskönt i västra Bromma, med närhet till äng och skog. En positiv människosyn med fokus på varje barns individuella behov och utveckling i det livslånga lärandet är grunden för vår verksamhet.
I Blackeberg Förskolor vill vi att barn, vårdnadshavare och medarbetare ska känna glädje och gemenskap i sin förskola. Arbetet med barnen utgår från förskolans läroplan och vilar på demokratiska grunder. Alla våra fem förskolor bedriver en utforskande och kreativ verksamhet med fokus på lek och lärande och präglas av en tillitsfull och välkomnande miljö. Vi inspireras av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Barnen får, i mindre grupper, undersöka och fördjupa sig i olika ämnen/områden genom ett utforskat och processinriktat arbetssätt. Barnens tankar och lärande synliggörs och följs upp genom pedagogisk dokumentation. Alla barn är olika, alla är en del av förskolans verksamhet och finns med i ett sammanhang. Vi vill att barnens vårdnadshavare känner delaktighet i verksamheten genom en ständig pågående dialog, informationsbrev, pedagogisk dokumentation och olika former av samverkan. Vi ser oss som en ständigt växande och lärande organisation med entusiastiska och engagerade medarbetare med barnens bästa i fokus. I vårt utvecklingsarbete har vi tillgång till både pedagogisk ledare och specialpedagog. Vi har lyft begrepp som kvalité, meningsskapande, demokrati, delaktighet och inflytande i olika forum. Detta bidrar till arbetsglädje, att varje individ strävar efter att vilja göra sitt bästa och utvecklas. Ledarskapet är en prioriterad satsning i enheten vilket visar sig i att vi har goda förebilder i ledningsgruppen som aktivt och medvetet arbetar för att utveckla en god arbetsmiljö för både barn och medarbetare. Förskoleområdet har gemensamt bestämt att, under en treårsperiod (2017 - 2020) fördjupa sig i vad en hållbar framtid kan vara i ett arbete med barnen, i syfte att förstå människans påverkan på miljön. Under hösten 2017 började vi utforska vad ekologisk känslighet kan innebära för barn och vuxna och kommer att fortsätt att undersöka och utforska det begreppet tillsammans under 20919. Som kompetensutveckling använder vi oss av Reggio Emilia institutets och andra aktörers kurser och föreläsningar samt varandras kompetenser inom enheten bl.a. i nätverk.

Arbetsbeskrivning

Som biträdande rektor har du ett nära samarbete med rektor och ytterligare en biträdande rektor som tillsammans leder och utvecklar förskolornas utbildning mot uppsatta mål. Du kommer vara närmaste chef på några av områdets förskolor och arbeta med personal- och organisationsfrågor. Personalansvaret innefattar bl.a. rekrytering och medarbetar- och lönesamtal, rehabilitering samt en del administrativa arbetsuppgifter. Du ansvarar för att den dagliga bemanningen fungerar och har arbetsmiljöansvar. Du strävar efter medarbetarnas delaktighet och inflytande vilket är en förutsättning för en god organisation. 
Som biträdande rektor är du trygg och stabil i din chefsroll, med god förmåga att förhålla dig professionellt till arbetet. Du skapar engagemang, delaktighet och du ger dina medarbetare förutsättningar att lyckas i sina uppdrag. Vidare har du god pedagogisk insikt och bidrar till förskolans utvecklingsarbete. I din yrkesroll har du en positiv attityd och handlar i enlighet med fattade beslut, verksamhetsplan och mål. Du tar ansvar för och driver arbetet framåt och ser till att få saker att hända. Du är en problemlösare som har god förmåga att förstå, analysera och arbeta med olika frågor och du har en ekonomisk medvetenhet. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Kvalifikationer 

För denna tjänst krävs att du har: - förskollärare legitimation - dokumenterad erfarenhet av arbete som chef inom förskola - dokumenterad erfarenhet av utvecklings- och systematiskt kvalitetsarbete - kompetens inom utveckling av förskola och dess pedagogik - mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av ILS och erfarenhet av Stockholm stads administrativa verktyg..





Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-10-01
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2019/4617
Kontakt
  • Norén Eva Hällkvist, 076 2307208
Facklig företrädare
  • Klara Brunskog, Lärarförbundet, 08-508 06 006
Publicerat 2019-07-19
Sista ansökningsdag 2019-08-04
Legitimationskrav Förskollärare
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan