Förstelärare eller lektor till mellanstadiet på Hjulsta grundskola

Stockholms Stad, Hjulsta grundskola

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Vår skola 

Hjulsta grundskola är en F-9 skola med drygt 400 elever. Många elever kommer från olika kulturer och de flesta har svenska som sitt andra språk, vilket berikar, utvecklar och utmanar vår vardag. Skolledningen består av rektor, biträdande rektorer, en administrativ chef och en personalgrupp på ungefär 90 personer varav cirka hälften är lärare. Vi har ett komplett elevhälsoteam bestående av tre specialpedagoger, två kuratorer, skolsköterska och skolpsykolog. 

Våra elever ska ges möjlighet att utveckla sitt bästa jag, med goda kunskaper och väl utvecklade förmågor inför framtiden. Vi som arbetar på Hjulsta grundskola vill göra skillnad, och med stort engagemang och stor kunskap arbetar vi tillsammans. 

Hjulsta grundskola kommer till höstterminen 2019 intensifiera arbetet med att systematiskt utveckla undervisningen. Beroende på dina kvalifikationer söker vi en lektor, förstelärare eller lärare som kan vara en del av detta arbete.

Välkommen med din ansökan och till Hjulsta grundskolas spännande resa mot framtiden!  

Arbetsbeskrivning

I lektorstjänsten ingår undervisning i mellanstadiet, och att vetenskapligt handleda och initiera olika praktiknära utvecklingsarbeten samt på sikt praktiknära forskning. Lektorers uppdrag i Stockholm stad är att i huvudsak undervisa och arbeta med det som hör till undervisning. Du ska bidra till utveckling av undervisning och ett kollegialt lärande samt kollegialt beforskande. Du ska utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet systematiskt och strukturerat bidra till:

 • att utveckla och synliggöra undervisningen och elevernas lärande och studieresultat
 • att arbeta för hela skolans och alla elevers utveckling
 • en trygg lärandemiljö och en tro på alla elevers förmåga att lära
 • kunskapsutveckling för egen del, kollegors samt för professionen som helhet
 • att undervisningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

 

I förstelärartjänsten ingår undervisning i åk 7-9, främst i matematik och NO, och att leda och delta i olika praktiknära utvecklingsarbeten samt på sikt praktiknära forskning. Förstelärarens uppdrag i Stockholm stad är att i huvudsak undervisa och arbeta med det som hör till undervisning. Du ska bidra till utveckling av undervisning och ett kollegialt lärande. Du ska utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet systematiskt och strukturerat bidra till:

 • att utveckla och synliggöra undervisningen och elevernas lärande och studieresultat
 • att arbeta för hela skolans och alla elevers utveckling
 • en trygg lärandemiljö och en tro på alla elevers förmåga att lära
 • kunskapsutveckling för egen och kollegors del
 • att undervisningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Kvalifikationer

För att bli vår nya lektor behöver du ha grundlärarexamen och lärarlegitimation med behörighet att undervisa i mellanstadiet. Du behöver också ha en forskarutbildning inom ämnesdidaktik eller inom det utbildningsvetenskapliga området. Du har dokumentation på visad pedagogisk skicklighet under har visat pedagogisk skicklighet under minst fyra år som lärare minst 4 år som lärare.  Ytterligare meriterande för tjänsten är:

 • att du deltagit i eller lett praktiknära forskning
 • att du ansvarat för FoU-arbete inom en skolas verksamhet
 • att du har erfarenhet av att leda professionsutveckling för lärare

Som person är du noggrann och strukturerad och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är tydlig i ditt sätt att kommunicera och har en positiv elevsyn med ett engagemang som motiverar och stimulerar våra elever. Du har ett högt kvalitetstänk och är väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Du har lätt för att ta beslut, även i mer tidspressade situationer.  

För att bli vår nya förstelärare behöver du ha grundlärarexamen och lärarlegitimation med behörighet att undervisa i mellanstadiet. Du har dokumentation på visar på väl vitsordat arbete som lärare under minst fyra år, har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen, samt bedöms som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Ytterligare meriterande för tjänsten är:

 • att du deltagit i eller lett praktiknära forskning
 • att du har erfarenhet av att leda professionsutveckling för lärare

Som person är du noggrann och strukturerad och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är tydlig i ditt sätt att kommunicera och har en positiv elevsyn med ett engagemang som motiverar och stimulerar våra elever. Du har ett högt kvalitetstänk och är väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Du har lätt för att ta beslut, även i mer tidspressade situationer.  

Meriterande om du är behörig att undervisa i svenska/svenska som andraspråk samt SO eller NO och teknik.

Intervjuer sker löpande.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast, enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2019/4790
Kontakt
 • Gabriella Gustafsson bitr. rektor F-3, 08 - 508 41 356
 • Anders Westin bitr. rektor 4-6, 076-1241359
Facklig företrädare
 • Sarah Kahnberg, LR, 08-50841340
 • Riitta Moitus, Lärarförbundet, 0761-241360
Publicerat 2019-08-07
Sista ansökningsdag 2019-08-21

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan