Förskollärare till Arkens förskola i Rågsved

Stockholms Stad, Enskede-Årsta-Vantör SDF, Förskola

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Enskede Årsta Vantör är en av 13 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 100 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet.

Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 25 000 nya lägenheter planeras här till år 2030.

Vi erbjuder dig möjlighet att arbeta i en visionsstyrd och utvecklingsinriktad verksamhet. Här kommer du att kunna bidra till samhällsnyttan i en växande stadsdel där vi ser olikheter och mångfald som en resurs.

Utbyggnaden av vårt stadsdelsområde kräver ett innovativt nytänkande och bjuder på många intressanta utmaningar och möjligheter till att bidra till utvecklingen i förskolan för rätt person.

Arbetsplatsbeskrivning
Rågsveds kommunala förskolor består av fem förskolor med unika karaktärer för varje förskola, samtidigt som styrningen och ledningen är tydlig och enhetlig. Enheten består av ca 300 barn och 78 medarbetare. Enhetens ledning består av rektor, biträdande rektor, pedagogisk ledare samt administratör. Ledningsorganisationen har som främsta uppgift att stödja och utmana våra medarbetare och därmed skapa bästa möjliga förutsättningar för dig att utvecklas i ditt uppdrag. Dessutom finns möjlighet till stödfunktioner såsom handledning av specialpedagog inom stadsdelen. Vi arbetar mål- och resultatorienterat och strävar efter en likvärdig förskola. Målet är att alla barn utvecklas, leker och lär optimalt, utifrån sina förutsättningar. Nu söker vi en förskollärare som vill bidra med sin kunskap, nyfikenhet och kreativitet, för att möjliggöra detta för barnen i våra förskolor.

På förskolan kommer du att verka i ett sammanhang där vi ser medarbetaren som vår viktigaste resurs och arbetslaget som en nyckel till en fortsatt hög måluppfyllelse. Rågsveds förskolenhet medverkar i ett forskningsprogram som heter Flerstämmig undervisning i förskolan. Det betyder att förskollärarna bidrar till och får ta del av forskning kringundervisningsbegreppet, vilket ger oss möjlighet till spännande insikter och ett kreativt utforskande kring
vad undervisning kan innebära för förskolans verksamhet.


Arbetsbeskrivning
Att arbeta som förskollärare innebär unika – och betydelsefulla – möjligheter att påverka och bidra till barns utveckling. Som förskollärare ansvarar du för att varje barn möter trygg och stimulerande miljö, med goda möjligheter till lek och utveckling.
Rågsveds förskolors pedagogiska idé bygger på ett utforskande arbetssätt, där din nyfikenhet och kreativitet är en viktig förutsättning för barnens möjligheter att leka, lära och utvecklas.
Dokumentationer av olika slag ligger till grund för arbetslagets - och barnens - reflektioner för att synliggöra de lärande- och tankeprocesser som pågår, så att nästa steg i det pedagogiska arbetet kan tas. Vi ser också den pedagogiska dokumentationen som en självklar del i vårt systematiska kvalitetsarbete och vår verksamhetsutveckling. Som förskollärare på förskolan Arken kommer du att verka i ett sammanhang där
det pågår utveckling och lärande - såväl bland barn som vuxna. Vi utvecklar ständigt vår lärande organisation, där vi i olika sammanhang möts för att engagera och inspirera varandra, för att utveckla vår verksamhet.


Kvalifikationer
Vi söker dig som har förskollärarutbildning samt en förskollärarlegitimation alternativt inväntar din legitimation. Det är meriterande om du har erfarenhet från yrket. Datorvana samt goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift krävs.
Du har kunskap och en idé om hur du tillsammans med dina kollegor ska förverkliga läroplanens mål och värdegrund. Du har ett tydligt barnperspektiv och arbetar för barnens delaktighet, inflytande och självständighet över sin dag på förskolan. Du har ett undervisande förhållningssätt och stark drivkraft att utveckla den pedagogiska miljön utifrån undervisningens innehåll. I din yrkesroll är du engagerad, professionell och initiativtagande. Du är också ansvarstagande och strukturerad, med god förmåga att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Din samarbetsförmåga är mycket god och du är tillmötesgående i ditt bemötande av barn, vårdnadshavare och kollegor. Du hanterar konflikter på ett lyhört och konstruktivt sätt. Vidare har du god förmåga att kommunicera i såväl tal som skrift. Du tycker om att leda och motivera andra och delar med dig av dina erfarenheter och kunskaper. Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons
kompetens och därmed motverka diskriminering.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde januari
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2020/4412
Kontakt
  • Sara Lagerros, 0850820106
Publicerat 2020-11-17
Sista ansökningsdag 2020-12-13
Legitimationskrav Lärare
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan