skola-grön.png

Engagerad skolkurator till Sjöviksskolan

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Vi söker en skolkurator som vill vara med och bygga vidare på Sjöviksskolan. Från och med höstterminen 2014 när Sjöviksskolan startade har ett viktigt mål varit att bygga upp en stark och tvärprofessionell elevhälsogrupp. Inför höstterminen 2020 kommer skolan att expandera med åtta nya klasser och även arbetet med EHT kommer att ta stora steg framåt. Den vi anställer kommer

Sjöviksskolan är en växande skola som hösten 2019 flyttade till nya fina lokaler i Årstaberg. I dagsläget är vi en F-5-skola med två eller tre paralleller i varje årskurs, till hösten blir vi en treparallellig skola F-7. Vi kommer sedan att växa underifrån varje år och 2023–24 är skolan fullt utbyggd F-9.

Skolan är organiserad i årskursvisa arbetslag och varje arbetslag har en egen hemvist i huset. Vi söker en kurator till vårt elevhälsoteam som består av specialpedagog, speciallärare, skolsköterska, skolpsykolog, biträdande rektorer och rektor. Vi vill ha fokus på det främjande och förebyggande arbetet och vi behöver psykosocial kunskap för att bygga strukturer som ska gynna alla elevers lärande. Hela elevhälsoteamet deltog under läsåret 2018–19 i SPSMs utbildning "Att höja skolans elevhälsokompetens ett processarbete för likvärdig utbildning".

Vi har sedan skolan startade haft fokus på att arbeta med elevhälsoglasögon i verksamheten och nu när skolan växer så behöver vi samla alla våra erfarenheter (goda och mindre goda) till strukturer som kan genomsyra en stor F-9-skola. Utvecklingsarbetet utifrån SPSMs kurs kommer vi att behöva fortsätta med tills skolan är fullt utbyggd. Vi ha ett likabehandlingsarbete som vi behöver förfina och utveckla och kurator har en viktig roll i förankringsarbetet av detta i skolan.

Arbetsbeskrivning

Skolkuratorn bidrar som skolans socialarbetare med psykosocial och social kompetens inom elevhälsans arbete på olika nivåer. Handledning och konsultation inom det psykosociala området innebär ett indirekt stöd i verksamheten både till enskilda och till grupper. Arbetet på en övergripanden nivå omfattar ett strukturellt arbete i syfte att stärka skolan som miljö för lärande, hälsa och utveckling.

- Socialt utrednings/kartläggnings- och behandlingsarbete.

- Samtal med elever enskilt och i grupp, klassarbete.

- Dokumentation av arbetet med enskilda elever.

- Föräldrasamtal och nätverksmöten.

- Handledning och konsultation av skolpersonal.

- Ingå som en resursperson vid upprättande och implementering av handlingsplaner i värdegrundsarbete och mot kränkande handlingar.

- Arbeta med krishantering och konfliktlösning.

- I skolans elevhälsoteam och i samverkan med övriga arbeta med att utveckla skolans arbetsmiljö för eleverna.

- Samverka med socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, habilitering, fritid och polis.

En viktig del av skolkurators arbete är skolans arbete med Likabehandling, både när det gäller planering, uppföljning och utvärdering. I samarbete med all personal på skolan och med elevhälsoteamet ska vi ha fokus på främjande och förebyggande arbete.

Kvalifikationer

Socionomutbildning 140 p

Skolkuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera flera perspektiv i både det direkta elevarbetet och det indirekta förebyggande arbetet. Detta förutsätter ett brett register av arbetsmetoder och djupa kunskaper om barn och ungdomar och deras utveckling och deras situation i samhället. Det betyder djupa kunskaper i beteende- och samhällsvetenskap, sociallagstiftning och socialt behandlingsarbete. Kunskap inom den lagstiftning som styr skolverksamhet och sekretesslag är också viktigt. Vidare förutsätts en bred och fortlöpande uppdaterad omvärldskunskap. Centralt för socialt arbete är teorier om mänskliga beteenden, sociala system och människors samspel med omgivningen. Dessutom krävs kunskap om lagstiftningen som reglerar skolans verksamhet, rör sekretess och kommunal förvaltning. Det innebär att skolkuratorn bör ha ett brett register av arbetsmetoder för att på så sätt kunna möta elevers och skolans behov på ett flexibelt sätt utifrån skolans förutsättningar. En skolkurators arbete handlar om barn och ungdomars utveckling och förståelse för deras vardagssituation. Dessutom behövs kunskap om vårt välfärdssystem som till exempel socialförsäkringar och sociallagstiftning. Skolkuratorsyrket ställer stora krav på självständighet som underlättas av erfarenhet av socialt arbete. Skolkuratorn ska ha kunskaper i beteende- och samhällsvetenskap, vilket kan omfatta sociologi, juridik, psykologi och statsvetenskap samt socialt förändringsarbete och psykosocialt behandlingsarbete. En lämplig utbildning är socionomexamen.

Skolkuratorn måste självständigt ta ansvar för det egna professionella arbetet. På skolan finns ingen arbetsledning inom yrkesområdet. Det innebär att kurator, på bas av en dialog med rektor där arbetsområden prioriteras, själv leder och organiserar sitt arbete. Det ger stor handlingsfrihet men ställer också krav på gott omdöme. Det ställer också krav på att skolkurator tar ansvar för att bibehålla och fördjupa sin yrkeskompetens och sitt omvärldskunnande.

Övrigt

Sjöviksskolan är en växande skola som inom en period av några år kommer att bli en mycket stor skola. Det betyder att arbetet kommer att förändras under åren. Arbete blir att tillsammans med övriga i elevhälsoteamet skapa en elevhälsa med fokus på främjande och förebyggande arbete i samarbete med skolans alla pedagoger.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-08-11
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2020/2800
Kontakt
  • Karin Langlet, 0761238180
Facklig företrädare
  • Akademikerförbundet SSR, 08-508 40 625
Publicerat 2020-05-28
Sista ansökningsdag 2020-06-11
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan