generell-orange.png

Funktionshindersombudsman till stadsledningskontoret

Stockholms Stad, Stadsledningskontoret

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning. Vi ansvarar för styrning, uppföljning och utveckling av stadens verksamheter utifrån den vision och budget som kommunfullmäktige har beslutat om. Vi är cirka 300 anställda som i huvudsak arbetar med strategiska frågor som har stor betydelse för stadens verksamheter.

Avdelningen för kvalitet och stadsutveckling
Enheten för kvalitet ansvarar för stadens strategiska styrning och verksamhetsuppföljning inom välfärdssektorn, stadsövergripande frågor som rör kvalitet, trygghet och mänskliga rättigheter samt för controllerfunktionen för ekonomi- och verksamhetsstyrning och uppföljning inom ansvarsområdet. Kvalitet ansvarar även för stadens statistikenhet och arbete med beslutsstöd.

Organisatorisk placering och uppdrag
Funktionshindersombudsmannen tillhör kommunstyrelsen och är placerad på stadsledningskontoret. Funktionshindersombudsmannen följer kommunfullmäktiges instruktion för uppdraget. Stockholms stad har även en barnombudsman och en äldreombudsman som är funktionshindersombudsmannens närmaste kollegor på stadsledningskontorets avdelning för kvalitet och stadsutveckling, enheten för kvalitet. Den nuvarande funktionshindersombudsmannen går i pension och därför söker vi en ersättare.

Arbetsuppgifter
Funktionshindersombudsmannens arbetsuppgifter består bland annat av att på en strategisk nivå stödja och driva på stadens nämnders och bolagsstyrelsers arbete för att göra Stockholm till en stad som är tillgänglig för alla, oavsett funktionsförmåga. Målet är att även personer med funktionsnedsättning ska vara fullt delaktiga i samhället på jämlika villkor som alla andra. Som stöd för arbetet i staden finns Stockholms stads funktionshinderspolitiska program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023. Programmet har sin grund i svensk funktionshinderspolitik och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
I arbetet ingår att utveckla god samverkan med stadens nämnder och bolagsstyrelser, kommunstyrelsens råd för funktionshindersfrågor, andra myndigheter och aktörer samt med civilsamhället. Som funktionshindersombudsman ansvarar du för information, rådgivning och omvärldsbevakning. Det innebär bland annat att medverka i konferenser, seminarier och utbildningar. Det förekommer att funktionshindersombudsmannen tar emot internationella besökare och arbetsspråket är då engelska. I rollen ingår också att vartannat år lämna en rapport till kommunfullmäktige om arbetet i stadens verksamheter med att förbättra tillgängligheten och öka delaktigheten i samhället för personer med funktionsnedsättning som bor och vistas i staden samt om hur deras levnadsvillkor utvecklas. Funktionshindersombudsmannen kan även föreslå åtgärder för att förbättra situationen för personer med funktionsnedsättning.

För mer information, se https://start.stockholm/om-stockholms-stad/sa-arbetar-staden/ombudsman/funktionshindersombudsmannen/

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:

  • Akademisk utbildning.
  • Erfarenhet av att arbeta på en övergripande strategisk nivå med funktionshindersfrågor inom politiskt styrd organisation.
  • Gedigen kunskap om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, samhällets funktionshinderspolitiska mål, lagstiftning inom området samt kunskap om stöd- och serviceinsatser till personer med funktionsnedsättning.
  • Erfarenhet av samverkan med olika samhällsfunktioner och med funktionshindersorganisationer.
  • Mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
  • Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.

Som person är du trygg i dig själv, diplomatisk och lyhörd. Du har mycket god samarbetsförmåga och lätt för att skapa goda relationer. Du arbetar självständigt, tar initiativ och når uppsatta mål. Du arbetar strukturerat och söker konstruktiva lösningar på frågor om tillgänglighet och delaktighet samt levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning utifrån olika intressenters perspektiv. Du uttrycker dig enkelt och tydligt i både i tal och skrift och du kan kommunicera på engelska.

Välkommen med din ansökan.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad Heltid
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2020/129
Kontakt
  • Veronica Wolgast Carstorp, 08-50829457
Facklig företrädare
  • Sofie Hellström Rückert, SACO, 08-50829191
  • Carina Tensmyr Hildinger, Vision, 08-50829653
Publicerat 2020-01-13
Sista ansökningsdag 2020-01-28
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan