Fritidspedagog CSI Konradsberg

Utbildningsförvaltningen, Grundskola

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Konradsbergsskolan ligger på Kungsholmen och är en kommunal grundskola åk 4-9. Skolan är organiserad i årskursvisa arbetslag som leds av arbetslagsledare. Till skolan hör också en CSI-grupp, med inriktning på särskilda behov, för årskurserna 1-6. Skolans CSIgrupp tar emot elever från hela Stockholms kommun och i dessa verksamheter finns hög specialpedagogisk kompetens. Målet med CSI-gruppen är att eleverna ska inkluderas successivt i skolans ordinarie klasser. Konradsbergsskolan växer snabbt, elevantalet har ökat det senaste året och det ställer ytterligare krav på organisation och kompetens. Skolledningen består av rektor och biträdande rektorer med övergripande funktioner över alla stadier för att få en jämn och rättvis kvalitet där allas kompetens tillvaratas till fullo. Ledningsgruppen som består av skolledning och arbetslagsledare träffas varje vecka för att följa upp, utvärdera och planera skolans arbete och resultat. Organisationsstrukturen med regelbundna kvalitativa resultatuppföljningar, där personal träffas varje vecka för att följa upp elevernas resultat och mående, ser vi har varit framgångsrik för elevernas måluppfyllelse. Organisationsstrukturen stödjer effektivt elevernas lärande och medarbetarnas kompetensutveckling. Det centrala läget gör att det finns goda möjligheter att lätt ta del av stadens stora kulturutbud. Skolgården, som gränsar till Rålambshovsparken, ger möjlighet till både idrottsaktiviteter och social samvaro. Bibliotek på Konradsbergs Campus är bemannat med bibliotekarie på heltid och är en viktig del av skolans pedagogiska verksamhet. På Konradsbergsskolan finns en fritidsklubb som organiserar skolans rast- och rörelseaktivitet. CSI Konradsberg har ett fritidshem för åk 1-6. Konradsbergsskolan har ett aktivt demokratiarbete som genomsyrar hela verksamheten. Skolans elevråd är engagerat med representanter från alla klasser. På Konradsbergsskolan lägger vi stor vikt vid förebyggande arbetsmiljö- och elevhälsoarbete. Med ett gott bemötande, ett gemensamt förhållningssätt och generella anpassningar för att kunna inkludera alla elever i undervisningen stärks likvärdigheten på skolan. Vi har ett väl fungerande och prisbelönat elevhälsoteam som arbetar främjande och förebyggande med elevhälsofrågor. Elevhälsoteamet handleder personal utifrån sina professioner och har en viktig del i den pedagogiska planeringen. Teamet består av rektor, biträdande rektor, skolpsykolog, skolläkare, specialpedagog/speciallärare, skolsköterska, kurator samt studie- och yrkesvägledare. Varje vecka följer arbetslagen upp elevernas resultat, frånvaro och mående under ledning av specialpedagog/speciallärare som är knuten till arbetslaget. Specialpedagogen/specialläraren tar sedan med sig informationen till elevhälsoteamet som träffas varje vecka för att kunna planera det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Skolan kompetensutvecklar löpande personal inom UDL (Universal Design för Learning). Detta har bidragit till att lärare har ett gemensamt arbetssätt, som bygger på förutsägbarhet genom kända strukturer. Vi arbetar för att alla elever och personal ska ha tillgång till digitala verktyg och kunskap om digitalt användande. Skolan har som mål att varje elev har tillgång till en egen digital enhet inför terminsstarten ht-2019 och att all personal har minst en dator/iPad samt mobiltelefon som arbetsverktyg.

Arbetsbeskrivning

Du kommer att arbeta i team med speciallärare/specialpedagoger och fritidshemspersonal i nära samarbetet med skolans elevhälsa. Verksamheten består av 30 elever i en kommunövergripande grupp för elever åk 1-6. Du kommer att arbetat med eleverna och utveckla eleverna i olika lärsituationer såsom skola och fritidshem. Verksamheten är mycket strukturerad samtidigt som du som pedagog behöver vara flexibel och kunna möta elevers olikheter. Du ska utveckla skolans fritidshemsverksamhet i enlighet med Läroplanen för fritidshem.

Kvalifikationer

Fridspedagog/Lärare i fritidshem

Utbildning som gett kompetens om elever i behov av särskilt stöd. samt hur du kan utveckla elevers sociala kompetens vid NPF diagnos.

Du behöver ha kunskap om hur du kan ge eleverna möjlighet att nå kunskapskrav- och kunskapsmål enligt läroplanen. Du behöver kunna anpassa verksamheten utifrån elevernas behov för att möjliggöra detta.


Övrigt

Tjänsten är en tillsvidareanställning. Du arbetar 40h/v och har en semesteranställning. Du förväntas öppna eller stänga vårt fritidshem vid behov.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 191115
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2019/6078
Facklig företrädare
  • Lärarförbundet Petra Rosengren Büren, 0761240792
Publicerat 2019-10-15
Sista ansökningsdag 2019-10-29
Legitimationskrav Lärare
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan