Förstelärare (vikariat) till Gärdesskolan i matematik NO och teknik åk 7-9

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

I våra skolor ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare:

 • Ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov.
 • Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
 • Fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande.
 • Ta ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen.

Arbetsplatsbeskrivning

Gärdesskolorna består av två grundskolor och en grundsärskola på Östermalm; Gärdesskolan F-9 samt Grundsärskola och Olaus Petri skola F-3. Tillsammans är vi ca 900 elever och 140 medarbetare som arbetar mot målet en bra skola för alla.

På Gärdesskolorna arbetar vi kontinuerligt med att förbättra den pedagogiska lärmiljön samt med att utveckla det kollegiala lärandet. Vår undervisning är strukturerad och har hög kvalitet. Detta syns i vårt meritvärde som är ett av de högsta i staden.

Årskurs 7-9 på Gärdesskolan har cirka 450 elever med fem paralleller i varje årskurs. Till hösten planerar vi för sex paralleller i årskurs 7. Två lärare delar mentorskap i en klass. Lärarna är organiserade i årskursvisa arbetslag. Skolan har en fullt utrustad NO-institution med flera salar. I årskurs 7-9 delar åtta lärare på undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena och teknik. I tjänsten finns det därför stor möjlighet till samarbete med ämneskollegor. Vi söker nu en lärare i matematik, NO och teknik.

Läs mer på www.gardesskolan.stockholm.se


Arbetsbeskrivning

Vi söker dig som är legitimerad och erfaren att undervisa i matematik, NO och teknik åk 7-9. Vi söker dig som är van att arbeta med kollegialt lärande, är väl förtrogen med LGR 11 och jobbar systematiskt med formativ bedömning. Du arbetar strukturerat i din undervisning och tillämpar ett inkluderande arbetssätt. Du har ett intresse av att föra in IKT i din undervisning. I tjänsten ingår även mentorskap i en klass.

I arbetet som förstelärare ska du tillsammans med övriga förstelärare leda Gärdesskolans skolutveckling för alla elevers utveckling mot målen och främja en mer likvärdig undervisning. Förtutom undervisning driver du ett kollegialt lärande och tar ett stort ansvar för det systematiskta kvalitetsarbetet. Därtill tillkommer handledning och coachning av kolleger och VFU-studenter.

Tjänsten är vikariat för en medarbetare som är föräldraledig under läsåret 20/21.


Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad och erfaren att undervisa i matematik, NO och teknik åk 7-9.

Du är förtrogen med IKT.

Du är van att leda förändringsarbete.

Du har en god kommunikativ förmåga.

För att kunna anställas som vikarierande förstelärare ska du uppfylla Skolverkets minimikrav:

 • av Skolverket legitimerad lärare och kunna uppvisa denna vid anställning
 • genom dokumentation kunna redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet
 • ha visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ha ett starkt intresse för att utveckla undervisningen
 • av huvudmannen, även i övrigt, bedömas som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen

Du ska även ha uppfyllt kvalifikationerna för dokumenterat yrkesskicklig lärare enligt utbildningsnämndens beslut (dnr: 13-201/635):

 • har särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat
 • kan synliggöra elevernas lärande och resultat
 • har stort engagemang i undervisning och arbetar för hela skolans och alla elevers utveckling
 • skapar en trygg lärandemiljö och har höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas
 • utvecklar sin praktik och bidrar till kollegors och yrkets kunskapsutveckling.

I ansökan ska du bifoga din lärarlegitimation.

Låt dig inspireras av vårt breda utbud av kompetensutveckling för utveckling av och stöd i undervisningen. Som lärare i Stockholms stads skolor har du även möjlighet till såväl handledning som coachning, och vi satsar på karriärtjänsterna förstelärare och lektorat. Läs mer på www.pedagogstockholm.se

I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och knappt 30 gymnasieskolor med olika inriktningar. Hos oss hittar du nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare. Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde augusti 2020
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2020/1677
Kontakt
 • Robert Mann, 0761244247
 • Fredrik Bjurenfors, 0761244256
Facklig företrädare
 • Eva Lundell, LR, eva.lundell@edu.stockholm.se
 • Caroline Gertoft, Lärarförbundet, caroline.gertoft@edu.stockholm.se
Publicerat 2020-04-08
Sista ansökningsdag 2020-04-26
Legitimationskrav Lärare
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan