Förskollärare till nya Humlan i Årstaberg

Stockholms Stad, Enskede-Årsta-Vantör SDF, Förskola

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Enskede Årsta Vantör är en av 14 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 100 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet.

Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 25 000 nya lägenheter planeras här till år 2030.

Vi strävar hela tiden efter att Enskede Årsta Vantör ska vara ett stadsdelsområde för alla. Våra fokusområden är: Attraktiv arbetsgivare, jämställdhet och bemötande.

Vi erbjuder dig möjlighet att arbeta i en visionsstyrd och utvecklingsinriktad verksamhet. Här kommer du att kunna bidra till samhällsnyttan i en växande stadsdel där vi ser olikheter och mångfald som en resurs.

Utbyggnaden av vårt stadsdelsområde kräver ett innovativt nytänkande och bjuder på många intressanta utmaningar och möjligheter till att bidra till utvecklingen i förskolan för rätt person.

Arbetsplatsbeskrivning

Östberga förskolor är en kommunal verksamhet som består av fyra förskolor, tre i Östberga och en i Årstaberg. Enheten består idag av ca 280 barn och 70 medarbetare. Ledningen består av en Rektor och en biträdande Rektor. Dessutom finns goda och täta kontakter med stadsdelens specialpedagogiska team. Ledningsorganisationen har som främsta uppgift att stödja, uppmuntra och utmana våra medarbetare och därmed skapa bästa möjliga förutsättningar för dig att klara ditt uppdrag. Vi arbetar mål- och resultatorienterat och strävar efter en likvärdighet och en samsyn i organisationen. Målet är en förskola som passar alla barn och håller en jämn hög kvalitet. Det innebär att vi har ett fokus på att utveckla våra kunskaper och samarbete och möjliggöra för ett kolligalt lärande i olika forum. Kompetensutveckling sker kontinuerligt i form av till exempel utbildningar och föreläsningar. På förskolan kommer du att verka i ett sammanhang där vi ser medarbetaren som vår viktigaste resurs och arbetslaget som en nyckel till en fortsatt hög måluppfyllelse. Humlans är en nybyggd förskola med sex avdelningar och lokalen är av typen passivhus, vilket gör att vi som arbetssätt strävar efter en hållbar och mycket miljömedveten verksamhet. Vår omgivning erbjuder rik natur, parklekar och nära till kommunikationer. Nu söker vi en förskollärare till de äldsta barnen som vill bidra till vår utveckling.

Arbetsbeskrivning

Att arbeta som förskollärare innebär unika – och betydelsefulla – möjligheter att påverka och bidra till barns utveckling. Som förskollärare medverkar du till att en positiv och utvecklande miljö, med en god balans mellan omsorg, lek och utbildning , dagligen skapas för varje barn och för hela barngruppen. Det gör du genom att ansvara för det pedagogiska arbetet enligt Läroplanens och enhetens uppsatta mål. I Östberga förskolor ser vi barnen som kompetenta och utgår från att de är delaktiga och har inflytande. Vår pedagogiska idé bygger på att lägga grunden till ett livslångt lärande och att alla barn ska få utvecklas efter sina individuella förutsättningar. Vi strävar också efter att tänka klimatsmart och hållbart samt att uppmärksamma barnen på dessa tankesätt. Vårt systematiska kvalitetsarbete är väl strukturerat och möjliggör mer tid i barngruppen än administrativa uppgifter. Som förskollärare i Östberga förskolor har du fem timmar planerings- och reflektionstid per vecka, både tillsammans med andra förskollärare och rektor.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har förskollärarlegitimation alternativt inväntar din legitimation. 


Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Omgående alt. enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 40 tim/ v
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2020/698
Kontakt
  • Camilla Davidsson, 0850814401
Publicerat 2020-02-16
Sista ansökningsdag 2020-03-01
Legitimationskrav Förskollärare
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan