Biträdande rektor Sofia skola; högstadiet och IT samordning

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Sofia skola/Sofia distans

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Välkommen att söka tjänst på en av Stockholms vackraste innerstadsskolor. Sofia skola är en klassisk och mycket vacker monumental skolbyggnad på östra Södermalm. Skolan är populär, många vill ha sina barn här och idag har skolan ca 900 elever i skolåren F-9 och ca 130 anställda. En bra verksamhet, god stämning och entusiastiska medarbetare utmärker skolan. Samtliga skolans tillsvidareanställda lärare har legitimation. Elevens bästa är ledstjärnan i de beslut vi fattar. Vi vill ge alla våra elever goda förutsättningar att kunna göra de val man önskar senare i livet. Det betyder att vi arbetar målmedvetet för att alla elever ska ha god måluppfyllelse, använda sin fulla potential och nå så långt som möjligt i en trygg och stimulerande miljö. Till Sofia skola hör även Sofia Distans som ger distansundervisning till elever bosatta i utlandet.

Arbetsbeskrivning

Sofia skolas ledning består av rektor, fyra biträdande rektorer samt administrativ chef.

Vi utökar nu ledningsgruppen och söker en biträdande rektor med uppdrag att leda en del av högstadiet samt ansvara för skolans digitaliserande uppdrag, ansvara för skolplattform och schemaläggning.

I uppdraget ingår både att förvalta och förädla en redan bra skolverksamhet, men också att bidra till skolans fortsatta utveckling utifrån våra högt satta mål.

På högstadiet kommer det att finnas två biträdande rektorer. Under rektors ledning ansvarar du för delar av den pedagogiska verksamheten i årskurserna 7-9, leder och coachar dina medarbetare i ett nära ledarskap, i gott samarbete verkar för att skolan uppfyller sina gemensamt framtagna mål och att den utbildning vi ger eleverna håller hög kvalitet.

Inom ramen för det IT samordnande uppdraget ingår att i nära samarbete med rektor följa upp och säkerställa, initiera och utveckla, utifrån skolans IT strategiska plan samt ha ett stödjande, coachande förhållningssätt och leda skolans digitala utvecklingsgrupp Du kommer även att ansvara för schemaläggning samt de administrativa uppdateringar som behöver göras utifrån fattade beslut.

Kvalifikationer

Lärarbakgrund högstadiet

Rektorsprogrammet

God kompetens inom IKT

För att möta skolans utmaningar behöver vi dig som

Är lyhörd, uppmärksam och tar initiativ till att utveckla verksamheten

Har god förmåga att strukturera, planera och organisera arbetet och verksamheten, du följer upp och återkopplar kontinuerligt till rektor och medarbetare

Är väl insatt i skolans systematiska kvalitetsarbete och i samarbete hittar former för att bedriva ett kontinuerligt uppföljnings- och utvecklingsarbete

Leder verksamheten såväl inom ansvarsområdet årskurs 7-9 som digitaliseringsarbetet och de administrativa processer som är kopplade härtill i nära samarbete med rektor.

Tillsammans med arbetslag och medarbetare skapar en trygg och stimulerande lärmiljö och skapar förutsättningar för goda resultat

Är en god ledare och chef och skapar engagemang och delaktighet. Du tar tillvara och utvecklar medarbetarnas kompetenser på bästa sätt, samt har kompetens och erfarenhet av att hålla utvecklings- och lönesamtal

Skapar förutsättningar för att utveckla det kollegiala lärandet i arbetslagen

Med lätthet formulerar dig i tal och skrift och har god dokumentations- och IT vana

För tjänsten krävs att du har

kvalifikationer för tjänsten enligt ovan,

dokumenterad lärar- och skolledarerfarenhet från grundskolan företrädesvis högstadiet.

Genomgått rektorsprogrammet

Skolledarkompetens för att leda elevhälsoprocesser

Goda vitsord från tidigare tjänstgöring

Kunskaper om arbetsmiljöfrågor, rekrytering, schemaläggning

Dokumenterad erfarenhet eller goda referenser från tjänst i arbetsledande ställning

Övrigt

Stor vikt läggs vid kompetens, personliga egenskaper samt god samarbetsförmåga Tjänsten tillsätts endast då sökande finns som bedöms lämplig för uppdraget.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde augusti 2019
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2019/2776
Kontakt
  • Karin Ekstrand, 0850840407
Facklig företrädare
  • Kjell Sjöberg, Skolledarförbundet, 076 825 25 83
Publicerat 2019-05-05
Sista ansökningsdag 2019-05-19

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan