Förstelärare till grundsärskolan på Rågsveds grundskola

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Rågsveds grundskola

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Välkommen till Rågsveds grundskola och grundsärskola. Vi är en F-6 skola i södra Stockholm med ca 270 elever. Grundsärskolan är relativt nystartad och består idag av 33 elever i årskurs F-9 och 19 medarbetare men förväntas växa framöver både i elevantal och medarbetare.

Vi arbetar systematiskt med att öka måluppfyllelsen, bland annat genom ett språkutvecklande arbetssätt. Vi arbetar lågaffektivt och använder oss av skolmedling för att lösa konflikter som uppstår. Rörelse varje dag är ett naturligt arbetssätt på vår skola, vi arbetar strukturerat för att erbjuda rörelse minst 60 min varje dag. Vi vill att skolan ska vara en trygg och stimulerande arbetsplats för elever och personal.

Rågsveds grundskola är en av de skolor i Stockholms stad som bedömts ha särskilt svåra förutsättningar vilket innebär att förstelärarna har ett påslag med 10000 kr/mån.

Lärarna på grundsärskolan följer också ett lokalt kollektivavtal enligt HÖK bilaga 6. Detta innebär mer tid för gemensam planering och bedömning eftersom den arbetsplatsförlagda tiden är i genomsnitt 40 timmar per vecka och förtroendetiden 5 timmar.

Lägg till länk till skolan. http://ragsvedsgrundskola.stockholm.se

Arbetsbeskrivning

Vi söker en förstelärare till grundsärskolan. Ditt uppdrag handlar dels om undervisning för en klass inom grundsärskolans läroplan ämnen, dels att aktivt stötta dina kollegor och utveckla verksamheten på grundsärskolan tillsammans skolledning och övrig personal.

Du är väl förtrogen med kursplaner och mål inom såväl ämnen som ämnesområden och har bred erfarenhet av undervisning inom grundsärskolan. Du har metoder och arbetssätt för att lyckas motivera, stimulera och utveckla varje individ. Du har ett tydligt och relationellt ledarskap i klassrummet med en utgångspunkt i ett lågaffektivt bemötande. Du har god förmåga att inom såväl ämnen som ämnesområden arbeta med gruppen som grund för undervisning och utifrån det skapa individuella mål.

Du utvecklar kontinuerligt din undervisning och du har ett öppet klassrum för dina kollegor och erfarenhet av kollegialt lärande samt erfarenhet av att driva utvecklingsarbete.

Utöver din undervisning för en grupp elever ska du också samverka med övriga förstelärare som finns på skolan för att nå skolans övergripande mål. Du skall leda och handleda kollegor inom ramen för utvecklingen på grundsärskolan och ligga i framkant för undervisningen inom grundsärskolan.

Förutom ditt uppdrag som lärare ansvarar du för att:

  • leda, följa upp och utvärdera pedagogiska processer och systematiskt kvalitetsarbete, t.ex. skolans resultatuppföljning samt de analyser som den pedagogiska personalen genomför 4-5 gånger per läsår.
  • leda och utveckla lärandet för kollegor och elever, t.ex. planera och genomföra kompetensutveckling kopplat till skolans utvecklingsområden eller gemensamma arbetssätt.
  • leda skolans formella elevinflytande, t.ex. driva elevråd för ett av kärnuppdragen.
  • handleda och coacha annan personal

Genom ditt ledarskap engagerar, inspirerar och motiverar du kollegor och elever mot goda resultat.

Kvalifikationer

Förstelärare ska uppfylla Skolverkets minimikrav:

✓ av Skolverket legitimerad lärare samt för grundsärskolan, specialpedagog/-lärare med inriktning utvecklingsstörning

✓ genom dokumentation kunna redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet

✓ ha visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ha ett starkt intresse för att utveckla undervisningen

✓ av huvudmannen, även i övrigt, bedömas som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen

Du uppfyller även kvalifikationerna för dokumenterat yrkesskicklig lärare:

✓ har särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat

✓ kan synliggöra elevernas lärande och resultat

✓ har stort engagemang i undervisning och arbetar för hela skolans och alla elevers utveckling

✓ skapar en trygg lärandemiljö och har höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas

✓ utvecklar sin praktik och bidrar till kollegors och yrkets kunskapsutveckling

✓ undervisningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och ditt arbete är systematiskt och strukturerat

Det är meriterande om du har:

✓ Magister/masterexamen inom ämnesdidaktiskt eller utbildningsvetenskapligt område

✓ Erfarenhet av att arbeta med skolutveckling och/eller leda professionsutveckling för lärare

✓ Meritering

✓ VFU-handledarutbildning, mentorsutbildning eller annan coach/handledarutbildning

✓ Erfarenhet från olika skolkontexter och skolformer

✓ Erfarenhet av att använda digitala arbetssätt inom skolan, av systematiskt trygghets- och värdegrundsarbete och/eller av språkutvecklande insatser

För att lyckas som förstelärare behöver du vara lugn, trygg och stabil i dig själv. Du har lätt för att skapa relationer och att samarbeta med såväl kollegor, elever och vårdnadshavare. Du har en mycket god förmåga att på ett tydligt sätt leda och engagera andra i din omgivning samtidigt som du sprider mycket energi. Att strukturera och organisera ditt arbete och att nå uppsatta mål är en självklarhet för dig. Vid förändrade situationer ser vi att du har en förmåga att se lösningar, snabbt prioritera om och ta dig an de nya förutsättningarna med en stor portion mod och uthållighet. Vi kommer för denna rekrytering lägga stor vikt vid dina personliga förmågor och färdigheter.Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-01-11 eller enl överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2020/4707
Kontakt
  • Göran Christersson-Mahlin, 0761249323
Publicerat 2020-10-20
Sista ansökningsdag 2020-11-03
Legitimationskrav Lärare
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan