Bostad Först söker gruppledare!

Socialförvaltningen, Socialtjänstavd, Boende- och behandlingsenheten

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

För att tillförsäkra tillgänglig arbetsledning och fortsatt utveckling av Bostad Först förstärker vi nu verksamheten med ytterligare en gruppledare. Vi söker dig som vill arbetsleda kompetenta och erfarna medarbetare i en verksamhet som utmanar traditionella metoder och förhållningssätt. Vi erbjuder en arbetsplats med högt aktivt medskapandeindex (AMI), låg sjukfrånvaro, ingen personalomsättning och god stämning.

Arbetsplatsbeskrivning

Socialtjänstavdelningen är en del av Stockholms stads socialförvaltning. I socialtjänstavdelningen ingår stadsövergripande verksamheter som vänder sig direkt till medborgarna. I huvudsak jourer, uppsökande och rådgivande verksamheter. I avdelningen ingår även verksamheter som säljer sina tjänster främst dygnetruntvård för barn, ungdomar och vuxna. Avdelningens ledord är resultat, evidens, samverkan och analys.

Boende- och behandlingsenheten är en del av socialtjänstavdelningen och är en stadsövergripande resurs som tillhandahåller insatser för vuxna med missbruks- och/eller psykosociala problem. Enheten omfattar verksamheter som akut- och korttidsboenden, skyddat boende för kvinnor med missbruk, stödboenden, tillnyktring och förlängd avgiftning, boendestöd samt familjevård.

Sedan 1 juni 2016 är Bostad Först en verksamhet inom Boende- och behandlingsenheten. Resultaten är hittills goda med hög kvarboendegrad och nöjda brukare. I enlighet med Socialnämndens budget för 2020 ska antalet Bostad Först-lägenheter fortsätta öka.   

Bostad Först är en modell som bygger på att bostad är en grundläggande rättighet och en förutsättning för att individer ska ha möjlighet att hantera olika livsproblem. I Bostad Först erbjuds personer i långvarig hemlöshet med komplex problematik såsom missbruk och psykisk ohälsa, en egen lägenhet samt individuellt anpassade stödinsatser. Målsättningen är att brukaren ska komma ur hemlösheten och uppleva en förbättrad livskvalitet. Bostad Först tar emot uppdrag från alla stadsdelsförvaltningar och Enheten för hemlösa. I dagsläget finns 11 CM, 1 gruppledare och cirka 85 brukare i verksamheten. Rekrytering av fler CM pågår. Verksamheten är samlokaliserad och samorganiserad med FoT, Försöks- och träningslägenheter. 

Att arbeta som gruppledare i Bostad Först

I och med tillsättningen av denna tjänst kommer det finnas två gruppledare i Bostad Först med liknande uppdrag. I viss utsträckning kommer rollerna kunna utformas utifrån kompetens och intresse.

Som gruppledare i Bostad Först är du, tillsammans med din kollega, arbetsledare för 11, snart fler, erfarna och kompetenta CM. CM ansvarar för kartläggning och samordning av de vård och stödinsatser en brukare kan behöva samt ger praktiskt stöd i vardagen. Fokus är processen ur hemlöshet. Harmreduction, återhämtning och självbestämmande är ledord inom Bostad Först. LAB och MI är rådande förhållningssätt.
Gruppledarna ansvarar för team-möten/ärendedragningar, att rutiner görs kända och uppdateras samt kvalitetssäkring av dokumentation.
Gruppledarna tar fram och sammanställer resultat och statistik.
Som gruppledare informerar du om verksamheten i olika sammanhang inför större och mindre grupper internt och externt.
Som gruppledare driver du metodutveckling och annan verksamhetsutveckling i samarbete med övriga medarbetare. I arbetet ingår mycket samarbete och samverkan med olika aktörer inom staden och Regionen, såsom hyresvärdar och stadsdelsförvaltningar.

Brukarinflytande är en central princip i Bostad först, varför du bör ha intresse för att utveckla arbetssätt som främjar brukarnas inflytande såväl på individ- som på gruppnivå. 

Som gruppledare i Bostad Först behöver du ha tilltro till modellen och grundprinciperna, vilka i viss mån utmanar traditionella metoder och förhållningssätt. Du behöver ha förmåga och intresse att driva utveckling. Som person behöver du vara engagerad, prestigelös, lösningsfokuserad och leda utan att kontrollera. Du bör kunna tillämpa ett situationsanpassat ledarskap.

Bostad Först kontor ligger centralt på Södermalm, nära T-bana. Som gruppledare förväntas du medverka vid hembesök och olika former av möten runt om i staden.

Kvalifikationer

Utbildning krävs:

- Socionomexamen eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig för tjänsten

Meriterande:

-Case manager-utbildning

- Ledarskapsutbildning

Nödvändiga kunskaper:

-Kunskap om missbruk och beroende, psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar

-Kunskap om lagar och regler som styr kommun och regionens insatser för målgruppen

-Kunskap om dokumentation samt god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift 

-Kunskap om Bostad Först-modellen och dess grundprinciper 

Erfarenhet krävs:                                                                                     

-Erfarenhet av arbete inom socialtjänsten med målgruppen för Bostad Först 

-Erfarenhet av samverkan mellan olika aktörer

Meriterande: Erfarenhet av arbetsledning och verksamhetsutveckling

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enl ök
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2020/454
Kontakt
  • Ninja Larsson, 0850844474
Facklig företrädare
  • Per Broman, Vision, 0768254801
  • Johanna Olsson, SSR, 0850843705
Publicerat 2020-01-31
Sista ansökningsdag 2020-02-19
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Coronaviruset: Stockholms stad söker extra personal

Stockholms stad söker dig som kan hjälpa oss att stärka upp där det behövs som mest.

Stockholms stad
behöver dig
Jobba i Stockholms stad