forskola-orange.png

Biträdande rektor till Bromma förskolor område 3

Stockholms Stad, Bromma SDF, Avdelning Förskola, Förskoleområde 3

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Förskoleområde 3 i Bromma förskolor består av åtta förskolor belägna i Minneberg, Traneberg, Ulvsunda och Johannesfred. Ledningen består av en rektor, två biträdande rektorer och en specialpedagog. Den ena biträdande rektorn kommer att gå i pension till sommaren och vi söker nu en ersättare.

Verksamhetsidén tar sin utgångspunkt i våra styrdokument och vilar på våra ställningstaganden och arbetssätt. Förskolorna arbetar för att varje barn ges möjlighet att utveckla förståelse för samhällets demokratiska värden. Förskolan är en mötesplats där barnen får utveckla och använda sina förmågor att agera empatiskt mot omvärlden, tänka kreativt och kritiskt, samarbeta och förhandla. Förskolan har ett ansvar att synliggöra barnen som jämbördiga medborgare och dem ta plats i det offentliga rummet. Förskolans utbildning präglas av en positiv framtidstro och ett lärande för en hållbar framtid. Barnen får utveckla tilltro till sina egna tankar, möta andras perspektiv samt viljan och förmågan att agera för en hållbar värld.

Arbetsbeskrivning

Biträdande rektor är en del av rektorns ledningsgrupp och bistår rektorn i att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utvärdera enhetens utbildning. Under ledning av rektor ska du som biträdande rektor skapa förutsättningar för den pedagogiska kvalitén och för en god och hälsofrämjande arbetsmiljö.

Ditt uppdrag som biträdande rektor innebär att tillsammans med rektor och biträdande rektor ansvara för det operativa arbetet och du kommer att vara närmaste chef för förskollärare och barnskötare vid några förskolor inom området.

Du har personalansvar vilket innebär att du leder och coachar dina medarbetare och ger stöd vid prioriteringar i arbetet. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att hålla i medarbetar- och lönesamtal samt vissa administrativa uppgifter. Du leder medarbetare i det pedagogiska arbetet och ansvarar för frågor rörande barn och familjer i olika sammanhang. Du ansvarar för att den dagliga bemanningen fungerar och har arbetsmiljöansvar. Utöver detta är det din uppgift att tillsammans med rektor koordinera och utveckla arbetssätt och arbetsformer, vara aktiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet och det systematiska kvalitetsarbetet utifrån förskolans styrdokument. Ledarskapet i Bromma stadsdel utgår från stadens personalpolicy och stadsdelens värdegrund.
Du når verksamhetens mål inom givna budgetramar, är engagerad i ditt uppdrag och förstår din roll i helheten som ledare och förebild. Du har verksamhetskunskap och erfarenhet och är trygg i ditt ledarskap, du sätter alltid barnens omsorgsfulla lärande i fokus samt involverar dina medarbetare.

Kvalifikationer

För att möta kraven för rollen som biträdande rektor ska du vara legitimerad förskollärare mot förskola. Du har dokumenterad erfarenhet av en roll där du leder och coachar medarbetare inom förskolan. Du ska ha kunskap om de lagar och förordningar som styr förskolans verksamhet och du är väl förankrad i läroplanens mål samt har god kunskap om förskolans uppdrag. Du har hög kompetens inom utvecklingsarbete och av förskolans pedagogik samt dokumenterad erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete. Du har god pedagogisk insikt och kan handleda arbetslag.

Förskolan har idag ett tydligt uppdrag kring hur det digitala ska genomsyra barnens vardag. Du ska ha mycket god kunskap inom IKT för att du kommer till viss del att ansvara för den digitala utvecklingen i vårt område.

Det ställs idag stora krav på mål- och resultatuppföljning av de pedagogiska verksamheterna så du ska ha mycket god skriftlig, analytisk och administrativ förmåga. Du har förmågan att skapa engagemang, delaktighet och ger dina medarbetare förutsättningar för att lyckas i sitt uppdrag. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Övrigt

Det är meriterande om du har gått Stockholms stads utbildning för blivande chefer inom förskola. Det är också meriterande om du har erfarenhet av pedagogiskt dokumentationsarbete. 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-08
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2021/695
Kontakt
  • Leena Knuutila, 0850806862
Facklig företrädare
  • Maritha Hansson Lärarförbundet, 08-508 08 246
Publicerat 2021-03-01
Sista ansökningsdag 2021-03-21
Legitimationskrav Förskollärare
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan