Biträdande rektor till Kungsholmens gymnasium/Stockholms musikgymnasium

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Kungsholmens gymnasium

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Kungsholmens gymnasium/Stockholms Musikgymnasium har ca 1 300 elever och drygt 100 anställda, varav ca 75 är lärare. Vi erbjuder det naturvetenskapliga programmet, det samhällsvetenskapliga programmet, det humanistiska programmet, ekonomiprogrammet samt språkintroduktion.

Vår vision är bildning för aktiv påverkan i en globaliserad värld och vår ambition är att utveckla elevernas kunskaper och främja deras beredskap att möta framtida utmaningar. Vi vill att eleverna ska kunna ta ansvar för och påverka den framtida samhällsutvecklingen i ett hållbart globalt perspektiv.

Skolan erbjuder en spännande miljö med sina tre sektioner; den svenska sektionen, körsektionen och den internationella sektionen som samverkar med varandra till en helhet. På den internationella sektionen är undervisningsspråket engelska men vi följer svensk läroplan. Musiken har stor betydelse för vår skola och skolans körklasser utgör en viktig institution i Stockholms musikliv. Dessutom har vi en mycket aktiv elevkår med ett rikt idrotts- och föreningsliv.

På skolan pågår ett kontinuerligt systematiskt kvalitetsarbete och kontinuerlig pedagogisk utveckling. Sedan flera år har vi en särskild utformad organisation för kompetensutveckling.

Vår skola är präglad av mångfald och tolerans och vi rankas mycket högt av eleverna när det gäller trivsel och huruvida man rekommenderar sin skola till andra.

Våra prioriterade områden för utveckling är:

- Samverkan som gynnar hållbart lärande och bidrar till att eleverna kan överblicka ett större kunskapsfält och utvecklar ett alltmer vetenskapligt förhållningssätt.

- Skolan är en lärande och inkluderande organisation, en verksamhet där personalen lär av varandra och sina erfarenheter för att systematiskt utveckla undervisning och annan verksamhet.

- Digitalisering och IKT används som ett verktyg för att främja elevernas lärande och en effektiv kommunikation.

Läs mer på http://www.kungsholmensgymnasium.stockholm.se, eller sök på vårt namn för Instagram eller Facebook

 

Arbetsbeskrivning

Vi söker nu en biträdande rektor till den internationella sektionen med totalt ca 415 elever och ca 30 lärare, där både elever och lärare delvis har internationell bakgrund. På internationella sektionen erbjuder vi det naturvetenskapliga programmet, det samhällsvetenskapliga programmet samt ekonomiprogrammet och vi följer den svenska läroplanen för dessa program. Såväl undervisningsspråket som arbetsspråket på internationella sektionen är engelska.

I egenskap av rollen som biträdande rektor på internationella sektionen utöver du ditt ledarskap nära elever och medarbetare samt blir en del av ledningsgruppen som består av rektor, tre biträdande rektorer samt administrativ chef. Tillsammans med ledningsgruppen, våra utvecklingsledare och karriärlärare, lärare och icke pedagogisk personal är du med och leder den fortsatta utvecklingen mot våra högt ställda mål. Du kommer att stötta rektor i dennes beslutfattande och ledning av skolan. Det betyder ett nära samarbete med de två andra biträdande rektorerna och det är ni som säkerställer att eleverna tilldelas de resurser som behövs och att undervisningen utvecklas utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Du fokuserar på skolans kärnprocesser med alla de sedvanliga arbetsuppgifter det innebär och är den som ser till att saker och ting blir gjorda i kraft av ditt distribuerade ledarskap. Dessutom ingår ansvar för skolans internationalisering i uppdraget som biträdande rektor på internationella sektionen.

 

Ditt ledarskap och dina förmågor

Som biträdande rektor är det av stor vikt att du har en god förståelse för hur vi tar till oss kunskap och människors olika förutsättningar. Du har en förmåga att anpassa sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren. Som chef leder, motiverar och förser du andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra samt skapar engagemang och delaktighet. Genom ett coachande förhållningssätt utvecklar du medarbetaren genom att leda denna i att identifiera mål, undanröja hinder, skapa möjligheter samt planera handling. Du arbetar bra med såväl kollegor som medarbetare där du relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Med en förmåga att lyssna och kommunicera löser du konflikter konstruktivt. Du har ett mål- och resultattänkande som styr dina prioriteringar, din planering och ditt agerande samt kan förändra inriktning när målen förändras.

 

Utbildning

Du ska ha en högskoleutbildning med en pedagogisk inriktning, från svenskt eller utländskt universitet, som är relevant för tjänsten. Meriterande är avslutad eller pågående statlig rektorsutbildning och andra ledarskaps- eller ledningsgruppsutbildningar.

 

Erfarenhet och kunskaper

 • Du är en skicklig ledare och har goda kunskaper om gymnasieskolans organisation och styrdokument
 • Du tycker om att samarbeta och söker en helhetssyn på verksamheten
 • Du är mycket intresserad av att utveckla undervisning och lärande tillsammans med kollegor och lärare och har erfarenhet av att leda lärare inom ett formellt ledaruppdrag inom gymnasieskolan
 • Du har dokumenterad erfarenhet av framgångsrikt pedagogiskt utvecklingsarbete
 • Du mycket goda kunskaper om pedagogik och elevers lärande samt anknutna forskningsläge
 • Du är en kommunikativ ledare som kan uttrycka dig väl i tal och skrift såväl på svenska som på engelska
 • Du har god förmåga att skapa trygga relationer med elever, personal och vårdnadshavare
 • Du har ett stort intresse för internationaliseringsfrågor och din omvärld

Meriterande är erfarenhet som biträdande rektor eller rektor inom gymnasieskolan. Meriterande är också kunskaper om grunderna för tjänstefördelning och schemaläggning samt arbete inom elevhälsan.

Övrigt

Vi kommer lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna. Vi kommer behandla inkomna ansökningar löpande samt kalla till intervjuer löpande under ansökningsprocessen. Välkommen med din ansökan!

 

 

 Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 210801
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2021/783
Kontakt
 • Jenny Rångeby, 0850838011
Facklig företrädare
 • Kjell Sjöberg, Sveriges skolledarförbund, 076-8252583
 • Marita Hansson, Lärarförbundet skolledare, 08- 508422902
 • Ragnar Sjölander, LR, 076-1242302
Publicerat 2021-02-19
Sista ansökningsdag 2021-03-05
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan